Kosztorysant – zarobki, obowiązki

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 9 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Przygotowanie kosztorysu budowy to jeden z ważniejszych elementów koniecznych do rozpoczęcia inwestycji. Aby poprawnie ocenić wszystkie wydatki, potrzebna jest znajomość branży. Jakie są zarobki kosztorysanta i jak nim zostać?

Kim jest kosztorysant?

Kosztorysant to osoba odpowiedzialna za przygotowanie pełnej dokumentacji finansowej inwestycji. Profesja ta najczęściej dotyczy branży budowlanej, chociaż oczywiście kosztorysantów można także spotkać w innych sektorach. W przypadku budowy, za przygotowanie dokładnego zestawienia wydatków odpowiadają inżynierowie budownictwa, architekci lub rzeczoznawcy majątkowi.

Zarobki kosztorysantów

Zgodnie z danymi, jakie zebrał portal Indeed, średnie miesięczne zarobki kosztorysanta wynoszą 4761 zł. Pensje zależą głównie od lokalizacji firmy zatrudniającej. W większych miastach, na przykład w Poznaniu, Warszawie czy Wrocławiu, są wyższe.

Jak zostać kosztorysantem?

Wartość kontraktów budowlanych jest najczęściej bardzo wysoka, dlatego sporządzenie dokładnego opisu wydatków odgrywa bardzo ważną rolę. Z tego względu Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych już od lat 90. ubiegłego wieku domagało się wpisania profesji na listę klasyfikacji zawodów i specjalności. Udało się tego dokonać w 2002 roku. Nie oznacza to jednak, że kosztorysant jest zawodem regulowanym. Z tego względu jest wiele dróg pozwalających na rozpoczęcie pracy na tym stanowisku.

Kosztorysant po studiach ekonomicznych

Osoby po studiach ekonomicznych mogą rozpocząć pracę przy sporządzaniu kosztorysów. W tym wypadku przydaje się doświadczenie, znajomość konkretnej branży, wiedza finansowa i techniczna. Aby uzupełnić swoje kwalifikacje, możesz zdecydować się na jedno ze szkoleń oferowane przez wspomniane już Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych. Dokładna lista kursów wraz z datami jest cały czas aktualizowana na stronie organizacji. Do wyboru masz szkolenia o następującej tematyce:

  • Opis i szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane – zgodnie z nowymi rozporządzeniami

  • Kosztorysowanie robót budowlanych

  • Kosztorys inwestorski i przedmiar robót w zamówieniach publicznych – zgodnie z nowymi rozporządzeniami MRIT

  • Kurs dla kandydatów na rzeczoznawcę kosztorysowego

Inżynier budownictwa na stanowisku kosztorysanta

Pracodawcy od kosztorysantów budowlanych wymagają najczęściej wyższego wykształcenia technicznego. Idealnymi kandydatami na to stanowisko są inżynierowie budownictwa.

Studia z zakresu budownictwa dostępne są zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Dzielą się na dwa etapy. Pierwszy z nich trwa 3 lata (lub 3,5) i kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a drugi to 2-letnie (albo 2,5-letnie) studia magisterskie. Również w tym wypadku dobrym uzupełnieniem wiedzy będą wspomniane wyżej szkolenia.

Studia architektoniczne

Pracę jako kosztorysant możesz także rozpocząć po studiach architektonicznych. Jak zostać architektem? W związku z tym, że jest to zawód regulowany, należy spełnić wszystkie kryteria zawarte w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Aby dostać się na wybraną uczelnię, musisz przedstawić najwyższe wyniki matur oraz zaliczyć egzamin z rysunku. Studia architektoniczne trwają 5 lat. Po obronie pracy magisterskiej czeka Cię zdobywanie uprawnień. Pamiętaj, że w przypadku kosztorysantów nie są one wymagane. Jeżeli zatem nie chcesz poświęcać kolejnych lat na praktyki, możesz wybrać specjalistyczne kursy związane ze sporządzaniem kosztorysów.

Jaką wiedzę powinien mieć dobry kosztorysant?

