Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne — najlepsze praktyki

06.05.2020

Osobista rozmowa kwalifikacyjna jest zwykle ostatnim etapem procesu rekrutacji, ale zmieniające się czasy i coraz większa liczba firm decydujących się na pracę zdalną lub hybrydową to zmieniły. W rezultacie wielu pracodawców decyduje się na wirtualne rozmowy kwalifikacyjne, aby wirtualnie przeprowadzić procesy rekrutacyjne.

 
Szybka nawigacja

 

Dlaczego warto rozważyć wirtualne rozmowy kwalifikacyjne?

Dobrym powodem do rozważenia przeprowadzenia wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych jest możliwość spotkania się ze wszystkimi kandydatami, zwłaszcza tymi, którzy mają doskonałe kwalifikacje. Niektóre osoby mogą wahać się przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej i zrezygnować z niej lub ją przełożyć. Może to spowodować, że przegapisz idealnego kandydata.

 

Korzyści płynące z wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych w porównaniu z rozmowami osobistymi

Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych wirtualnie wiąże się z wieloma korzyściami. Wywiady wirtualne są wygodną metodą rozmowy kwalifikacyjnej, ponieważ wymagają znacznie mniejszego przygotowania zarówno od rozmówcy, jak i ankietera. Prowadzenie wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych może pomóc kandydatom poczuć się bardziej komfortowo, umożliwiając im udzielanie bardziej naturalnych odpowiedzi. Wirtualna rozmowa kwalifikacyjna pozwala dostosować się do różnych harmonogramów. Na przykład, jeśli kandydat pracuje obecnie na pełen etat, może nie być w stanie przyjechać do Twojego miejsca pracy na rozmowę kwalifikacyjną w normalnych godzinach pracy. Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne umożliwiają rozmowę z kandydatami z całego świata. Jest to szczególnie ważne, jeśli szukasz zatrudnienia na stanowiska zdalne lub na stanowisko, które nie znajduje się w Twoim domowym biurze.

 

Jak się przygotować do wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej?

Poniżej opisujemy, co możesz zrobić, aby efektywnie przygotować się do wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej:

 

1. Daj kandydatowi czas na przygotowanie się

Warto dać kandydatowi czas na przygotowanie się do wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej, a nie planować ją na ten sam dzień. Podniesie to jego pewność siebie, dzięki czemu będzie mógł się pokazać z najlepszej strony. Jest to także oznaką Twojej kultury zawodowej, profesjonalizmu i troski o proces rekrutacji.

 

2. Opracuj ustandaryzowany system oceniania

Podobnie jak w przypadku rozmów prowadzonych osobiście warto opracować ustandaryzowany system oceniania kwalifikacji poszczególnych kandydatów na dane stanowisko. Korzystaj z niego, by rejestrować wyniki każdego kandydata w procesie rekrutacji wirtualnej. Po przeprowadzeniu wszystkich rozmów pomoże Ci on wybrać najbardziej obiecujące osoby.

 

3. Wybierz ciche i spokojne miejsce do prowadzenia rozmów

Prowadź wirtualne rozmowy kwalifikacyjne w cichym miejscu, w którym nic nie będzie Cię rozpraszało, pozwoli Ci się skoncentrować i poświęcić kandydatowi całą swoją uwagę. Jeśli musisz to robić w domu, wybierz ciche pomieszczenie i poproś współmieszkańców, by Ci nie przeszkadzali. Twoje otoczenie powinno mieć neutralne tło, by nie rozpraszać kandydata. Postaraj się także, by wyglądało jak najbardziej profesjonalnie i w możliwie największym stopniu przypominało środowisko rozmowy prowadzonej osobiście.

 

4. Przygotuj pytania na rozmowę kwalifikacyjną

Przygotuj pytania, które chcesz zadać podczas wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej. Zapoznaj się z informacjami przekazanymi przez kandydata — jego CV, listem motywacyjnym i wszystkimi dodatkowymi dokumentami. Opracuj na ich podstawie pytania, jakie chcesz mu zadać na temat jego doświadczenia i kwalifikacji. Przygotuj też listę kilku pytań związanych z pracą, które będziesz zadawać wszystkim kandydatom w ramach swojego standardowego systemu oceniania.

