Przejdź od razu do głównej zawartości
Dodaj swoje CV - zajmie to tylko kilka sekund

Oferty pracy: press global

Sortuj według: -
Ponad 50 oferty pracy

Job Post Details

Korektor/a Matryc (Die Corrector) - job post

Exlabesa Architecture
2.6 out of 5
Opole, opolskie
Umowa o pracę stałą, Pełny etat

Opis stanowiska

Oto, co w opisie oferty pracy pokrywa się z Twoim profilem.

Wymiar pracy

  • Umowa o pracę stałą
  • Pełny etat

Lokalizacja

Opole, opolskie

Pełny opis stanowiska

Korektor/ka Matryc Polska

Z ponad 50-letnim doświadczeniem biznesowym i obecnością w ponad 40 krajach, Exlabesa jest obecnie globalnym punktem odniesienia na rynku ekstruzji aluminium dla branży budowlanej, architektury, motoryzacji, transportu, infrastruktury i energetyki.

Aby osiągnąć ten cel, poszukujemy osób, które chcą rozwijać swoje zawodowe kariery w prestiżowej i rozwijającej się firmie. Dlatego jeśli jesteś korektorem matryc i interesuje cię praca w międzynarodowej firmie, to jest to dla ciebie szansa.

W Exlabesa poszukujemy Starszego Korektora Matryc do dużych pras o dużej mocy z następującymi obowiązkami:

- Odpowiedzialny za korektę i konserwację narzędzi do ekstruzji, zapewniając jakość ekstruzji przy odpowiednich prędkościach.

- Kandydat będzie regularnie rozmawiał z producentami matryc, aby zarządzać zamówieniami matryc i poprawić wydajność matryc.

- Ocena propozycji profili.

- Analiza próbek w fazie testowej nowych matryc w celu określenia wymiarów i korekt.

- Nadzór nad czyszczeniem i konserwacją matryc i narzędzi prasowych.

- Odczytanie rysunków profili i matryc oraz korzystanie z precyzyjnych przyrządów pomiarowych.

**Czego szukamy?**

- Osób z ponad 5-letnim doświadczeniem w fabryce wieloprasowej o światowym standardzie wytwarzania aluminium.

- Doświadczenie w pracy z matrycami do ekstruzji aluminium, w tym dużymi matrycami do 650 mm, w zakresie pras od 16 do 40 MN.

- Doświadczenie w pracy z matrycami do szerokiej gamy produktów inżynieryjnych.

- Kandydat będzie regularnie rozmawiał z producentami matryc, aby zarządzać zamówieniami matryc i poprawić wydajność matryc.

- Znajomość odpowiednich norm EN dotyczących tolerancji geometrycznych.

- Znajomość stali narzędziowych i hartowania powierzchni (azotowanie).

- Profesjonalistów z umiejętnościami komputerowymi; biegłych w pakiecie Microsoft Office (Excel, Word) oraz systemach ERP (SAP, Libra, itp.).

- Znajomość języka angielskiego lub polskiego.

** Co oferujemy? **

- Stabilne zatrudnienie w fabryce w Polsce

- Pełnoetatowe stanowisko [Nie przyjmujemy korektorów zatrudnionych na zlecenie]

Die corrector Poland

With over 50 years of business experience and a presence in more than 40 countries, Exlabesa is currently a global reference in the aluminum extrusion market for the construction industry, architecture, automotive, transportation, infrastructure, and energy sectors.

To achieve this objective, we are looking for people who want to develop their professional careers in a prestigious and growing company. Therefore, if you are a die corrector and are interested in being part of an international company, this is your opportunity.

At Exlabesa, we are selecting a Senior Die Corrector for large tonnage presses with the following responsibilities:

- Responsible for the correction and maintenance of extrusion tools, ensuring quality extrusion at correct speeds.

- Candidate will be used to speaking regularly with die makers to manage die orders and improve die performance.

- Evaluation of profile proposals.

- Analysis of samples in the testing phase of new dies to determine dimensions and corrections.

- Supervision of the cleaning and maintenance of dies and press tooling.

- Reading profile and die drawings and using precision measurement instruments.

**What are we looking for?**

- People with more than 5 years of experience in a multi-press, world-class, aluminium extrusion factory.

- Experience working with aluminium extrusion dies, including large dies up to 650mm, in the press range 16-40 MN.

- Experience working with dies for broad range of engineered products.

- Candidate will be used to speaking regularly with die makers to manage die orders and improve die performance.

- Working knowledge of the relevant EN norms for geometric tolerances.

- Working knowledge of tool steels and surface hardening (nitriding).

- Professionals with computer skills; proficiency in Microsoft Office package (Excel, Word) and ERP systems (SAP, Libra, etc.).

- Knowledge of English or Polish.

**What do we offer?**

- Stable position at the Polish factory

- Full-time position [No freelance correctors]

Job Types: Full-time, Permanent

Ability to commute/relocate:

  • 49-130 Tułowice: Reliably commute or planning to relocate before starting work (Required)

Application Question(s):

  • How many years of experience do you have in Die shop?

Language:

  • English or Polish (Required)

Work Location: In person

Aplikuj łatwo na oferty pracyStwórz swoje CV