Ile zarabia inżynier ds. jakości?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 25 października 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Na jakie zarobki może liczyć inżynier ds. jakości. Jest to pracownik branży produkcyjnej, inżynieryjnej lub programistycznej, do którego obowiązków należy wykrywanie błędów projektowych przed rozpoczęciem produkcji i doskonalenie procesów związanych z produkcją. Z tego artykułu dowiesz się, ile zarabia inżynier ds. jakości, czym się zajmuje, jakie musi mieć umiejętności i kwalifikacje. Dzięki tym informacjom ocenisz, czy może to być odpowiednia ścieżka kariery dla Ciebie.

Co robi inżynier ds. jakości?

Inżynier ds. jakości to specjalista, który testuje produkty przed przekazaniem ich klientowi końcowemu, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami. Inżynier ds. jakości zapewnia, że produkt spełnia standardy firmy i specyfikacje zawarte w planie projektu. Identyfikuje i zgłasza wady produktów, aby można je było naprawić na wczesnym etapie produkcji. Sprawdza też gotowe produkty pod kątem przydatności, wydajności i bezpieczeństwa.

Głównym zadaniem inżyniera ds. jakości jest ograniczenie liczby defektów. W ramach realizacji tego zadania osoba pracująca w tym charakterze wdraża w swoim miejscu pracy odpowiednie procesy, które obejmują systematyczne rozwiązywanie problemów, redukcję odpadów i ciągłe doskonalenie obowiązujących procedur. Inżynier ds. jakości wykrywa, a czasem również poprawia, błędy w oprogramowaniu. Testuje interfejsy użytkownika, aby upewnić się, że są zrozumiałe i łatwe w obsłudze. Uczestniczy też w testach regresywnych, aby upewnić się, że zmiany nie wprowadzają błędów do wcześniej zatwierdzonych funkcji.

Dodatkowe obowiązki osoby na tym stanowisku mogą obejmować otrzymywanie informacji zwrotnych od klientów i naprawianie wszelkich zgłoszonych błędów lub usterek, stosowanie w praktyce wiedzy z zakresu projektowania, produkcji i statystycznych technik sterowania procesami podczas opracowywania instrukcji obsługi produktów lub instrukcji korzystania z usług, opracowywanie schematów przebiegu procesów, projektowanie eksperymentów (w celu ustalenia przyczyny występowania wad) oraz ocenę skuteczności metod kontroli jakości nowych produktów, usług lub zakładów produkcyjnych.

Ile zarabia inżynier ds. jakości?

Średnia pensja inżyniera ds. jakości wynosi w Polsce 94 136 zł rocznie (6665 zł miesięcznie). Najwięcej zarabiają inżynierowie ds. jakości zatrudnieni w Warszawie – ich zarobki sięgają 6884 zł miesięcznie. Inżynierowie ds. jakości z Łodzi mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6341 zł. Pracownicy z Mławy (woj. mazowieckie) zarabiają dużo mniej – 3109 zł miesięcznie.

Jak zostać inżynierem ds. jakości?

Aby zostać inżynierem ds. jakości, trzeba ukończyć co najmniej wyższe studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie). Można studiować biznes, zarządzanie lub dowolną z nauk ścisłych. Przydają się też studia podyplomowe. W zależności od dziedziny, w której chcesz pracować, możesz studiować na przykład inżynierię oprogramowania, chemię, statystykę, matematykę, farmację, psychologię, budownictwo lub zarządzanie produkcją.

Jeśli pracujesz w branży, która korzysta z kontroli jakości, możesz zacząć od stanowiska asystenta lub asystentki inżyniera ds. jakości. To dobry sposób na rozpoczęcie tej ścieżki kariery, jeśli masz na przykład tytuł inżyniera, ale nie masz na swoim koncie studiów magisterskich ani podyplomowych. Po kilku latach pracy jako asystent lub asystentka, gdy masz już doświadczenie w pracy w terenie i pracy dla konkretnej firmy, możesz ubiegać się o stanowisko inżyniera ds. jakości.

Jakie umiejętności powinien mieć inżynier ds. jakości?

