Co zrobić, aby pracownicy zdalni czuli się pełnoprawnymi członkami zespołu: 5 wskazówek dla pracodawców

05.05.2020

 
W związku z globalną pandemią COVID-19 wiele firm zdecydowało się na wprowadzenie systemu pracy zdalnej, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

 
Praca zdalna staje się jednak coraz bardziej powszechna w wielu firmach niezależnie od obecnej sytuacji: jak pokazują badania, aż 40% do 70% amerykańskich pracowników co najmniej raz w tygodniu pracuje z domu.

 
Praca zdalna to coś więcej niż możliwość pracowania z domu lub z ulubionej kawiarni; 85% ankietowanych firm uważa, że praca na odległość obniża poziom stresu i podnosi morale pracowników, poprawiając ich samopoczucie. Pomimo zalet ten sposób pracy wiąże się jednak z pewnymi trudnościami. Pracownicy zdalni mogą na przykład mieć wrażenie, że nie są pełnoprawnymi członkami zespołu.

 
Jak pracodawcy mogą zaangażować pracowników zdalnych w takim samym stopniu, jak pracowników w biurze? Zebraliśmy pięć wskazówek, dotyczących m.in. odpowiedniej komunikacji i sposobów wyrażania uznania, które pomogą Ci skutecznie zapobiegać poczuciu wyobcowania u pracowników zdalnych.

 

Dodaj ofertę

1. Poświęć czas na poznanie pracowników

Pracownicy zdalni, którzy z racji sposobu wykonywania pracy nie są fizycznie obecni w biurze, mogą nie mieć dostępu do najnowszych informacji na temat działań zespołu i zmian w projektach. Nie uczestniczą oni również w zwyczajowych rozmowach prowadzonych na korytarzu, nie korzystają z udogodnień w biurze i nie biorą udziału w imprezach firmowych. Pomimo dostępności wielu różnych narzędzi służących do prowadzenia rozmów, wysyłania wiadomości i organizowania wideokonferencji, według 21% pracowników zdalnych komunikacja i współpraca nadal stanowią największe wyzwanie dla osób pracujących na odległość.

 
Chociaż pracowników zdalnych omijają korzyści płynące z pracy w biurze, istnieją sposoby, aby mogli się oni poczuć bardziej zaangażowani społecznie. Pracodawcy mogą na przykład regularnie omawiać postępy z pracownikami i rozmawiać bezpośrednio z nimi. Zaplanuj wideorozmowy i cotygodniowe indywidualne spotkania, aby spędzić jak najwięcej czasu na rozmowach twarzą w twarz z pracownikami zdalnymi. Przeznacz także czas na luźne rozmowy, niezwiązane z pracą, np. poprzez zdalne spotkania przy kawie.

 

2. Odpowiednio zarządzaj spotkaniami

Chociaż dzięki technologii pracownicy zdalni mogą uczestniczyć w spotkaniach bez względu na to, gdzie są, śledzenie ich przebiegu może przysparzać pewnych trudności. Zdarza się, że akustyka w salach konferencyjnych jest słaba lub dźwięki są przytłumione. Co więcej nawet małe opóźnienie w transmisji może spowodować, że pracownicy zdalni i osoby pracujące w biurze będą mówić jeden przez drugiego. Aby zapobiec poczuciu wykluczenia, przygotuj plan spotkania i odpowiednio wcześniej udostępnij materiały wszystkim pracownikom.

 
Nagrywanie rozmów jest także dobrym sposobem na to, aby mieć pewność, że pracownicy zdalni zostaną uwzględnieni w odbywających się rozmowach nawet wtedy, gdy wystąpią problemy z technologią lub połączenie zostanie przerwane. Pamiętaj, aby pracowników zdalnych także pytać o ich opinie i zachęcać do udziału w rozmowie, podobnie jak osoby fizycznie obecne w sali konferencyjnej.

