Dodaj swoje CV - zajmie to tylko kilka sekund
Strona 1 - 5 696 ofert
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, mazowieckie
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
 • Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.
 • Wpis na listę radców prawnych.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, mazowieckie
 • Kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk…
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, mazowieckie
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.
 • 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
 • Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, mazowieckie
 • 221 Kodeksu pracy oraz art.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
 • Warunki pracy spełniają wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
 • Stanowisko pracy biurowej wyposażone w komputer z dostępem do innego sprzętu…
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, mazowieckie
 • 221 Kodeksu pracy oraz art.
 • Warunki pracy spełniają wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
 • O prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego…
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, mazowieckie
 • 221 Kodeksu pracy oraz art.
 • Powyżej 1 roku w pracy biurowej.
 • Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, mazowieckie
 • Umiejętność pracy z danymi, analizy danych.
 • Stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, mazowieckie
 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy.
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, mazowieckie
 • 221 Kodeksu pracy oraz art.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.