Ile zarabia weterynarz i jak nim zostać?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 4 listopada 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Zarobki lekarza weterynarii to temat interesujący szczególnie dla tych osób, które zamiłowanie do zwierząt chcą połączyć z pracą zawodową. Czym zajmuje się lekarz weterynarii i jakie wymagania trzeba spełnić, aby ubiegać się o zatrudnienie w tym zawodzie? W naszym artykule podpowiadamy, jakie kroki podjąć, aby rozpocząć pracę w lecznicy dla zwierząt, oraz na jakie zarobki możesz liczyć, obejmując posadę lekarza weterynarii.

Czym zajmuje się weterynarz?

Lekarz weterynarii, często potocznie nazywany weterynarzem, to specjalista, który zajmuje się leczeniem zwierząt, zarówno tych domowych, jak i hodowlanych. Obowiązki weterynarza nie kończą się jednak na zbadaniu zwierzęcia i postawieniu diagnozy, ale obejmują również udzielanie porad w zakresie pielęgnacji zwierząt.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że poza wyżej wymienionymi czynnościami lekarz weterynarii wydaje także opinie i orzeczenia lekarsko-weterynaryjne oraz przeprowadza kontrole produktów pochodzenia zwierzęcego.

Pracowników tej specjalizacji spotkasz nie tylko w przychodniach weterynaryjnych, ale i w laboratoriach diagnostycznych, ogrodach zoologicznych, rzeźniach i ubojniach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, czy firmach farmaceutycznych.

3 kroki do zawodu weterynarza

Chcesz pracować ze zwierzętami? Zacznij od zdobycia niezbędnego wykształcenia i wymaganych uprawnień. Oto kilka kroków, które przybliżą Cię do wymarzonego celu:

1. Wybierz uczelnię przygotowującą do zawodu weterynarza

Pierwszy etap nauki obejmuje ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria. Edukacja na tym poziomie trwa 5,5 roku i kończy się uzyskaniem dyplomu lekarza weterynarii. Warto pamiętać, że zdobycie świadectwa ukończenia studiów wyższych nie jest równoznaczne z możliwością podjęcia pracy w zawodzie.

2. Złóż wniosek o uprawnienia

Niezbędne do wykonywania pracy uprawnienia nadaje izba lekarsko-weterynaryjna. Kandydaci na lekarzy weterynarii muszą złożyć odpowiedni wniosek i spełnić określone wymagania:

  • uzyskać wspomniany wyżej dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską uczelnię wyższą,

  • dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych,

  • wykazywać nienaganną postawę etyczną

  • nie być pozbawionym praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

Co istotne, Twój stan zdrowia powinien też pozwalać na wykonywanie zawodu lekarza weterynarii.

3. Uzyskaj niezbędne doświadczenie i wybierz specjalizację

Ukończenie studiów i zdobycie uprawnień to nie koniec trudnej ścieżki zawodowej przyszłego lekarza weterynarii. Dopiero dwuletni okres pracy w zawodzie uprawnia bowiem do rozpoczęcia studiów na wybranych specjalizacjach weterynaryjnych. Kształcenie kierunkowe organizowane jest przez Państwowy Instytut Weterynaryjny.

Zdobytą podczas studiów wiedzę warto na bieżąco uzupełniać, czytając literaturę branżową oraz biorąc udział w seminariach i konferencjach naukowych.

Jako młody lekarz szukający pierwszego miejsca pracy możesz zdecydować się na współpracę na podstawie umowy o pracę lub też rozważyć pracę na własny rachunek. W tym ostatnim przypadku powinieneś pamiętać o kosztach prowadzenia działalności gospodarczej i wydatkach związanych z założeniem i utrzymaniem gabinetu.

Młodzi lekarze bez doświadczenia zazwyczaj szukają ofert pracy, w których proponowane jest pełnienie obowiązków zawodowych na podstawie umowę o pracę. Co przemawia za tą formą zatrudnienia? Z pewnością przywileje wynikające ze statusu pracownika: płatny urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie chorobowe czy konieczność opłacania przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Taki rodzaj umowy trudniej jest też pracodawcy rozwiązać.

Jakie kompetencje powinien mieć lekarz weterynarii?

Oczywiście poza wiadomościami z zakresu medycyny bardzo istotne są też predyspozycje do pracy w zawodzie. Ze zdaniem wymagających egzaminów nie powinny mieć problemów osoby zdyscyplinowane, cierpliwe i pracowite.

Wymienione cechy oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne przydadzą się również podczas codziennych kontaktów z właścicielami zwierzęcia. Ci ostatni bywają nerwowi i roszczeniowi, potrafią też zadawać szczegółowe pytania, a zadaniem lekarza jest udzielenie na nie precyzyjnej i wyczerpującej odpowiedzi. W takich sytuacjach pomocne okażą się z pewnością profesjonalizm i opanowanie.