Oto niektóre z umiejętności wykorzystywanych na co dzień przez inżynierów ds. jakości:

Dbałość o szczegóły

Inżynier ds. jakości dba o efektywną produkcję, instalację i eksploatację produktów firmy. Wykorzystuje umiejętności obserwacji, aby zidentyfikować błędy lub usterki; nawet niewielkie niedopatrzenia na etapie produkcji mogą później prowadzić do dużych problemów, w tym do towarów o niskiej jakości lub z potencjalnie niebezpiecznymi wadami.

Znajomość matematyki i statystyki

Inżynier ds. jakości wykorzystuje zaawansowane reguły matematyczne przy analizie, projektowaniu i rozwiązywaniu problemów. Dokładność zmniejsza ryzyko błędów i ułatwia identyfikowanie trendów dotyczących danych.

Podejmowanie decyzji

Inżynier ds. jakości przeprowadza badania przyczyn źródłowych i wdraża plany działania. Nadzoruje procesy i decyduje, kiedy należy wprowadzić potencjalnie kosztowne usprawnienia, aby mogły przynieść firmie zysk. Dlatego musi rozwinąć umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

Praca zespołowa

W procesach produkcyjnych uczestniczy duża grupa pracowników, takich jak inżynierowie, pracownicy fabryki i kierownicy projektów. Inżynier ds. jakości współpracuje z każdym z nich, aby opracować wysokiej jakości produkt i zapewnić płynny przepływ pracy.

Umiejętność komunikacji

Inżynier ds. jakości musi przekazywać bieżące informacje i raporty różnym odbiorcom, dostosowując swoje metody komunikacji do poziomu wiedzy zainteresowanych.

Prezentacja danych

Dane są przydatne do identyfikowania obszarów poprawy i przedstawiania ich kierownictwu. Osoba pracująca jako inżynier ds. jakości skutecznie prezentuje dane, korzystając z narzędzi analitycznych, takich jak wykresy, histogramy, diagramy i schematy blokowe.

Wielozadaniowość

Produkcja często angażuje wiele zespołów, organizacji i procesów. Inżynier ds. jakości współpracuje z każdym z przedstawicieli łańcucha dostaw – aby zmaksymalizować jakość produktu końcowego, musi więc umieć wykonywać wiele zadań jednocześnie.

Rozwiązywanie problemów

Inżynier ds. jakości przeprowadza dochodzenia w celu ustalenia pierwotnej przyczyny problemów w obrębie produkcji oraz wdraża środki i plany naprawcze. W procesie rozwiązywania problemów często umiejętnie łączy logikę i kreatywność.

Przykładowa oferta pracy na stanowisko inżyniera ds. jakości w dużym międzynarodowym zakładzie

Do obowiązków inżyniera ds. jakości pracującego w dużym międzynarodowym zakładzie należą m.in.:

 • nadzorowanie procesu produkcyjnego pod kątem zgodności z dokumentacją technologiczną;

 • optymalizacja nadzorowanego procesu pod kątem jakości, wpływu na środowisko naturalne, zużycia surowców i mediów;

 • gospodarka remontowo-inwestycyjna;

 • kontrolowanie parametrów pracy instalacji oraz opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji technologicznej, technicznej i eksploatacyjnej.

Inżynier ds. jakości musi podejmować decyzje w oparciu o ogólnie przyjęte standardy pracy oraz przyjęte plany produkcyjne, ustalać prognozy wskaźników (np. produkcji czy zużycia surowców), analizować i przetwarzać dane procesowe, bilansowe itp. Zajmuje się też gromadzeniem i opracowywaniem danych i informacji dla procesów modernizacji instalacji produkcyjnych oraz pomocniczych, bierze udział w projektach inwestycyjnych i co miesiąc rozlicza produkcję w systemie SAP.

Wymagania

Duży międzynarodowy zakład produkcyjny wymaga od kandydatów i kandydatek na stanowisko inżyniera ds. jakości wykształcenia wyższego technicznego (preferowane kierunki: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, inżynieria procesowa), doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie odpowiedzialności w firmie produkcyjnej, umiejętności czytania schematów technologiczno-pomiarowych, znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1), bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, prawa jazdy kategorii B oraz umiejętności pracy pod presją.

