Ile zarabia żołnierz?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 11 czerwca 2021

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Praca w wojsku bywa wymagająca, lecz ci, którzy zdecydują się na tę ścieżkę kariery, mogą liczyć na wynagrodzenie wprost proporcjonalne do ilości włożonego w nią wysiłku i lat pracy. Oprócz pensji zasadniczej w wojsku można bowiem liczyć na dodatki finansowe, a nawet wcześniejszą emeryturę.

W tym artykule skupimy się na tym, ile obecnie zarabia żołnierz i jakie są zalety pracy w wojsku, jak kształtują się zarobki ze względu na stopień wojskowy, a także na jakie dodatki można liczyć, będąc żołnierzem zawodowym.

Ile zarabia żołnierz?

Podstawą rzeczą, którą trzeba rozważyć, chcąc wstąpić do wojska, jest wysokość wynagrodzenia żołnierzy zawodowych. Wynagrodzenie w wojsku regulowane jest przez rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2020 w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych ze względu na stopień wojskowy. Zobacz, jak kształtują się zarobki w wojsku z uwzględnieniem stopnia – podane kwoty to wynagrodzenie brutto miesięcznie:

Najmłodsi stopniem – korpus szeregowych

Żołnierze najniższych stopni nie mogą cieszyć się wyjątkowo wysokim wynagrodzeniem. Najmłodszy stażem, czyli żołnierz szeregowy, może liczyć na pensję w wysokości 4 110 zł, natomiast awans na starszego szeregowego gwarantuje mu podwyżkę w wysokości 70 zł, co daje 4 180 zł miesięcznie.

Dowiedz się więcej: Wynagrodzenie brutto i netto: definicje i przykłady

Korpus podoficerów

Żołnierze zawodowi po awansie na stanowisko kaprala mogą liczyć na 4 660 zł, a wynagrodzenie miesięczne starszego kaprala to 4 700 zł. Korpus młodszych podoficerów zamyka plutonowy, którego pensja jest równa 4 740 zł miesięcznie.

Wynagrodzenie podoficerów kształtuje się w następujący sposób: sierżant otrzyma 4 970 zł, starszy sierżant 5 040 zł, a młodszy chorąży 5 090 zł. Na najwyższą pensję spośród korpusu podoficerów mogą liczyć podoficerowie starsi. Jest to 5 300 zł dla chorążego, 5 430 zł dla starszego chorążego i aż 5 530 zł dla starszego chorążego sztabowego.

Korpus oficerów

Wynagrodzenie miesięczne wykazuje tendencję wzrostową również w przypadku korpusu oficerów. Najmniej spośród oficerów zarobi podporucznik, jego pensja to 5 790 zł miesięcznie. Porucznik otrzyma 5 870 zł, natomiast kapitan, który zamyka listę oficerów młodszych, może liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6 120 do 6 230 zł.

Wynagrodzenie oficerów starszych również wyrażane jest w formie widełek, które kształtuje się w następujący sposób: od 6 530 do 6 870 zł dla majora, od 7 170 do 7 850 zł dla podpułkownika oraz od 8 320 do 9 660 zł dla pułkownika. Najstarsi stopniem są generałowie i to właśnie oni mogą liczyć na najwyższą pensję. Generał brygady w wojsku zarobi od 10 480 do 11 230 zł, generał dywizji od 11 830 do 12 780 zł, natomiast generał broni od 13 480 do 15 580 zł. Największe wynagrodzenie miesięczne przypada wojskowemu w stopniu generała, jest to aż 16 830 zł.

Dodatki do wynagrodzenia w wojsku

Rzeczą, która wydaje się szczególnie atrakcyjna dla wielu osób zainteresowanych karierą w wojsku, jest fakt, że żołnierzom zawodowym oprócz pensji podstawowej przysługują dodatki do wynagrodzenia oraz inne udogodnienia, które nie przysługują pracownikom prywatnych firm. Oto, na co jeszcze mogą liczyć zawodowi żołnierze:

Trzynastki

Trzynastka to dodatkowa pensja wypłacana raz w roku, która regulowana jest w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla jednostek sfery budżetowej. Prawo do trzynastek mają pracownicy ministerstw i urzędów, a nawet pracownicy oświaty. Mundurowi, w tym żołnierze zawodowi, również otrzymują trzynastą pensję, którą w ich przypadku nazywa się nagrodą roczną.

