Ile zarabia dyżurny ruchu?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 9 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Dyżurny ruchu to pracownik kolei, którego głównym obowiązkiem jest zarządzanie ruchem na stacji i przyległych szlakach linii kolejowej. Jeśli rozważasz karierę w tym zawodzie, sprawdź, jakie wymagania musisz spełnić i na jakie wynagrodzenie możesz liczyć.

Co robi dyżurny ruchu?

Do zadań dyżurnego ruchu należy:

 • prowadzenie ruchu pociągów osobowych i towarowych w obrębie stacji;

 • obsługa urządzeń do sterowania ruchem kolejowym;

 • utrzymywanie łączności;

 • nadzorowanie pracy nastawniczego, zwrotniczego i konserwatora zwrotnic;

 • koordynowanie manewrów na stacji;

 • nadzorowanie pracy stacji rozrządowej;

 • zarządzanie pojazdami trakcyjnymi;

 • prowadzenie dokumentacji ruchu pociągów w obrębie stacji;

 • koordynowanie pracy innych służb kolejowych w rejonie stacji;

 • przestrzeganie przepisów i instrukcji dotyczących prowadzenia ruchu pociągów, pracy manewrowej i rozrządowej;

 • przestrzeganie regulaminu technicznego stacji;

 • zapewnianie bezpiecznych warunków pracy innym pracownikom;

 • współpraca z różnymi posterunkami w rejonie stacji i dyspozyturą rejonową w zakresie organizacji przewozów;

 • organizacja, prowadzenie i nadzorowanie pracy stacji o różnym natężeniu ruchu pociągów osobowych i towarowych oraz pracy rozrządowej i manewrowej w obrębie tej stacji.

Uwaga: Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurnego ruchu uprawnia również do pracy na stanowiskach nastawniczego i zwrotniczego oraz do obsługi przejazdu kolejowego sterowanego z technicznego posterunku nastawczego.

Kto może zostać dyżurnym ruchu?

Dyżurny ruchu należy do zawodów regulowanych, który figuruje w rządowej klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 831204. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, aby zostać dyżurnym ruchu, należy spełnić następujące warunki:

 • ukończyć 18 lat;

 • uzyskać orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu;

 • zdać egzamin kwalifikacyjny;

 • zdać dodatkowe egzaminy kwalifikacyjne wymagane przy dodatkowych czynnościach na konkretnym stanowisku;

 • wykazać się znajomością specyficznych warunków wykonywania pracy na danym stanowisku;

 • uzyskać autoryzację do pracy na danym stanowisku;

 • uzyskać wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy;

 • uzyskać odpowiednie wykształcenie.

Kwalifikacje wymagane na stanowisku dyżurnego ruchu:

 • wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika w specjalności związanej z ruchem i przewozami kolejowymi lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w specjalności związanej z ruchem i przewozami kolejowymi oraz odbycie przygotowania zawodowego; lub

 • wykształcenie średnie i co najmniej dwuletni staż pracy na innym stanowisku kolejowym (odbycie przygotowania zawodowego); lub

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku nastawniczego (odbycie przygotowania zawodowego).

Jak zostać dyżurnym ruchu?

Kandydat na dyżurnego ruchu musi najpierw zostać zatrudniony przez pracodawcę (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 stycznia 2021 roku), aby móc rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Na przygotowanie zawodowe składają się:

 • staż i szkolenie praktyczne w jednostce organizacyjnej pracodawcy;

 • szkolenie teoretyczne;

 • okres próbny, w którym pracownik wykonuje pracę dyżurnego ruchu pod nadzorem.

Na wniosek pracodawcy kandydat na dyżurnego ruchu musi również zdać egzamin (teoretyczny i praktyczny) oraz zaliczyć również zakończone egzaminem szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – zgodnie z Kodeksem pracy.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakresu egzaminu można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Ile zarabia dyżurny ruchu?

Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez serwis wynagrodzenia.pl wynika, że dyżurny ruchu w Polsce zarabia średnio 4970 zł brutto miesięcznie. 25% osób zajmujących to stanowisko zarabia poniżej 4140 zł brutto na miesiąc, a 25% może liczyć na zarobki powyżej 6320 zł brutto miesięcznie. W badaniu wynagrodzeń wzięło udział 157 dyżurnych ruchu.

Zobacz też: Jak obliczyć dochód netto?

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Zarobki kierownika działu technicznego
 • Na czym polega bezwarunkowy dochód podstawowy?
 • Starszy szeregowy – zarobki i opis stanowiska
 • Ile zarabia profesor na uczelni?
 • Ile zarabia inżynier ds. jakości?
 • Praca i zarobki dostawcy jedzenia
 • Ile zarabia biotechnolog? Specyfika zawodu i płace
 • Ile zarabia doradca podatkowy
 • Social media manager – zarobki
 • Ile zarabia rekruter?
 • Ewidencja czasu pracy a praca na umowę zlecenie
 • Zoofizjoterapia – zarobki, opcje zatrudnienia i perspektywy