Zarobki kierowcy autobusu i opis zawodu

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 25 lipca 2022

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Szukasz informacji o tym, ile wynoszą zarobki kierowcy autobusu? W naszym artykule przedstawimy wysokość wynagrodzenia w Polsce oraz poza jej granicami. Jeśli myślisz o zostaniu profesjonalnym kierowcą, przybliżymy również sam zawód, opisując zadania i obowiązki pracownika, warunki pracy oraz wymagania.

Ile zarabia kierowca autobusu?

Zarobki kierowcy autobusu w Polsce wynoszą 6356 zł. Ich wysokość jest zależna od wykształcenia, stażu pracy, wielkości firmy oraz województwa, w którym się znajduje. Benefity, na które może liczyć część pracowników, to pożyczki preferencyjne, zniżki na usługi lub produkty oraz ubezpieczenie w razie nagłych wypadków lub na życie.

Wynagrodzenie za granicą

Średnie pensje w przykładowych krajach są następujące:

 • Szwecja: 14 166 SEK – 6188 zł,

 • Czechy: 38 434 CZK – 7246 zł,

 • Stany Zjednoczone: 4514 USD – 9203 zł,

 • Austria: 2076 EUR – 9672 zł,

 • Niemcy: 2106 EUR – 9812 zł,

 • Belgia: 2413 EUR – 11 232 zł,

 • Anglia: 2425 GBP – 13 113 zł,

 • Kanada: 4072 CA – 13 896 zł.

O zawodzie

Kierowca autobusu zajmuje się prowadzeniem autobusów, czyli pojazdów samochodowych, które są przeznaczone do przewożenia więcej niż dziesięciu osób. Porusza się po trasach wyznaczonych w komunikacji zagranicznej lub krajowej.

Na co dzień zajmuje się również konserwacją i drobnymi naprawami, których konieczność może wystąpić podczas jazdy. Kierowca autobusu dba również o bezpieczeństwo pasażerów i ich bagażu, dlatego musi stosować się do przepisów oraz znać budowę i stan prowadzonego pojazdu.

Zadania zawodowe i obowiązki kierowcy obejmują następujące działania:

 • Przyjmowanie i sprawdzanie stanu technicznego przydzielonego mu autobusu. Polega to np. na sprawdzeniu, czy kierunkowskazy działają prawidłowo i czy w autobusie znajduje się apteczka pierwszej pomocy.

 • Przygotowanie autobusu do jazdy. Kierowca odpowiednio ustawia fotel, lusterka oraz sprawdza zamknięcia drzwi.

 • Dbanie o bezpieczeństwo swoje, pasażerów oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Musi przestrzegać Prawa o ruchu drogowym oraz zwracać uwagę m.in. na warunki jazdy, stan techniczny pojazdu i liczbę pasażerów.

 • Utrzymywanie autobusu w dobrym stanie technicznym. Pojazd nie powinien zakłócać spokoju publicznego wytwarzaniem nadmiernego hałasu oraz wydzielać szkodliwych substancji ponad określony przez przepisy poziom.

 • Dbanie o czystość i estetyczny wygląd autobusu.

 • Usuwanie awarii powstałych w trakcie jazdy. Może to być np. wymiana koła, przepalonej żarówki lub paska klinowego.

 • Udzielenie pierwszej pomocy pasażerom i ofiarom w razie wypadku drogowego.

 • Sprzedawanie biletów pasażerom autobusów z jednoosobową obsługą i kontrolowanie biletów.

 • Zabezpieczenie autobusu przed kradzieżą, uruchomieniem go i używaniem przez osoby niemające do tego upoważnienia.

 • Prowadzenie autobusu zgodnie z wyznaczoną trasą i zgodnie z rozkładem jazdy.

 • Posiadanie wymaganych dokumentów.

 • Uzupełnianie paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych oraz sprawdzanie ogumienia i czystości na zewnątrz i wewnątrz autobusu.

 • Prowadzenie dokumentacji jazdy oraz zgłaszanie usterek dyspozytorowi.

 • Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim (kontrola sprawności fizycznej i psychicznej).

Warunki panujące w pracy

Kierowca większość czasu spędza w kabinie pojazdu. Temperatura, oświetlenie, poziom hałasu i drgań zależą od stanu technicznego danego autobusu.

Kierowcy mają kontakt z pasażerami – komunikacja opiera się zazwyczaj na jednostronnym udzielaniu informacji. Występuje ryzyko powstania konfliktów, gdy droga zostanie zablokowana lub zdarzy się awaria. Charakter pracy w tym zawodzie jest jednak indywidualny. Kierowca sam odpowiada za jej przebieg i podejmuje samodzielne decyzje.

