Inżynier sprzedaży – zarobki w branży i opis stanowiska

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 1 września 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Jeżeli czytasz ten artykuł, to prawdopodobnie zastanawiasz się nad podjęciem zatrudnienia jako inżynier sprzedaży. Zarobki są jednym z największych motywatorów do podjęcia pracy. W dalszej części poznasz wysokość wynagrodzenia w Polsce oraz w innych krajach Europy, a także dowiesz się, jak wygląda zakres obowiązków na tym stanowisku.

Czym zajmuje się inżynier sprzedaży?

Inżynier sprzedaży to osoba pracująca w przedsiębiorstwach z różnych branż, która odpowiada za realizację sprzedaży zgodnie z obowiązującą w nich polityką handlową. Można nazywać go zamiennie pracownikiem technicznego wsparcia sprzedaży, ponieważ doradza on klientom, jak najlepiej wykorzystać produkt lub usługę.

Inżynier sprzedaży może być zatrudniany w centralach firm, działach wykonawczych lub oddziałach zajmujących się dystrybucją wyrobów. Jego praca dotyczy w głównej mierze klientów sektora B2B. Jest on odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie nowych kontrahentów i rynków zbytu towarów czy usług.

Zarobki inżyniera sprzedaży

W Polsce zarobki inżyniera sprzedaży w skali miesiąca wynoszą średnio 8699 zł. Wynagrodzenie uwzględniające płacę dodatkową, czyli różnego rodzaju premie, nagrody i prowizje określone w umowie, to przeciętnie 13 241 zł.

Zarobki za granicą

Za granicą średnie miesięczne zarobki inżynierów sprzedaży kształtują się następująco:

 • w Niemczech – 5548 €, czyli 25 962 zł

 • w Norwegii – 52 305 NOK, czyli 23 315 zł

 • w Wielkiej Brytanii – 3857 £, czyli 21 019 zł

 • w Szwecji – 47 000 SEK, czyli 20 580 zł

 • w Holandii – 3616 €, czyli 16 921 zł

Pensje oferowane przez zagranicznych pracodawców są w większości wypadków wyższe niż w Polsce. Jednak kandydaci muszą wykazać się bardzo dobrą znajomością języka kraju docelowego, a także specyfiki tamtejszego rynku.

W przypadku zatrudnienia za granicą również można liczyć na dodatkowe wynagrodzenie zależne w dużej mierze od efektów wykonywanej pracy oraz zajmowanego miejsca w hierarchii zawodowej.

Możliwości rozwoju

Pensja w dużym stopniu zależy także od stanowiska. W dziedzinie inżynierii sprzedaży można wspinać się po określonych szczeblach kariery. Są to kolejno:

 • pracownik szeregowy,

 • młodszy specjalista,

 • specjalista,

 • starszy specjalista,

 • kierownik zespołu.

Struktura hierarchii może się znacznie różnić w zależności od pracodawcy, zarówno pod kątem nazewnictwa poszczególnych stanowisk, jak i przydzielonych do nich obowiązków. Możliwości awansu występują jednak w zdecydowanej większości firm i to właśnie one w znaczny sposób motywują pracowników do efektywnego wykonywania swoich obowiązków.

Obowiązki inżyniera sprzedaży

Do głównych obowiązków inżyniera sprzedaży zalicza się przede wszystkim tworzenie i realizację planów sprzedażowych. Odpowiada on za proces sprzedaży oraz doradztwo w zakresie oferowanych przez firmę usług i produktów. Musi nawiązywać relacje z klientami oraz dbać o ich długoterminowe utrzymanie.

Ponadto do jego zadań należą:

 • koordynacja realizowanych kontraktów,

 • tworzenie ofert handlowych,

 • udział w spotkaniach służbowych,

 • analiza rynku działań oraz raportowanie wyników,

 • stałe poszerzanie własnych kompetencji,

 • prowadzenie negocjacji handlowych,

 • kontrola nad utrzymaniem ustanowionych terminów,

 • tworzenie rozwiązań techniczno-cenowych,

 • nadzorowanie napływających do firmy reklamacji oraz wsparcie techniczne w zakresie ich rozwiązywania,

 • koordynacja przepływu korespondencji z klientem w trakcie realizacji kontraktu.

Inżynier sprzedaży odgrywa także istotną rolę w posprzedażowej obsłudze klientów oraz projektowaniu produktów i usług, wspomagając tworzenie innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Jak zostać inżynierem sprzedaży?

