Inżynier procesu – zarobki, obowiązki i wymagania

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 2 września 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Zastanawiasz się, ile wynosi wynagrodzenie inżyniera procesu? Zarobki z pewnością zainteresują każdą osobę, która myśli o podjęciu zatrudnienia na tym stanowisku. Po przeczytaniu naszego artykułu będziesz wiedzieć, jak kształtuje się wysokość wynagrodzeń oraz co należy do codziennych obowiązków tego pracownika. Przedstawimy również najczęstsze wymagania stawiane przez pracodawców.

Kim jest inżynier procesu?

Inżynier bądź inżynierka procesu to stanowisko oferowane głównie przez przedsiębiorstwa produkcyjne. Głównym zadaniem jest optymalizacja procesów oraz wdrażanie nowych technologii w celu uzyskania wyższych zysków. Pracownik analizuje przebiegające w firmie procesy produkcyjne, wskazuje punkty krytyczne, wprowadza ulepszenia i wdraża nowe rozwiązania technologiczne, tak aby koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo były jak najniższe.

To bardzo odpowiedzialna praca, ponieważ wpływa bezpośrednio na bilans finansowy zakładu pracy. Ponadto poza obszerną wiedzą techniczną oraz branżową inżynier procesu musi posiadać wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, aby odpowiednio zarządzać zespołem podległych mu pracowników oraz skutecznie kontaktować się z kontrahentami firmy.

Zarobki inżyniera procesu

Średnie miesięczne wynagrodzenie inżyniera procesu w Polsce wynosi 7235 zł. Wysokość pensji na tym stanowisku zależy od wielu czynników, takich jak staż pracy, wykształcenie, wielkość przedsiębiorstwa oraz region kraju.

Poza świadczeniami finansowymi pracownicy tej branży zwykle mogą liczyć na dodatkowe benefity. Najczęściej należą do nich m.in. pakiety sportowe, opieka medyczna i ubezpieczenie na życie czy od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zarobki za granicą

Przeciętne zarobki inżyniera procesu poza granicami kraju w skali miesiąca prezentują się następująco:

 • Dania – 44 478 DKK, czyli ok. 28 700 zł

 • Niemcy – 5455 EUR, czyli ok. 26 180 zł

 • Norwegia – 51 309 NOK, czyli ok. 23 880 zł

 • Irlandia – 4000 EUR, czyli ok. 19 190 zł

 • Francja – 3864 EUR, czyli ok. 18 540 zł

 • Holandia – 3822 EUR, czyli ok. 18 360 zł

 • Wielka Brytania – 3166 GBP, czyli ok. 17 980 zł

 • Belgia – 3689 EUR, czyli ok. 17 700 zł

 • Czechy – 47 785 CZK, czyli ok. 9300 zł

Czym zajmuje się inżynier procesu?

Głównym zajęciem w tej pracy jest optymalizacja, kontrolowanie i koordynacja procesu produkcji, a także planowanie, rozwijanie i wprowadzanie w życie najnowszych technologii produkcyjnych.

Do pozostałych obowiązków w tej dziedzinie należą:

 • sprawowanie nadzoru i tworzenie dokumentacji technicznej,

 • przedstawianie kontrahentom pomysłów usprawnienia procesu,

 • szkolenie pracowników produkcji w zakresie nowych technologii,

 • współpraca z zespołem,

 • sporządzanie instrukcji dla konkretnych stanowisk istniejących w ramach procesu,

 • tworzenie komputerowych wizualizacji planowanych procesów,

 • kontrola podległych pracowników.

Inżynier analizuje efekty wprowadzenia określonych rozwiązań do procesu i weryfikuje ich wpływ na wyniki finansowe firmy. Musi być przygotowany na szybkie reagowanie w przypadku negatywnych sytuacji, które mogą powodować straty i błędy w produkcji.

Bierze udział w planowaniu budżetów produkcyjnych oraz harmonogramu przeglądu i konserwacji urządzeń. Często przeprowadza także testy wydajności maszyn wykorzystywanych w procesie.

Konkretny zakres obowiązków inżyniera procesu zależy w dużej mierze od przedsiębiorstwa. Różni pracodawcy mogą inaczej formułować zadania i wykorzystywać dostępne zasoby.

Jak zostać inżynierem procesu?

Aby zostać inżynierem procesu, niezbędne jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej na odpowiednim, technicznym kierunku. Są to np. 3,5-letnie studia z zarządzania procesami produkcyjnymi. Ponadto należy posiadać odpowiednie cechy osobowości oraz naturalne predyspozycje, a także określone umiejętności.

Wykształcenie

Branża determinuje wymagania odnośnie do ukończonego kierunku studiów. Procesy produkcyjne odbywają się w wielu przedsiębiorstwach o różnych specjalnościach, a zrozumienie konkretnej dyscypliny jest ważne dla skutecznego zarządzania.