Studia stanowią bardzo dobrą podstawę do tego, by rozpocząć pracę przy sporządzaniu kosztorysów. Dlaczego wykształcenie techniczne o profilu budowlanym jest takie ważne? Przygotowanie pełnego i wiarygodnego kosztorysu wymaga znajomości różnorodnych technik wykonania robót, średnich norm zużycia materiałów, a także wiedzy na temat stawek, jakie należy zapłacić za pracę robotników. Dodatkowo konieczne jest doliczenie wszystkich kosztów związanych z podatkiem VAT, innymi obciążeniami lub opłatami administracyjnymi. Jest to zatem proces złożony, który po prostu wymaga obycia w danej branży.

Konieczność wykonywania zaawansowanych obliczeń

W pracy kosztorysanta niezwykle ważną rolę odgrywa wykonywanie zaawansowanych obliczeń. Jest to zatem zawód idealny dla osób, które są obdarzone zdolnością do analitycznego myślenia. Powyższe umiejętności możesz rozwijać właśnie na studiach ekonomicznych lub inżynierskich. Dlatego pracodawcy zwracają uwagę na odpowiednie wykształcenie.

Znajomość podstaw prawnych

Niezwykle ważną rolę w pracy kosztorysantów odgrywa prawo budowlane. Dlatego specjaliści wykonujący zadania w tej branży powinni aktualizować swoją wiedzę – przepisy często się zmieniają. W trakcie sporządzania budżetu oraz listy wydatków należy również przestrzegać wszystkich zasad związanych z przetargami publicznymi. Dlatego jako kosztorysant musisz znać Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Programy komputerowe potrzebne w pracy kosztorysanta

W pracy kosztorysanta bardzo dużą rolę odgrywa znajomość programów komputerowych. Większość pracodawców wymaga zaawansowanej obsługi pakietu Office, ze szczególnym uwzględnieniem Excela. Chodzi głównie o wykorzystanie zaawansowanych funkcji oraz tabeli przestawnych. Oprócz tego musisz zaznajomić się z najważniejszymi systemami, takimi jak: AutoCAD i Norma. Jeśli zatem chcesz związać swoją przyszłość z tą branżą, musisz przedstawić pracodawcom powyższe umiejętności.

Gdzie mogą pracować kosztorysanci?

Kosztorysanci są zatrudniani przede wszystkim w firmach budowlanych i deweloperskich. Z ich usług korzystają także urzędy miast i gmin oraz placówki administracji państwowej. Najczęściej jest to praca biurowa z podpisaną umową o pracę. Rzadziej zdarza się samozatrudnienie, chociaż oczywiście nie jest wykluczone.

Predyspozycje potrzebne w pracy kosztorysantów

Kosztorysanci nie tylko siedzą przy biurku i opracowują listy wydatków. Często od ich zdolności negocjacyjnych zależy obniżenie cen pewnych robót. Dlatego najlepsi specjaliści nie tylko potrafią analitycznie myśleć i wyciągać wnioski, lecz także świetnie radzą sobie w kontaktach z ludźmi.

W tym zawodzie liczy się także dokładność. Podczas sporządzania kosztorysu trzeba zwracać uwagę na każdy szczegół. Jeśli Twój raport z wydatkami okaże się niestaranny, możesz narazić firmę na spore straty. Dlatego od kosztorysantów wymaga się precyzji i skrupulatności. W trakcie pracy nad opisem konkretnej inwestycji należy sprawdzić wiele czynników (na przykład stawki za wykonanie pracy, ceny elementów budowlanych, koszty podatków, opłaty administracyjne), które mają realny wpływ na określenie budżetu.

Dobra organizacja pracy

Często kosztorys trzeba wykonać w dość krótkim terminie. Jeśli w przetargu podana jest konkretna data nadesłania dokumentów, w tym także kosztów inwestycji, trzeba wykazać się bardzo dobrą organizacją pracy. Przekroczenie konkretnych terminów będzie bowiem skutkowało odrzuceniem inwestorów. Dlatego kosztorysant powinien bardzo dobrze wykonywać swoje obowiązki zawodowe również pod presją stresu i czasu. Oczywiście takie okoliczności w żaden sposób nie mogą wpływać na jakość sporządzonego kosztorysu.

Kosztorysant to idealny zawód dla osób, które lubią tak zwaną papierkową robotę. W tej pracy liczą się umiejętności analitycznego myślenia i zdolność do porządkowania dokumentacji technicznej.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne w serwisie Indeed Wynagrodzenia w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Uwaga: żadna z firm, instytucji lub organizacji wymienionych w artykule nie jest powiązana z Indeed.

Odkryj więcej artykułów