Niektóre przedsiębiorstwa oferujące stanowisko inżyniera sprzedaży nie przedstawiają szczególnych wymagań formalnych, ponieważ stawiają na umiejętności praktyczne. Najkorzystniejsze oferty pracy są jednak przeznaczone głównie dla kandydatów spełniających kilka istotnych warunków.

Wykształcenie wyższe

Ze względu na wysoki poziom specjalizacji w niektórych sektorach gospodarki zatrudniających inżynierów sprzedaży wymagane jest posiadanie wyższego wykształcenia technicznego. Powinno być ono jak najbardziej zgodne ze specyfiką branży, w której dana osoba będzie zatrudniona. Do takich kierunków należą m.in.:

 • budownictwo,

 • automatyka,

 • informatyka,

 • telekomunikacja,

 • mechanika.

Doświadczenie w sprzedaży

Aby podjąć pracę na tym stanowisku, często należy mieć doświadczenie zawodowe w sprzedaży w obszarze, w którym specjalizuje się zatrudniające przedsiębiorstwo. Skutkuje ono lepszą znajomością i zrozumieniem branży oraz większą świadomością na temat końcowych odbiorców produktu lub usługi. Jest to ważne dla pracodawców, ponieważ nie muszą organizować wielu szkoleń wewnętrznych, obejmujących podstawowe zagadnienia.

Predyspozycje i wymagane cechy

Istotne w podjęciu pracy w charakterze inżyniera sprzedaży są pewne predyspozycje do wykonywania zawodu, cechy charakteru oraz umiejętności. Należą do nich przede wszystkim:

 • umiejętności interpersonalne, takie jak komunikatywność i zdolność do utrzymywania trwałych relacji;

 • umiejętności negocjacyjne;

 • samodzielność;

 • kreatywność;

 • dobra organizacja pracy;

 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (kompetencje cyfrowe);

 • posiadanie prawa jazdy kat. B;

 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego (najczęściej wymagany jest angielski);

 • dyspozycyjność.

Ponadto osoba chcąca pracować w tym zawodzie powinna radzić sobie z opanowaniem emocji i być odporna psychicznie na pracę w szybkim tempie i stresujących warunkach. Ze względu na częste podróże służbowe kondycja zdrowotna pracownika również jest istotna i powinna umożliwiać prowadzenie samochodu.

Przeciwwskazania

Przeszkodą w wykonywaniu tej profesji mogą być wady wymowy, ponieważ utrudniają efektywną komunikację z klientami. Innymi przeciwwskazaniami są zaburzenia funkcji poznawczych oraz obniżona sprawność umysłowa, a także brak wytrwałości i niski poziom motywacji.

Miejsca i charakterystyka pracy

Pracownicy wykwalifikowani w inżynierii sprzedaży mogą znaleźć zatrudnienie w wielu przedsiębiorstwach z sektora B2B. Potrzebują ich zarówno mniejsze prywatne biznesy, jak i ogromne korporacje. Najczęściej są to firmy działające w branży:

 • budowlanej,

 • handlowej,

 • informatycznej,

 • energetycznej,

 • kulturalnej,

 • przemysłowej.

Inżynier sprzedaży pracuje najczęściej w biurach, halach produkcyjnych lub sklepach. Może wykonywać obowiązki w siedzibie firmy lub u klienta w zależności od potrzeb kontraktu. Znaczną część swojego czasu pracy przeznacza również na podróże służbowe, które zazwyczaj są przez niego realizowane na konkretnym, wydzielonym obszarze.

W ciągu dnia pracy wiele godzin spędza w towarzystwie innych osób – członków zespołu lub klientów, prowadząc negocjacje i konsultacje oraz doradzając w kwestiach technicznych np. działowi produkcji.

Godziny pracy w zawodzie są zwykle nienormowane, co wynika z konieczności dostosowania się do dyspozycyjności kontrahentów oraz wiąże się z dużą liczbą wyjazdów służbowych i częstych spotkań biznesowych.

Praca inżyniera sprzedaży daje dość dużą swobodę i niezależność, ponieważ znaczną część swoich zadań wykonuje on poza siedzibą firmy i bez nadzoru przełożonych. Najczęściej jest rozliczany na podstawie realizacji celów oraz zadań, które są ustanawiane przez kierownictwo.

W zawodzie inżyniera sprzedaży zarobki zazwyczaj składają nie tylko z wynagrodzenia podstawowego, ale z kilku elementów. W związku z tym można na nie wpływać poprzez ciągłe poszerzanie kwalifikacji, zaangażowanie i efektywną pracę. Kompetencje są kluczowym elementem wykonywania tej profesji. Najlepsi specjaliści mogą więc otrzymywać miesięczne pensje powyżej średniej krajowej.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów