miesięczne wynagrodzenia na stanowisku Asystent/tka nauczyciela w firmie "POZYTYWNE INICJATYWY-EDUKACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - Polska

Wynagrodzenia oparte na próbie 29 pracowników, użytkowników, a także na podstawie dawnych i obecnych ofert pracy na stronie Indeed, w przeciągu ostatnich 36 miesięcy. Aktualizacja: 28 sierpnia 2019
Średnie wynagrodzenie
2 250zł miesięcznie
9% poniżej średniej krajowej
  • Najczęściej zgłaszane
1 100zł
3 400zł
Dystrybucja wynagrodzeń
Więcej wynagrodzeń - kategoria: Edukacja, firma: "POZYTYWNE INICJATYWY-EDUKACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIAŚrednie wynagrodzenieDystrybucja wynagrodzeń
Oparto na próbie 22 wynagrodzeń
2 250zł miesięcznie
  • Najczęściej zgłaszane
1 100zł
3 400zł

Przeglądaj wynagrodzenia w firmie "POZYTYWNE INICJATYWY-EDUKACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA wg kategorii