Na jakie zarobki może liczyć logopeda?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 23 września 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Interesuje Cię kariera logopedy? Sprawdź, jakie zarobki może uzyskać logopeda, a także dowiedz się, jakie trzeba mieć kwalifikacje, umiejętności i gdzie można szukać pracy w tym zawodzie.

Co robi logopeda?

Logopeda zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy. Jego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie nieprawidłowemu rozwojowi aparatu mowy od pierwszych chwil po narodzinach dziecka. Logopeda ocenia budowę wędzidełka podjęzykowego u noworodka, sprawdza prawidłową budowę jamy ustnej i ustala ewentualny plan postępowania, jeśli zauważy u dziecka wady rozwojowe. Podpowiada też rodzicom, jak bawić się z dzieckiem, aby wspierać prawidłowy rozwój aparatu mowy i zapobiegać powstawaniu wad wymowy na dalszych etapach życia.

Do obowiązków logopedy należy również rozpoznawanie zaburzeń mowy u starszych dzieci i dorosłych. Dobrze postawiona diagnoza stanowi podstawę każdej skutecznej terapii. W czasie badania logopeda dokładnie ogląda aparat mowy, oceniając jego budowę i funkcje motoryczne. Przyczyną wad wymowy może być nieprawidłowa budowa języka (skrócone wędzidełko), zgryzu i żuchwy. Jeśli pacjent myli głoski, logopeda ocenia również jego słuch fonetyczny.

Kolejnym etapem po rozpoznaniu zaburzeń mowy jest terapia, którą również prowadzi logopeda. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu. Sesja terapeutyczna dziecka trwa zwykle 30 minut, osoby dorosłej – godzinę. Po każdej sesji pacjent dostaje szczegółowe wskazówki i wytyczne dotyczące ćwiczeń do wykonywania w domu (kilka krótkich sesji dziennie).

Jakie cechy powinny charakteryzować logopedę?

Logopeda pracuje z ludźmi, często nawiązując z nimi bliskie relacje w czasie długotrwałego procesu terapeutycznego. Jego pacjentami są często dzieci lub osoby narażone na co dzień na duży stres w związku z utrudniającymi im życie i karierę zawodową wadami wymowy. Dlatego dobry logopeda musi być po części psychoterapeutą. Powinien wiedzieć, jak stworzyć przyjazną atmosferę w czasie spotkań terapeutycznych, jak rozmawiać z dziećmi w różnym wieku i jak zaangażować dorosłych. Powinien odznaczać się następującymi cechami:

Umiejętność skutecznej komunikacji

Dobrze rozwinięta zdolność komunikacji przydaje się logopedzie do jasnego i precyzyjnego przekazywania pacjentowi lub jego opiekunom informacji o diagnozie, wskazówek terapeutycznych i zalecanych ćwiczeń. Dobry logopeda musi posiąść sztukę komunikowania się z dziećmi w różnym wieku, dostosowując przekaz do ich poziomu rozwoju. Musi też potrafić dotrzeć do osób dorosłych często zrezygnowanych lub sceptycznie nastawionych do terapii. O powodzeniu procesu terapeutycznego decyduje również umiejętność skutecznego nagradzania sukcesów w sposób dostosowany do wieku pacjenta. Umiejętność skutecznej komunikacji jest bardzo ważna również w pracy z osobami upośledzonymi i starszymi.

Cierpliwość

Chociaż jego pacjenci zwykle oczekują szybkich rezultatów i przeżywają frustrację, gdy ich od razu nie widzą, dobry logopeda wie, że w jego zawodzie popłaca cierpliwość. Spokojny, niespieszny proces terapeutyczny to gwarancja sukcesu. Logopeda musi być w stanie zarazić swoją cierpliwością pacjenta. Często osoby wykonujące ten zawód są nazywane „siłą spokoju”.

Pogodne usposobienie

Terapia mowy to stresujące przeżycie dla osób z wadami wymowy, które mają podłoże psychologiczne (jak np. jąkanie). Pozytywne nastawienie logopedy pozwala przełamać barierę związaną ze stresująca sytuacją i przekonać pacjenta, że warto poświęcić czas na terapię. Praca w przyjaznej atmosferze zawsze daje lepsze wyniki niż spotkania pod presją, a zrelaksowany pacjent łatwiej przezwycięży trudności.