Korzyści

W zamian inżynier ds. jakości może liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie, pracę w nowoczesnym, międzynarodowym koncernie, możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin, uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach oraz dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy. Dodatkowo duży zakład oferuje pracownikom możliwości rozwoju w zagranicznych spółkach, mentoring pracowniczy wspierający rozwój zawodowy, programy wellbeing, program wspierający rodzinę, dostęp do platformy kafeteryjnej, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie szkoleń i kursów, ubezpieczenie na życie, zniżki na firmowe produkty i usługi, program emerytalny, preferencyjne pożyczki, dodatkowe świadczenia socjalne, karty przedpłacone, dofinansowanie wypoczynku, inicjatywy dobroczynne oraz system premiowy.

Przykładowa oferta pracy na stanowisku inżyniera ds. jakości w małej firmie rodzinnej o ustabilizowanej pozycji na rynku

Do obowiązków inżyniera ds. jakości zatrudnionego w małej firmie rodzinnej należy:

 • podejmowanie decyzji na podstawie danych technicznych dotyczących wyrobu (zgodnie z obowiązującymi procedurami),

 • prowadzenie analiz jakościowych procesów i wyrobów z wykorzystaniem statystycznych metod zbierania danych i technik jakościowych,

 • opracowywanie dokumentacji,

 • monitorowanie, analizowanie i raportowanie wyników jakościowych,

 • nadzór nad działaniami dotyczącymi procesów produkcyjnych,

 • inicjowanie i nadzorowanie działań korygujących oraz ocena ich skuteczności,

 • udział w procesie wdrażania nowych wyrobów oraz wprowadzanie zmian w istniejących produktach i procesach,

 • koordynowanie działań związanych z reklamacjami klientów,

 • monitorowanie danych z zakresu kosztów jakości,

 • prowadzenie projektów optymalizacyjnych.

Wymagania

Od kandydata lub kandydatki na stanowisko inżyniera ds. jakości mała firma rodzinna wymaga wykształcenia wyższego, doświadczenia z zakresu statystycznych metod zbierania danych, analizy i kontroli procesu, znajomości metodologii rozwiązywania problemów procesowych i jakościowych, wiedzy i doświadczenia z zakresu kosztów jakości, umiejętności w zakresie podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, znajomości języka angielskiego (pozwalającej na swobodną komunikację), znajomości programów MS Office (w tym bardzo dobrej znajomości MS Excel), dużej samodzielności, odpowiedzialności i skuteczności w zakresie wykonywania obowiązków oraz wysokich zdolności interpersonalnych. Mile widziane jest doświadczenie w prowadzeniu audytów wewnętrznych oraz znajomość SAP i normy ISO 9001.

Korzyści

Inżynier ds. jakości zatrudniony w małej firmie rodzinnej może liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i kompetencji, premie roczne, prywatną opiekę medyczną, elastyczne godziny pracy, dofinansowanie do karty MultiSport, wczasy pod gruszą, benefity dla rodziców (wypoczynek dla dzieci, wyprawki szkolne i przedszkolne, upominki dla dzieci na Dzień Dziecka) oraz zakład pracy przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Czy warto?

Jak wynika z powyższych informacji, praca na stanowisku inżyniera ds. jakości daje duże możliwości rozwoju i ciągłego podwyższania zarówno kwalifikacji, jak i zarobków. Średnie wynagrodzenie inżyniera ds. jakości w Polsce przekracza średnią pensję krajową. Można więc jednoznacznie stwierdzić, że jest to zawód perspektywiczny.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne w serwisie Indeed Wynagrodzenia w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Analityk IT – zarobki i możliwości rozwoju
 • L4 po ustaniu stosunku pracy
 • Zarobki magistra farmacji
 • Praca i zarobki operatora ładowarki
 • Zarobki wykładowców akademickich
 • Kierownik biura – zarobki
 • Asystent prawny – zarobki i opis stanowiska
 • Co to jest pensum?
 • Dyrektor handlowy – zarobki i przegląd zawodu
 • Kto może być dyrektorem szkoły? Zarobki, wymagania, zadania
 • Ile zarabia kelner?
 • DevOps Engineer – zarobki