Dodaj swoje CV - zajmie to tylko kilka sekund
Strona 7 - 9 415 ofert
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Zielona Góra, lubuskie
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, mazowieckie
Współpraca w przygotowaniu raportu Prezesa Urzędu przekazywanego Komisji Europejskiej,. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia…
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie 4 lokalizacje
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady…
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Katowice, śląskie 1 lokalizacja
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cyw...
Strzelce, opolskie 25 lokalizacji
Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego…
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kraków, małopolskie 3 lokalizacje
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia…
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Opole, opolskie
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Hel, pomorskie
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu…
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Wrocław, dolnośląskie 1 lokalizacja
Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii jawnej. Szkolenie specjalistyczne dla kierowników kancelarii tajnych. Narzędzia i materiały pracy - komputer,.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sopot, pomorskie
Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.