Do takich kierunków zaliczyć można m.in. automatykę, elektronikę, inżynierię chemiczną, mechanikę lub wspomniane wcześniej zarządzanie procesami produkcyjnymi. W trakcie nauki studenci realizują takie przedmioty jak np.:

 • procesy logistyczne i produkcyjne,

 • projektowanie produkcji,

 • zarządzanie ryzykiem,

 • techniki doskonalenia jakości,

 • branżowy język obcy (zwykle angielski),

 • bezpieczeństwo informacji,

 • materiałoznawstwo,

 • technologie informatyczne.

Cechy i predyspozycje

Profesjonalny inżynier procesu posiada zestaw niezbędnych cech i predyspozycji. Do najważniejszych zaliczają się przede wszystkim:

 • poczucie odpowiedzialności,

 • sumienność,

 • zaangażowanie,

 • lojalność i dyskrecja (w zakresie tajemnicy procesów przedsiębiorstwa),

 • chęć ciągłego rozwoju,

 • dokładność,

 • zdolności organizacyjne,

 • predyspozycje liderskie,

 • komunikatywność i zdolności interpersonalne.

Umiejętności

Od kandydatów na to wysokie i odpowiedzialne stanowisko, jakim jest inżynier procesu, wymaga się wielu konkretnych umiejętności. Należą do nich głównie:

 • analityczne myślenie;

 • obsługa specjalistycznego oprogramowania używanego w inżynierii procesowej w zależności od branży, np. CAD, AutoCAD, Pareto, SPC, PLC czy OEE;

 • szybkie podejmowanie trafnych decyzji;

 • praca w zespole;

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Pracodawcy często wymagają też wcześniejszego doświadczenia zawodowego w dziale planowania produkcji lub procesu. Ważne jest zainteresowanie branżą, znajomość niektórych specyficznych dla niej zagadnień prawnych, a także śledzenie najnowszych dokonań technologicznych i technicznych.

Uprawnienia zawodowe

W zależności od sektora gospodarki, w którym specjalizuje się dane przedsiębiorstwo, od inżyniera procesu mogą być wymagane konkretne uprawnienia zawodowe.

Są to np. uprawnienia SEP o różnych oznaczeniach:

 • G1 – dozór sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

 • G2 – obsługa, konserwacja, remonty oraz montaż lub kontrola i pomiary, uprawnienia te dotyczą np. kotłów parowych oraz wodnych, sieci i instalacji cieplnych

 • G3 – obsługa instalacji gazowych, m.in. urządzeń do magazynowania paliw gazowych, przemysłowych odbiorników paliw czy turbin gazowych

W przypadku branży budowlanej niezbędne mogą się okazać znajomość aktualnych przepisów oraz certyfikat dotyczący wymagań projektowania BREEAM. Niektórzy pracodawcy mogą wymagać również przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Istotne mogą być również certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach poświęconych metodologiom zarządzania procesami, np.:

 • Six Sigma,

 • Kaizen,

 • Lean Management,

 • 5S,

 • Just in Time,

 • Kanban.

Możliwości zatrudnienia

Zatrudnienie w branży oferuje wiele przedsiębiorstw produkcyjnych, działających głównie w branżach:

 • elektronicznej,

 • spożywczej,

 • farmaceutycznej,

 • kosmetycznej,

 • mechanicznej,

 • motoryzacyjnej,

 • budowlanej.

Przez większość czasu praca odbywa się przed ekranem komputera, kiedy inżynier tworzy projekty procesów, analizuje wyniki skuteczności podjętych działań i tworzy raporty. Wiele zadań wymaga jednak bezpośrednich kontaktów z inwestorami oraz rozmów z zespołem.

Zarobki inżyniera procesu w Polsce mieszczą się w granicach średniej krajowej pensji brutto. Poza granicami kraju na najwyższe wynagrodzenia można liczyć w Niemczech oraz państwach skandynawskich. Trzeba jednak pamiętać, że może na nie wpływać wiele czynników i często są kwestią ustalaną indywidualnie z uwzględnieniem doświadczenia i predyspozycji kandydata. Co więcej, aby podjąć pracę w zawodzie, należy ukończyć wymagające studia techniczne, a nierzadko także zdobyć specjalistyczne uprawnienia.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Ewidencja czasu pracy a praca na umowę zlecenie
 • Ile zarabia informatyk i jaką specjalizację IT warto wybrać
 • Premia uznaniowa w umowie o pracę
 • Ile zarabia profesor na uczelni?
 • Ile zarabia architekt?
 • Jaka jest najniższa krajowa w Polsce?
 • Czym jest umowa prowizyjna?
 • Odprawa emerytalna – komu przysługuje i ile wynosi?
 • Koszty uzyskania przychodu przy umowie zleceniu
 • Zarobki w Europie, najlepiej opłacane branże
 • Administrator IT – zarobki i przegląd zawodu
 • Średnie zarobki w Polsce