 

3. Zachęcaj pracowników zdalnych do aktywnego udziału w projektach i procesie decyzyjnym

Gdy terminy są napięte i ciągle wprowadza się nowe zmiany, pracownicy zdalni mogą zostać wykluczeni z podejmowania ważnych decyzji. Zamiast przepraszać po fakcie, staraj się, aby aktywnie uczestniczyli w projektach i procesie decyzyjnym od samego początku. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że pracownicy zdalni są na bieżąco o wszystkim informowani i pozostają w pełni zaangażowani w działania zespołu.

 
Dobrym rozwiązaniem jest przekazywanie informacji na temat wszystkich zmian i aktualizacji dotyczących projektów poprzez specjalnie przeznaczony do tego chat lub kanał komunikacyjny używany zarówno przez pracowników biurowych, jak i osoby pracujące zdalnie. Przyjęcie zasady, że wszystkie decyzje i aktualizacje muszą być dokumentowane pisemnie wymusi aktywną komunikację między wszystkimi członkami zespołu, bez względu na ich lokalizację.

 

4. Zaangażuj wszystkich członków zespołu we wspólne świętowanie sukcesów

Pracownicy zdalni wykazują mniejszą podatność na rozpraszanie uwagi. Są oni do 50% bardziej produktywni niż osoby pracujące w biurze. Niemniej jednak niektóre formy „rozpraszania” uwagi sprzyjają integracji zespołu.

 
Pracownicy biura spędzają razem czas po godzinach pracy, biorą udział w imprezach okolicznościowych i wspólnie jedzą lunch. Osoby pracujące zdalnie nie zawsze mogą uczestniczyć w tego typu aktywnościach społecznych. Aby je zaangażować, zorganizuj połączenie wideo, aby osoby pracujące z domu mogły spędzić czas razem z resztą zespołu, wyślij specjalną notatkę lub prześlij poczęstunek. Aby umożliwić pracownikom zdalnym osobisty udział w świętowaniu ważnych zespołowych wydarzeń, pokryj koszty ich podróży. Dobrym pomysłem będzie także zaplanowanie spotkania poza placówką firmy w miejscu, do którego każdy pracownik i tak będzie musiał dojechać.

 

5. Znajdź sposoby na wyrażanie uznania

Pracownicy zdalni chcą być doceniani i chwaleni za wykonywaną pracę tak samo, jak osoby pracujące w biurze. Doceniaj ich osiągnięcia przy innych pracownikach. Możesz im podziękować osobiście w trakcie spotkania całego zespołu lub wysłać oficjalną wiadomość e-mail, w której pochwalisz zrealizowany przez nich projekt. Bez względu na to, w jaki sposób wyrazisz swoje uznanie, ważne jest, aby pracownicy zdalni wiedzieli, że ich praca ma znaczenie.

 

Podsumowanie

Pracownicy zdalni są tak samo kluczowi dla prawidłowego funkcjonowania zespołu, jak osoby pracujące w biurze. W związku z tym, że coraz więcej osób pracuje zdalnie, pracodawcy muszą poznać potrzeby komunikacyjne pracowników zdalnych i dostosować się do nich. Aby nie wykluczać osób pracujących zdalnie, przeznacz czas na integrację z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, wprowadź zasady dotyczące komunikowania się, które będą wspierać poczucie jedności z całym zespołem oraz aktywnie wyrażaj swoje uznanie.

 
*Firma Indeed udostępnia te informacje użytkownikom tej witryny jako uprzejmość. Należy pamiętać, że nie jesteśmy doradcą zawodowym ani prawnym i żadna z informacji tu podanych nie gwarantuje zatrudnienia.
 

Dodaj ofertę
Gotowy żeby zacząć?Dodaj ofertę

*Indeed provides this information as a courtesy to users of this site. Please note that we are not your recruiting or legal advisor, we are not responsible for the content of your job descriptions, and none of the information provided herein guarantees performance.