Empatia

Empatia, czyli umiejętność współodczuwania i rozpoznawania stanów emocjonalnych innych osób pomaga wczuć się w sytuację pacjenta i go zrozumieć. Osoby z zaburzeniami mowy, jąkające się lub nierozpoznające głosek często charakteryzują zaburzona pewność siebie i zaniżone poczucie własnej wartości. Logopeda musi wykazać się delikatnością i taktem, aby zdobyć zaufanie pacjenta i z powodzeniem rozpocząć proces terapeutyczny.

Zamiłowanie do pracy z ludźmi

Logopeda to zawód, który polega na pracy z ludźmi. Aby wykonywać go z powodzeniem, trzeba lubić ciągły kontakt z pacjentami. Warto pamiętać, że relacja logopedy z pacjentem różni się od relacji ze współpracownikami. Terapeuta musi zawsze odnosić się do pacjenta z szacunkiem i zrozumieniem, niezależnie od jego nastawienia. Dla wielu osób może to być trudne wyzwanie. Pamiętaj o tym, wybierając zawód logopedy.

Jak zostać logopedą?

Aby zostać logopedą, trzeba ukończyć studia wyższe. Logopedia to dziedzina z pogranicza medycyny, psychologii, pedagogiki i rehabilitacji. Każdy z tych kierunków daje dobre podstawy do podyplomowych studiów logopedycznych. Można też wybrać studia na kierunku logopedii i jedną z oferowanych w ich ramach specjalności takich jak neurologopedia, wczesna interwencja logopedyczna, logopedia edukacyjna i artystyczna, logopedia kliniczna. W procesie rekrutacji na studia na kierunku logopedia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to biologia, chemia, historia, język obcy, język polski, matematyka i wiedza o społeczeństwie. Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów.

Logopeda nigdy nie spoczywa na laurach. Przez całą karierę uzupełnia wiedzę i zdobywa nowe kompetencje. Logopedia to dziedzina nauki, która dynamicznie się rozwija. Cały czas pojawiają się nowe badania, specjalizacje, narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne. Aby dobrze wykonywać swój zawód, logopeda musi być z nimi na bieżąco.

Zobacz też: Jak napisać list motywacyjny logopedy

Gdzie może pracować logopeda?

Większość logopedów pracuje w placówkach oświatowych, czyli przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub poradniach specjalistycznych, np. dla osób z wadami słuchu i zaburzeniami mowy. Logopeda może też pracować w placówkach podlegających służbie zdrowia, takich jak poradnie foniatryczne, ośrodki i poradnie rehabilitacyjne, oraz na oddziałach szpitalnych – laryngologicznych, chirurgii szczękowo-twarzowej i neurologicznych.

Wielu logopedów prowadzi własną praktykę i otwiera prywatny gabinet logopedyczny. Inną ścieżką kariery zawodowej logopedy może być współpraca z mediami, szkołami aktorskimi i osobami pracującymi nad wymową i głosem w zakresie doskonalenia techniki mowy.

Ile zarabia logopeda?

Według danych serwisu Indeed średnie miesięczne wynagrodzenie logopedy wynosi 4242 zł miesięcznie. Najwięcej zarabiają logopedzi pracujący w Warszawie – ich zarobki sięgają 9493 zł miesięcznie. Nieco mniej zarabiają logopedzi mieszkający w Krakowie – średnio 7732 zł na miesiąc.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne w serwisie Indeed Wynagrodzenia w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Ile zarabia tancerz? Analiza zawodu
 • Ile zarabia sędzia?
 • Ile zarabia stewardessa?
 • Tokarz – zarobki, obowiązki, specyfika pracy
 • Account manager – zarobki, opis zawodu i wymagania
 • Przedstawiciel handlowy – zarobki i możliwości rozwoju
 • Praca i zarobki operatora ładowarki
 • Salowa – zarobki, charakterystyka zawodu i wymagania
 • Ile zarabia barman?
 • Zwrot za dojazdy do pracy
 • Doradca klienta w banku – zarobki, opis stanowiska i predyspozycje
 • Ratownik wodny – zarobki