 

5. Sprawdź połączenie

Jedną z głównych różnic między rozmowami kwalifikacyjnymi prowadzonymi osobiście a rozmowami wirtualnymi jest to, że te drugie są zależne od jakości połączenia internetowego. Przy dobrym połączeniu masz pewność, że żadna część rozmowy Ci nie umknie oraz że przekaz wideo będzie wyraźny. Przed rozmową przetestuj kilka razy swoje połączenie. Upewnij się też, że Twój mikrofon i kamera działają prawidłowo. Możesz także zrobić próbę ze znajomym, aby mieć pewność, że technologia Cię nie zawiedzie.

 

6. Wyślij do kandydata wiadomość e-mail z zaproszeniem na wirtualną rozmowę kwalifikacyjną

Aby zapewnić dobrą organizację, wyślij do wszystkich kandydatów zaproszenia na wirtualną rozmowę kwalifikacyjną. Powinny one zawierać informacje o dacie i godzinie takiej rozmowy oraz wszystkie dane potrzebne w celu uzyskania dostępu do oprogramowania, z którego będziesz korzystać. Wyraźnie określ format rozmowy wideo, aby kandydaci wiedzieli, czego od nich oczekujesz. Jeśli na przykład do zalogowania się na rozmowę wymagany będzie kod dostępu, umieść go w widocznym miejscu w wiadomości e-mail. Poinformuj też o spodziewanej długości rozmowy oraz określ, jakie dodatkowe dokumenty lub informacje kandydat ma przygotować.

 

Jak przeprowadzić wirtualną rozmowę kwalifikacyjną?

Oto kilka porad dotyczących prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami:

 

1. Ubierz się profesjonalnie

Nawet jeśli rozmowę kwalifikacyjną będziesz prowadzić z domu lub innego odległego miejsca, ważne jest, by ubrać się profesjonalnie, tworząc w ten atmosferę biznesową. Świadczyć to będzie o Twoim profesjonalizmie i pokaże, że poważnie podchodzisz do procesu rekrutacji nawet prowadzonego zdalnie. Pomoże to także wzbudzić w kandydacie większe zaufanie do Twojej firmy.

 

2. Prowadź wirtualną rozmowę kwalifikacyjną tak, jakby to była rozmowa osobista

Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne mogą wydawać się bardziej swobodne, niż rozmowy prowadzone osobiście, jednak ważne jest, by traktować je tak samo, jak spotkania w biurze. Używaj profesjonalnego języka, w tym mowy ciała, i utrzymuj skupienie. Wyłącz powiadomienia w telefonie i na komputerze, aby się nie rozpraszać. Poświęć kandydatowi całą swoją uwagę i utrzymuj z nim kontakt wzrokowy, patrząc w kamerę, a nie na ekran.

 

3. Zadaj przygotowane wcześniej pytania

Użyj listy wcześniej opracowanych pytań, by nie wypaść z rytmu. Notuj odpowiedzi kandydata na poszczególne pytania, aby móc je później przeanalizować.

 

4. Daj kandydatowi czas na odpowiedź

Czasami podczas rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych za pośrednictwem komputera lub telefonu mogą występować opóźnienia. Aby nie wpłynęły one na wynik rekrutacji, daj kandydatowi odpowiednio dużo czasu na udzielenie odpowiedzi. Jeśli wypowiedź kandydata zostanie przerwana, poproś, by ją powtórzył, aby mieć pewność, że słyszysz wszystko, co ma do powiedzenia.

 

5. Omów kulturę i wartości firmy

Podczas wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych może być trudno kandydatom poznać kulturę i środowisko biurowe firmy. Opisz wszystkim kandydatom kulturę firmy oraz obowiązujące w niej wartości. Możesz też scharakteryzować środowisko pracy, aby przedstawić im lepszy obraz tego, co ich czeka, jeśli zostaną zatrudnieni.

 

6. Poinformuj kandydata o dalszych krokach

Na koniec każdej wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej poinformuj kandydata o dalszych krokach. Powiedz mu, kiedy planujesz wybrać osobę na dane stanowisko, w jaki sposób powiadomisz kandydatów o wynikach rekrutacji oraz czy wymagasz od nich jakichkolwiek dodatkowych informacji. Powinieneś także poinformować kandydatów, czego mogą się spodziewać przez resztę procesu rekrutacji.

 
*Firma Indeed udostępnia te informacje użytkownikom tej witryny jako uprzejmość. Należy pamiętać, że nie jesteśmy doradcą zawodowym ani prawnym i żadna z informacji tu podanych nie gwarantuje zatrudnienia.
 

Gotowy żeby zacząć?Dodaj ofertę

*Indeed provides this information as a courtesy to users of this site. Please note that we are not your recruiting or legal advisor, we are not responsible for the content of your job descriptions, and none of the information provided herein guarantees performance.