Jakie są zarobki radcy prawnego?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 24 sierpnia 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Osoby kończące studia prawnicze w Polsce stoją przed decyzją dotyczącą wyboru aplikacji, a ważnym kryterium wpływającym na wybór bywa kwestia wynagrodzenia. Przyglądając się bliżej zarobkom radcy prawnego, widzimy, że ich wysokość kształtuje wiele zmiennych. Elementem różnicującym jest przede wszystkim droga, którą wybierze prawnik. Czytając nasz artykuł, poznasz te zależności i dowiesz się, jak możesz wpłynąć na wysokość swoich zarobków.

Kim jest radca prawny?

Odpowiedź na to pytanie jest dość istotna, nie każdy bowiem potrafi odróżnić radcę prawnego od adwokata. Rzeczywiście różnica między jednym a drugim jest dość subtelna. Pierwszy może być zatrudniony na umowę o pracę bez żadnych zastrzeżeń, a drugiego obowiązują w tej kwestii pewne ograniczenia – nie może na przykład występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. W sądzie rozpoznaje się ich odpowiednio po niebieskim i zielonym żabocie togi.

Radca prawny zajmuje się przede wszystkim doradztwem prawnym, sporządzaniem opinii, opracowywaniem projektów aktów prawnych, a także poświadczaniem odpisów dokumentów. Występuje również przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Jak zostać radcą prawnym?

Jeśli chcesz zostać radcą prawnym, musisz spełnić szczególne wymagania, które są podstawą do podjęcia dalszych kroków. Według Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych kandydat musi:

  • ukończyć wyższe studia prawnicze – polskie lub zagraniczne,

  • korzystać z pełni praw publicznych,

  • posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,

  • wyróżniać się nieskazitelnym charakterem i swym dotychczasowym zachowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego,

  • odbyć aplikację radcowską i zdać egzamin zawodowy.

Istnieje grupa osób, które są zwolnione z ostatniego wymogu. Mowa o osobach posiadających tytuł profesora bądź doktora habilitowanego nauk prawnych, wykonujących inny zawód z tej branży przez określony czas lub zajmujących określone stanowiska w Prokuratorii Generalnej. Spełnienie tych kryteriów pozwala na wpisanie na listę radców prawnych, a tym samym przystąpienie do wykonywania zawodu.

Wynagrodzenie radcy prawnego

Na wysokość zarobków składają się różne czynniki, takie jak staż pracy, miejsce wykonywania obowiązków czy wybrana specjalizacja. Średnie roczne wynagrodzenie podstawowe radcy prawnego wynosi 72 544 zł. Wyższe zarobki odnotowuje się w większych polskich miastach. W rankingu czołowe pozycje zajmują kolejno Warszawa, Katowice i Lublin. Branże zapewniające najlepsze zarobki to bankowość, przemysł lekki oraz consulting finansowy. Gorzej w tym zestawieniu wypadają instytucje artystyczne i budownictwo mieszkaniowe.

Tak rozległy przekrój specjalizacji wynika z możliwości, jakie stoją przed radcą prawnym. Wiele firm z różnych branż potrzebuje doradztwa prawnego lub przedstawicielstwa procesowego. Osoba decydująca się na taką ścieżkę zawodową może sama zdecydować o swojej specjalizacji i kształcić się w wybranym kierunku.

Szeroki zakres możliwości tym bardziej wpływa na zróżnicowanie zarobków radcy prawnego. Pod względem wyboru miejsca pracy ma on dużo większe możliwości niż adwokat.

Zarobki aplikanta radcowskiego

Podczas odbywania aplikacji prawnik praktykuje w różnych instytucjach. Zdobywając wówczas doświadczenie w branży, pracuje pod opieką patrona. Średnie zarobki aplikanta radcowskiego w skali roku wynoszą 53 110 zł.

Zarobki na tym stanowisku w innych krajach

Systemy prawne mogą się diametralnie różnić między poszczególnymi państwami. O ile na przykład praca lekarzy w różnych krajach wygląda co do zasady podobnie, to odmienne systemy prawne powodują większe różnice w pracy prawników. Z tego powodu rola radcy prawnego czy adwokata może być inna niż w Polsce. Sprawdźmy jednak, jak różni się ich wynagrodzenie na podstawie przykładowych krajów.

Średnie roczne wynagrodzenie radcy prawnego w Stanach Zjednoczonych wynosi 85 092 $. Jest to więc znacznie wyższa kwota niż w Polsce. Jednak zdobycie wykształcenia prawniczego jest w USA znacznie trudniejsze. System szkolnictwa wyższego jest tam całkowicie sprywatyzowany, więc studia i dalsze kształcenie się w tym kierunku kosztują dużo więcej niż w Polsce.

Brytyjski odpowiednik radcy prawnego, czyli legal executive, ma dużo mniejszy zakres kompetencji niż w Polsce. Jest ograniczony zazwyczaj do jednej lub dwóch gałęzi prawa. Więcej działań może tam podejmować adwokat. Średnie roczne zarobki radcy prawnego w Wielkiej Brytanii wynoszą 30 719 £.

W przypadku zachodnich państw europejskich zarobki te kształtują się podobnie. Na przykład średnie roczne wynagrodzenie radcy prawnego w Niemczech wynosi 100 943 €, tymczasem we Francji jego wysokość to 109 285 €.

Ścieżka kariery a wynagrodzenie

Aby zostać radcą prawnym, należy w pierwszej kolejności ukończyć studia prawnicze. Następnym krokiem jest zdanie egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Jeśli wynik będzie pozytywny, czekają Cię trzy lata wykładów i ćwiczeń oraz odbycie praktyk w kancelariach lub spółkach. Na zakończenie odbywa się egzamin. Zdanie go pozwala na wpisanie na listę radców prawnych.

Po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu możesz wybrać jedną z dwóch opcji:

  • Zatrudnienie na umowę o pracę

  • Wykonywanie zawodu wolnego

W pierwszym przypadku zarobki radcy prawnego często są zauważalnie niższe. Jeżeli prowadzisz działalność w ramach spółki osobowej lub cywilnej zamiast pracować u kogoś innego, możesz zyskać więcej.

Droga do zostania radcą jest dość długa i wymaga sporo wysiłku. Wynagrodzenie znacząco wzrasta w momencie uzyskania prawa do wykonywania zawodu i to od Ciebie zależy, o ile się zwiększy.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów