Jak osiągnąć wysoką produktywność pracowników zdalnych?

05.05.2020

 
Praca zdalna, będąca niegdyś rzadkim zjawiskiem, dziś staje się coraz bardziej powszechna i pożądana przez pracowników. Jak pokazują badania, od 40% do 70% amerykańskich pracowników co najmniej raz w tygodniu pracuje z domu. Ponadto dla prawie połowy osób poszukujących pracy w Stanach Zjednoczonych możliwość pracy zdalnej jest znaczącym kryterium wyboru pracy.

 
Choć nadal funkcjonuje stereotyp pracowników zdalnych jako osób leniuchujących w piżamie, a nie pracujących, to trwające dwa lata badania na uniwersytecie Stanforda pokazały, że pracownicy zdalni dużego chińskiego biura podróży byli o wiele bardziej produktywni, gdy wykonywali swoje obowiązki z domu. Poziom ich produktywności zwiększył się tak, jakby przepracowali cały jeden dodatkowy dzień. Według najnowszego badania Indeed większość pracodawców i pracowników uważa, że praca zdalna przyczynia się do wzrostu produktywności.

 
Nie oznacza to jednak, że wykonywanie obowiązków z domu nie wiąże się z pewnymi trudnościami. Osoby pracujące zdalnie mogą czuć się trochę wykluczone, omija je możliwość uczestnictwa w aktywnościach zespołowych, a czasami zdarza się, że tracą motywację. Nawet w zwykłej pracy często występują problemy z komunikacją na linii pracownik-kierownik. Wskazują to wyniki badania, które mówi, że 44% pracowników zdalnych doświadczyło problemów z komunikacją, które opóźniły lub uniemożliwiły realizację projektu. W przypadku pracy zdalnej tego rodzaju problemy mogą się pogłębić.

 
Co zatem należy zrobić, aby zapewnić maksymalną produktywność pracowników zdalnych? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

 

Dodaj ofertę

Wybierz skuteczną formę komunikacji

Chociaż w pracy zdalnej nie ma możliwości odbywania luźnych, niezwiązanych z pracą rozmów, popularną alternatywą wśród pracowników stało się wysyłanie wiadomości i SMS-ów. Nie wszystkie sposoby komunikacji są jednak równie skuteczne: jak pokazują badania, rozmowy prowadzone twarzą w twarz sprzyjają budowaniu zaufania, pozwalają na zachowanie subtelności przekazu i sprawiają, że rozmówcy są bardziej skupieni.

 
Jeśli pracownicy zdalni pracują w niektóre dni w biurze, postaraj się w maksymalnym stopniu wykorzystać ten czas na komunikację twarzą w twarz. Jeśli nie masz takiej możliwości, skorzystaj z rozmów telefonicznych lub wideo, które są lepszym sposobem komunikacji niż pisanie wiadomości.

 
Jasno określ swoje oczekiwania w trakcie wirtualnych spotkań, aby umożliwić ich sprawny przebieg. Możesz na przykład wprowadzić zakaz robienia wielu rzeczy jednocześnie, takich jak korzystanie z innych urządzeń podczas spotkania; jest to rozpraszające, a poza tym, jak pokazują badania, człowiek nie jest przystosowany, aby radzić sobie z kilkoma zadaniami naraz. Musisz także umożliwić każdemu pracownikowi podzielenie się opinią, zarówno w czasie przeznaczonym na swobodną rozmowę, jak i w trakcie formalnej części spotkania, podczas której wszyscy uczestnicy mogą zgłaszać określone punkty do omówienia.

 
Częsta komunikacja z pracownikami zdalnymi jest ważna także dlatego, żeby nie czuli się oni wykluczeni z zespołu. Jeśli nie pracujesz w tym samym miejscu, co Twoi podwładni, regularnie pytaj ich o postępy, aby nie doszło do sytuacji, w której w ogóle nie masz z nimi kontaktu przez całe tygodnie. Dzięki temu zapobiegniesz także poczuciu wykluczenia i zdezorientowania.

 
Z drugiej strony, jeśli Twoi pracownicy zdalni zbyt często wysyłają do Ciebie wiadomości, musisz także określić granice lub ponownie zastanowić się, czy przypadkiem ich praca nie wymaga jednak spędzania czasu w biurze.

 

Jasno określ swoje oczekiwania

Wiele subtelności gubi się między słowami, gdy komunikujemy się ze sobą pisemnie, np. poprzez wiadomości e-mail lub komunikatory. Nie ma w nich bowiem miejsca na drobne, znaczące gesty, które są nieodzownym elementem rozmów twarzą w twarz.