Idealny weterynarz często opisywany jest jako osoba wrażliwa i empatyczna, która równocześnie potrafi podejmować trudne decyzje nawet w bardzo stresujących sytuacjach.

Zarobki weterynarza

Kierunek medyczny, w tym również weterynaria, wciąż uważany jest za specjalizację prestiżową, cieszącą się dużym zaufaniem i szacunkiem społecznym. Panuje przekonanie, że praca w zawodach związanych z branżą medyczną jest też opłacalna pod kątem finansowym. Czy tak jest w rzeczywistości?

W Polsce średnie miesięczne wynagrodzenie brutto lekarza weterynarii wynosi 3349 zł. Oczywiście na wysokość wynagrodzenia ma wpływ szereg różnorodnych czynników.
Do najistotniejszych z nich należą:

  • miejsce wykonywania pracy,

  • forma zatrudnienia,

  • doświadczenie.

Weterynarze pracujący w klinikach w dużych miastach mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia niż ich koledzy po fachu, pomagający leczyć zwierzęta hodowlane w niewielkich miejscowościach. Podobnie współpraca z koncernem farmaceutycznym czy przedsiębiorstwem zajmującym się badaniem produktów pochodzenia zwierzęcego również może okazać się korzystna z finansowego punktu widzenia.

Dodatkowo pamiętaj, że duże firmy zazwyczaj oferują swoim pracownikom benefity w postaci specjalistycznych szkoleń oraz samochód służbowy ułatwiający wykonywanie obowiązków zawodowych.

Wynagrodzenie na poszczególnych etapach rozwoju zawodowego

Warto pokreślić, że duży wpływ na wysokość zarobków, które otrzymuje pracownik, ma uzyskane wykształcenie oraz staż pracy.

Jedną z możliwości zdobycia doświadczenia w zawodzie weterynarza jest uczestnictwo w stażu. Wielu młodych ludzi decyduje się przejść przez ten etap ścieżki zawodowej, przede wszystkim z uwagi na możliwość praktycznej nauki zawodu pod okiem bardziej doświadczonych kolegów po fachu. Część pracodawców chętnie przyjmuje na praktykę absolwentów kierunków weterynaryjnych. Po ich zakończeniu istnieje możliwość kontynuacji zatrudnienia poprzez nawiązanie stosunku pracy. Staże finansowane są często przez urzędy pracy i trwają zazwyczaj od trzech do dziewięciu miesięcy.

Na wyższe zarobki mogą liczyć lekarze, którzy zdecydują się na uzyskanie konkretnej specjalizacji. Medycyna weterynaryjna to dziedzina nauki, która ulega ciągłym zmianom. Weterynarze zobligowani są więc, aby stale aktualizować swoją wiedzę, korzystając ze szkoleń i kursów branżowych, a także kontynuując naukę na kierunkowych studiach podyplomowych.

Wszystkie wyżej wymienione czynniki w mniejszym lub większym stopniu mają wpływ na wysokość zarobków lekarzy zajmujących się zwierzętami. Warto jednak wymienić jeszcze jeden bardzo istotny element, którym jest zaufanie pacjentów. Często bywa tak, że nie tylko powierzają oni lekarzom zdrowie swoich pupili, ale i są doskonałą reklamą gabinetu wśród znajomych i rodziny, przyczyniając się do wzrostu popularności i renomy danej placówki.

Prawa ręka weterynarza – technik weterynarii

Kochasz zwierzęta, ale nie masz czasu, chęci, a może nie czujesz się na siłach, aby podjąć edukacyjne trudy i ukończyć pięcioletni cykl studiów? Nic straconego. Możesz spróbować swoich sił jako technik weterynarii. W tym wypadku konieczne będzie ukończenie technikum weterynarii lub szkoły policealnej kształcącej w tym kierunku.

Po ukończeniu szkoły, podobnie jak lekarz, masz prawo do udzielania pierwszej pomocy medycznej zwierzętom, a także asystowaniu przy zabiegach i udzielaniu porad medycznych, które nie wymagają wypisywania recept. Jako technik nie będziesz mieć jednak uprawnień do przeprowadzania operacji chirurgicznych oraz usypiania zwierząt.

Średnie miesięczne zarobki technika weterynaryjnego wynoszą 2783 zł brutto.
Oczywiście, podobnie jak w przypadku lekarza, wysokość wynagrodzenia będzie zróżnicowana w zależności od tego, czy Twoim miejscem pracy będzie prywatna klinika, czy też niewielka farma lub stadnina za miastem.

Zawód weterynarza to profesja, do której prowadzi trudna droga. Studia, egzaminy, specjalizacja. Dodatkowo niełatwe początki kariery, które mogą okazać się nie do końca satysfakcjonujące pod kątem finansowym. Jednak pasjonatom zwierząt wszystkie te początkowe niedogodności może wynagrodzić satysfakcja z niesionej zwierzętom pomocy i perspektywa wzrostu zarobków wraz z nabywanym doświadczeniem i stażem pracy.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne w serwisie Indeed Wynagrodzenia w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów