Przejdź od razu do głównej zawartości
Dodaj swoje CV - zajmie to tylko kilka sekund

Wyniki wyszukiwania

Sortuj według: -
1 oferta pracy

Job Post Details

Kierownik ds. kluczowych Klientów - Key Account Manager K/M - job post

SAR PW
Warszawa, mazowieckie
Utwórz konto Indeed, zanim przejdziesz do witryny internetowej firmy.

Lokalizacja

Warszawa, mazowieckie

Świadczenia
Na podstawie pełnego opisu stanowiska

 • Pakiety i karty sportowe
 • Program poleceń pracowniczych
 • Ubezpieczenie na życie

Pełny opis stanowiska

ENGIE Services Sp. z o. o. działa na polskim rynku od 1997 roku. Jesteśmy międzynarodową firmą usługową zajmującą się zarządzaniem i eksploatacją instalacji technicznych w obiektach biurowych, przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej oraz magazynach logistycznych.

Obecnie poszukujemy na stanowisko:

Kierownik ds. kluczowych Klientów - Key Account Manager K/M

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres Obowiązków:

 • Sporządzanie ofert handlowych, kalkulacji oraz wycen w zakresie obsługi technicznej nieruchomości
 • Uczestnictwo i prowadzenie negocjacji w przetargach krajowych (biurowce, obiekty logistyczne, inne)
 • Pozyskiwanie nowych krajowych Klientów w tym prowadzenie negocjacji
 • Zbieranie i opracowywanie danych na potrzeby Działu Handlowego
 • Współpraca z Działem Operacyjnym w zakresie przygotowywanych ofert
 • Przedstawianie propozycji podczas prezentacji handlowych
 • Analiza ryzyka projektu

Oczekiwania:

 • Wykształcenie techniczne (Inżynieria Środowiska, Automatyka, Energetyka, Elektryka, HVAC, lub pokrewne)
 • Doświadczenie i wiedza w zakresie obiektowych instalacji technicznych klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie, ppoż i inne
 • Minimum 2 lata w zakresie sprzedaży usług technicznych z obszaru infrastruktury technicznej obiektów, lub w obszarze sprzedaży usług w sektorze przemysłowym
 • Znajomość rynku wycen prac i usług inżynierskich, oraz usług obsługi technicznej na obiektach
 • Angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie min. B2
 • Znajomość przepisów prawa związanych z obsługą techniczną
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office, w szczególności Excel, Power Point,
 • Umiejętność prowadzenia interaktywnych prezentacji
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Uczestnictwo polskich i międzynarodowych projektach
 • Rozszerzony pakiet opieki medycznej za 1 zł z możliwością dołączenia członków rodziny
 • Dostęp dla dwóch osób do platformy nauki języków eTutor
 • Karta Multisport już od 21 zł
 • Premię stażową
 • Płatny program poleceń od 2000 brutto
 • Niezbędne narzędzia i odzież do pracy
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na atrakcyjnych warunkach
 • Pracę we wspierającym zespole, który chętnie dzieli się wiedzą
 • Kulturę organizacyjną firmy opartą na wartościach i kapitale ludzkim

1.1 Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Engie Services Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grochowska 312, 03-839 Warszawa.

3. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółki Engie działające na terenie Polski na mocy umowy o współadministrowaniu danymi. Więcej informacji o współadministrowaniu znajdą Państwo pod tym linkiem.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych:

4.1 Przetwarzanie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).

Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe. Dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Okres przetwarzanych danych: Dane przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.

4.2 Przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku podania danych obejmujących szczególne kategorie danych (art. 9 pkt 2 lit a RODO).

Zakres przetwarzanych danych: Inne dane osobowe niż wskazane w punkcie powyżej, przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.

Okres przetwarzanych danych: Dane przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.

4.3 Dla przyszłych rekrutacji, o ile wyraził Pan/Pani na to wyraźną zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe. Dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Okres przetwarzanych danych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

4.4 Dochodzenie roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe. Dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Okres przetwarzanych danych: Dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji dane będą przetwarzane przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,

b) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy usług IT, audytorzy, doradcy),

c) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wspierające jego działalność (np. świadczące usługi doręczania przesyłek),

6. Mają Państwo prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią). Prawo to obejmuje również przypadki profilowania na podstawie tego przepisu. Mimo wniesienia sprzeciwu Administrator będzie jednak mogło nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego[1],

8. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1] Jeżeli dane będą przekazywane do państwa trzeciego należy dodać jaki kraj, jaka organizacja, czy Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony (podać numer decyzji) lub nie stwierdziła ale zastosowane zostały reguły korporacyjne lub inne zabezpieczenia zgodnie z art. 46 RODO.

Aplikuj łatwo na oferty pracyStwórz swoje CV