 
Przykładowo zwykła prośba może zostać odebrana jako próba pokazania władzy, jeśli nie doda się do niej uśmiechniętej buźki i odrobiny kontekstu. Nawet jeśli intencje są jasne, ludzie częściej odpowiadają na prośby złożone osobiście niż te wysłane w wiadomościach e-mail.

 
Właśnie dlatego tak ważne jest, aby wyznaczyć jasne oczekiwania względem pracowników. Wszelkie zadania lub prośby powinny być komunikowane w sposób jednoznaczny, tak aby pracownik wiedział, czego od niego oczekujesz i na kiedy ma to zrobić. Znajdź również czas, aby móc odpowiedzieć na potencjalne pytania pracowników.

 

Utrzymuj dobre relacje między pracownikami

W porównaniu do osób pracujących w biurze pracownicy zdalni częściej mają wrażenie, że ich współpracownicy plotkują na ich temat i nie przejmują się kwestiami, które są dla nich istotne. Ważne jest, aby zbudować zaufanie i odpowiednie więzi między poszczególnymi osobami pracującymi z domu, jak również między pracownikami zdalnymi a osobami pracującymi w biurze.

 
Podobnie, jak w przypadku wirtualnych spotkań, za każdym razem, gdy zespół spędza wspólnie czas, przeznacz część spotkania na aktywności niezwiązane ściśle z pracą, aby budować więzi między członkami zespołu. Badania wykazały, że „zorganizowany czas wolny” pomaga członkom zespołu w lepszym zrozumieniu się nawzajem i zwiększa ich wydajność.

 
Zaobserwowano na przykład, że pracownicy, którzy wzajemnie oprowadzali się „wirtualnie” po miejscach, w których pracują, lepiej rozumieli sposób myślenia i zachowania swoich współpracowników. Badania przeprowadzone przez szkołę Harvard Business School dowiodły, że wystarczy poświęcenie sześciu minut przez pracowników na początku każdej rozmowy na omówienie ze sobą bieżących spraw lub zdarzeń z życia prywatnego, aby poprawić współpracę między członkami zespołu.

 
Poza tym warto pamiętać, że chociaż pracownik pracuje z domu, nie oznacza to, że nie można się z nim nigdy spotkać twarzą w twarz. Zorganizuj spotkanie dla całego zespołu w biurze lub poza nim albo zaplanuj wycieczkę firmową dla pracowników zdalnych, aby mogli się lepiej poznać.*
 
*Porada ta nie dotyczy sytuacji nadzwyczajnych, w których podróżowanie i spotkania w większym gronie są ograniczone.

 

Podsumowanie

Warunki pracy zdalnej mogą się od siebie znacząco różnić w zależności od tego, czy dotyczą osób, które pracują w domu raz lub dwa razy w tygodniu, czy pracowników zdalnych znajdujących się w innym mieście (lub kraju) niż główna siedziba firmy. Stanowiska pracy różnią się od siebie także pod względem przydatności do pracy zdalnej.

 
Wybór najlepszego sposobu zarządzania pracownikami zdalnymi będzie zależał od Twojego zespołu i rodzaju działalności. W przypadku pracowników pracujących z domu tylko okazjonalnie kierownicy mogą zastosować to samo podejście i takie same praktyki, jak w przypadku osób zawsze pracujących w biurze. Kierownicy, których całe zespoły pracują zdalnie, mogą być zmuszeni do zastosowania innych strategii w celu skutecznego komunikowania się i osiągania celów.

 
Ze względu na duże zainteresowanie pracą zdalną wśród pracowników zaoferowanie możliwości pracy z domu może pomóc Ci pozyskać i utrzymać nowe talenty. Jeśli pokonasz trudności związane z pracą zdalną, Twoje zespoły, chociaż mieszczące się w różnych lokalizacjach, będą lepiej zgrane i bardziej skuteczne.

 
*Firma Indeed udostępnia te informacje użytkownikom tej witryny jako uprzejmość. Należy pamiętać, że nie jesteśmy doradcą zawodowym ani prawnym i żadna z informacji tu podanych nie gwarantuje zatrudnienia.
 

Dodaj ofertę
Gotowy żeby zacząć?Dodaj ofertę

*Indeed provides this information as a courtesy to users of this site. Please note that we are not your recruiting or legal advisor, we are not responsible for the content of your job descriptions, and none of the information provided herein guarantees performance.