Nagrody jubileuszowe

Obecność nagród jubileuszowych to kolejna z zalet pracy w wojsku. Żołnierz, który ma na swoim koncie 20 lat służby, może liczyć na nagrodę w wysokości 75 % miesięcznego uposażenia, a ten po 25 latach – 100 %. Podobnie jak w przypadku miesięcznej pensji, wysokość nagród jubileuszowych rośnie wprost proporcjonalnie do ilości lat na służbie, więc po 30 latach czynnej służby wynosi już 150 %, a po 35 latach do 200 %. Żołnierze, którzy przepracowali 40 lat, mogą liczyć na 300 % miesięcznego uposażenia w postaci nagrody jubileuszowej.

Wcześniejsza emerytura

Żołnierze zawodowi, podobnie jak np. policjanci, mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę. Do niedawna żołnierze, którzy rozpoczęli swoją służbę po 31 grudnia 2012, mogli otrzymać emeryturę po 25 latach czynnej służby pod warunkiem, że mieli ukończone 55 lat – wówczas mogli liczyć na świadczenie emerytalne w wysokości 60 % podstawy wymiaru. Jeśli dopiero rozważasz rozpoczęcie kariery w wojsku, zapewne obejmie Cię ustawa, która weszła w życie 1 lipca 2019. Zgodnie z tą nowelizacją ukończone 55 lat nie jest już wymogiem w przypadku przyznawania emerytury wojskowej.

Jeśli zależy Ci na wysokiej emeryturze, możesz jednak po przepracowaniu wymaganych 25 lat podjąć decyzję o kontynuowaniu służby. Dzięki temu możesz podwyższyć swoją emeryturę o 3 % z każdym kolejnym rokiem służby. Pamiętaj jednak, że najwyższa emerytura wojskowa może wynosić 75 % podstawy wymiaru.

Dodatki specjalne

Trzynastki, nagrody jubileuszowe i wcześniejsza emerytura to nie wszystko, co przysługuje żołnierzom zawodowym. Oprócz wynagrodzenia podstawowego mogą oni również otrzymać:

Dodatek za długoletnią służbę

Ten dodatek żołnierze mogą otrzymać już po 3 latach czynnej służby – wynosi on wtedy 3 % uposażenia zasadniczego, jakie wpływa na konto żołnierza co miesiąc. Podobnie jak pensja, dodatek ten wzrasta wraz z liczbą lat na służbie, o 1 % za każdy rok. Po 35 latach osiąga maksymalny wymiar w wysokości 35 % uposażenia zasadniczego.

Dodatek służbowy

Dodatek służbowy przysługuje wojskowym na określonych stanowiskach i jest regulowany przez rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016. Zgodnie z ustawą, dodatek ten ustala się, biorąc pod uwagę mnożniki określone dla poszczególnych stanowisk. Przykładowo, dowódca batalionu otrzyma od 0,10 do 0,30 dodatku, natomiast lekarz w komisji lekarskiej od 0,70 do 1,00.

Dodatek motywacyjny

Dodatek motywacyjny również ustalany jest na podstawie określonych w ustawie mnożników. Przysługuje szeregowym i podoficerom, którzy dali egzamin na klasę kwalifikacyjną w specjalności wojskowej. Ma on charakter stały i kształtuje się w następujący sposób:

 • 0,07 dla żołnierzy z trzecią klasą kwalifikacyjną

 • 0,10 dla żołnierzy z drugą klasą kwalifikacyjną

 • 0,17 dla żołnierzy z pierwszą klasą kwalifikacyjną

 • 0,27 dla żołnierzy z mistrzowską klasą kwalifikacyjną

Dodatek funkcyjny

Ten dodatek przysługuje żołnierzom, którzy pełnią dodatkowe funkcje, np. w instytucie badawczym. Mnożniki dla dodatku funkcyjnego to do 2,2 dla żołnierzy pełniących funkcje organu jednoosobowego uczelni wojskowej lub jego zastępcy oraz do 1,5 dla żołnierzy pełniących funkcje kierownika jednostki organizacyjnej tej uczelni lub jego zastępcy.

Dodatek kompensacyjny

Dodatek kompensacyjny otrzymują żołnierze, którzy w trybie specjalnym zostali wyznaczeni na stanowisko służbowe wyższe o co najmniej dwa stopnie, ale bez mianowania na wyższy stopień. Wysokość tego dodatku to różnica między uposażeniem żołnierza w trybie normalnym a uposażeniem w stopniu, który żołnierz zajmuje w trybie specjalnym.