Organizacja jest zależna od miejsca zatrudnienia. W komunikacji miejskiej występuje praca zmianowa zarówno w dni powszednie, jak i święta. Kierowcy zawodowi nie mogą prowadzić dłużej niż 9 godzin w ciągu doby, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. W dużych firmach występuje nadzór przełożonego, który sprawdza stan techniczny autobusów, stan zdrowia i organizację pracy podwładnego. Jest to zawód, w którym dominują zrutynizowane czynności – pozostałe dotyczą losowych wydarzeń na drodze.

Stanowisko kierowcy autobusu wymaga noszenia firmowego stroju i schludnego wyglądu. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność finansową i zawodową za prowadzony pojazd i bezpieczeństwo pasażerów.

Zagrożenia

Nieodpowiednie ogrzanie kabiny może spowodować przeziębienie. Zawód ten wymaga długiego przebywania w pozycji siedzącej, co może skutkować chorobami układu kostno-stawowego. Z kolei występujące drgania mogą wywołać zespół wibracyjny, a hałas – uszkodzenie słuchu. Zmysł wzroku również jest narażony, ze względu na pracę zarówno w dzień, jak i w nocy. Kierowcy są narażeni na zanieczyszczenia spalinami i istnieje ryzyko wypadków drogowych.

Cechy dobrego kierowcy

Osoba chcąca pracować jako kierowca powinna charakteryzować się pewnymi cechami, dzięki którym będzie należycie i bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki.

Ważnymi umiejętnościami są przede wszystkim refleks i zdolność do oceny sytuacji – dzięki nim będzie można szybko i odpowiednio zareagować w razie niespodziewanej sytuacji na drodze i podejmować trafne decyzje. Kierowca powinien być również spostrzegawczy i wykazywać się podzielnością uwagi. Bardzo ważna jest wysoka odporność emocjonalna i samokontrola, które przydadzą się nie tylko w czasie prowadzenia pojazdu, ale również w kontaktach interpersonalnych. Ze względu na pełnione obowiązki pracownik powinien być osobą komunikatywną, charakteryzującą się otwartym i uprzejmym podejściem do innych. Konieczny jest szacunek do pasażerów oraz uczestników ruchu.

Dobry kierowca zna swoje umiejętności, dzięki czemu jest pewny siebie, ale nie zachowuje się brawurowo na drodze. Cenną cechą jest elastyczność, ponieważ trzeba dostosować się nie tylko do przepisów, ale też do sytuacji panującej na drodze w danym momencie – np. do pogody lub do zachowania pozostałych uczestników ruchu. Ważne jest, by cały czas szlifować swoje umiejętności i na bieżąco się dokształcać, śledząc ewentualne zmiany w przepisach.

Wymagania zdrowotne i psychofizyczne

Kierowca powinien cechować się dobrym wzrokiem – w pracy konieczne jest odróżnianie barw oraz ocenianie odległości, także gdy się ściemnia. Mając niewielką wadę wzroku, można pracować ze szkłami korekcyjnymi. Konieczna jest również poprawna koordynacja wzrokowo-ruchowa, zręczność i czucie dłoni.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu są następujące:

 • słaby wzrok,

 • niedosłyszenie,

 • dysfunkcja kończyn górnych i dolnych,

 • choroby psychiczne,

 • cukrzyca,

 • padaczka.

Mamy nadzieję, że zawarte w artykule informacje na temat zarobków kierowcy autobusu i jego pracy zainteresowały Cię i pomogą w podjęciu decyzji, czy jest to zajęcie dla Ciebie. Trzeba też pamiętać, że największymi obciążeniami w pracy na stanowisku kierowcy są przede wszystkim stres i odpowiedzialność za innych. Ryzyko zawodowe może wiązać się nie tylko z utratą zdrowia, ale również życia, dlatego osoba wykonująca ten zawód powinna być zdyscyplinowana i odpowiednio przygotowana – zarówno pod względem umiejętności, jak i własnej psychiki.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Terapeuta zajęciowy – zarobki i specyfika zawodu
 • Ile zarabia grabarz?
 • Co to jest wynagrodzenie brutto
 • Zarobki operatora wózka widłowego
 • Praca i zarobki pomocy kuchennej
 • Ile zarabia rachmistrz terenowy?
 • Jakie są zarobki diagnosty samochodowego?
 • Ile zarabia doradca podatkowy
 • Zarobki merchandisera, obowiązki i predyspozycje
 • Ile zarabia makijażystka?
 • Australia – zarobki, pozwolenia na pracę
 • Ile zarabia trener personalny?