Filter results by:
Sortuj według: trafności - daty
Więcej opcji
  • Oferty przyjazne osobom niepełnosprawnym
    Oferty te pochodzą ze strony internetowej, firmy lub serwisu, które określają stanowiska pracy, które mogą zostać objęte przez osoby z określonym stopniem niepełnosprawności. Nie oznacza to w żaden sposób, że oferty bez tego oznaczenia nie są odpowiednie dla osób niepełnosprawnych.
Dodaj swoje CV - zajmie to tylko kilka sekund

praca: Urząd Pracy - Modlniczka, małopolskie

Strona 5 - 307 ofert
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kraków, małopolskie
Wsparcie na etapie wdrażania do pracy; Stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Nagrody – w zależności od wyników pracy;
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kraków, małopolskie 1 lokalizacja
221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu…
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kraków, małopolskie
Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,. Dokładność i systematyczność w pracy,. Okręgowy Urząd Miar w Krakowie.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kraków, małopolskie 1 lokalizacja
Stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. Co najmniej 3 lata w budownictwie.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kraków, małopolskie
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy/ doświadczenia zawodowego (kserokopie świadectw pracy lub innych…
Nazwa.pl sp. z o.o.
Kraków, małopolskie
Wsparcie merytoryczne oraz organizacja pracy podległego zespołu. Reprezentowanie spółki przed instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, PFRON, NBP, Urząd Celny,…
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cyw...
Kraków, małopolskie
Kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk…
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kraków, małopolskie
Ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1 lit a RODO, tj.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kraków, małopolskie
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Stres związany z obsługą petentów.
Wojewódzka Bibliteka Publiczna w Krakowie
Kraków, małopolskie
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Grodzkiego Urzędu Pracy. Aplikacje na staż należy składać za pośrednictwem Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.