Świadczenie mieszkaniowe

Podczas pełnienia czynnej służby wojskowej żołnierzom przysługuje dodatek w postaci świadczenia mieszkaniowego. Najczęściej jest to prawo do zakwaterowania w miejscowości pełnienia służby. Świadczenie mieszkaniowe w większości przypadków przysługuje żołnierzom na czas trwania służby w określonym miejscu.

Zasiłek na zagospodarowanie

Zasiłek na zagospodarowanie jest równy jednomiesięcznemu uposażeniu zasadniczemu i przysługuje żołnierzowi tylko raz. Otrzymują go osoby powołane do pełnienia czynnej służby w wojsku.

Dodatek rozłąkowy

Dodatek rozłąkowy należy się żołnierzom, którzy pełnią służbę z dala od rodziny i korzystają z zakwaterowania tymczasowego. Jego wysokość ustalana jest na podstawie ryczałtu miesięcznego w wysokości 18-krotności diety.

Inne zalety pracy w wojsku

Jeśli rozważasz rozpoczęcie pracy jako żołnierz zawodowy, oprócz wysokości wynagrodzenia żołnierza interesują Cię zapewne kulisy jego pracy oraz inne zalety pracy w wojsku. Oto, z czym może wiązać się Twoje życie zawodowe, jeśli zdecydujesz się na karierę wojskową:

Stabilne zatrudnienie

Niekwestionowaną zaletą pracy w sferze budżetowej jest stabilność zatrudnienia. Jako żołnierz zawodowy nie musisz się martwić, że firma, w której pracujesz, zbankrutuje lub że pracodawca z dnia na dzień postanowi wręczyć Ci wypowiedzenie. Większość żołnierzy, którzy podczas swojej służby nie popełnią żadnego przestępstwa, nie musi martwić się zmianą pracy lub koniecznością wyboru nowej ścieżki kariery.

Zaufanie społeczne

Żołnierz to zawód szczególnego zaufania społecznego, z którym wiąże się również duży prestiż. Wybór tej ścieżki kariery może być zatem odpowiedni dla osób, które chciałyby zajmować odpowiedzialne stanowisko i być postrzegane przez społeczeństwo jako patrioci, którzy z pasją pracują dla dobra narodu, kontynuując wieloletnią tradycję wojskową.

Ciekawa praca

Kariera żołnierza zawodowego może być odpowiednia dla osób, którym nie przeszkadza wizja ciągłych podróży służbowych. Nie jest to scenariusz idealny tych, którzy chcą osiąść w jednym miejscu i założyć rodzinę, lecz osoby żądne przygód z pewnością uznają to za zaletę. Wybierając tę ścieżkę kariery, musisz mieć na uwadze, że pracodawca, czyli wojsko, może wysłać Cię do dowolnego miejsca w kraju lub za granicą bez wcześniejszego przygotowania.

Dobrze zdefiniowana ścieżka kariery

Osoby, które decydują się na karierę w wojsku, od początku wiedzą, jak może wyglądać ich praca za 10, 15 lub 25 lat. Przykładowo, szeregowy już w pierwszym dniu służby wie, że kolejny stopień, jaki go czeka, to starszy szeregowy, a następnie kapral. Specyficzna struktura sfery budżetowej sprawia, że żołnierze zawodowi nie muszą przecierać nieznanych szlaków, dzięki czemu mogą w pełni skupić się na pełnionych obowiązkach i wiedzą, do czego dążą.

Praca dla aktywnych

Zawód żołnierza zawodowego może być strzałem w dziesiątkę dla tych, którzy nie wyobrażają sobie pracy na etacie lub przy komputerze. Jest to praca aktywna, która wymaga dużej sprawności fizycznej i dbania o kondycję. Pracując w wojsku, zapewne będziesz mieć również stały kontakt z naturą oraz ludźmi, co może przypaść do gustu osobom towarzyskim, które nie mają problemu z adaptacją w trudnych warunkach.

Odkryj więcej artykułów

 • Kardiolog – zarobki i charakterystyka zawodu
 • Ile zarabia pielęgniarka?
 • Jak wyglądają płatności za urlop wychowawczy?
 • Ile zarabia położna?
 • Ile zarabia pomoc nauczyciela w przedszkolu?
 • Jak zostać ławnikiem sądowym? (Wymagania i wynagrodzenie)
 • Ile zarabia kierownik marketingu i czym się zajmuje
 • Ile zarabia nauczyciel matematyki?
 • Ile zarabia leśniczy?
 • Turcja – zarobki, pozwolenia na pracę
 • Starszy szeregowy – zarobki i opis stanowiska
 • Ile zarabia okulista?