Ile zarabia technik farmacji – zarobki i perspektywy

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Zaktualizowano 26 października 2022

Opublikowano 3 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Dla osób, które lubią chemię i biologię, ciekawą drogą rozwoju jest szkoła policealna, po której można zostać technikiem farmacji. Jest to potoczna, uproszczona nazwa zawodu, który oficjalnie nazywa się „technik farmaceutyczny”.

Rola tego specjalisty w aptece jest nie do przecenienia i zapotrzebowanie na jego usługi jest duże, pomimo zawirowania w systemie kształcenia techników farmaceutycznych, w tym chwilowego wygaszenia możliwości nauki w tym kierunku. Efektem miało być zastrzeżenie obsługi apteki wyłącznie dla magistrów farmacji, których edukacja trwa zdecydowanie dłużej. Zawód technika farmacji wrócił jednak do łask, gdyż okazało się, że jego brak może pogłębić problemy służby zdrowia. Czy warto zdecydować się na kształcenie jako technik farmacji? Zarobki i możliwości, jakie zapewnia ten zawód, znajdziesz w naszym artykule!

Przygotowanie do pełnienia zawodu

Obecnie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, nauka na technika farmacji może odbywać się tylko w formie dziennej. W zamyśle ma to znacząco podnieść poziom przygotowania adeptów do pełnienia zawodu, więc trzeba wziąć pod uwagę fakt, że technik farmacji nie należy do najłatwiejszych kierunków, które można wybrać w szkole policealnej. Co prawda do przyjęcia do szkoły nie jest wymagana matura, ale zawód ten wiąże się z dużą odpowiedzialnością, zwłaszcza podczas wydawania i sporządzania leków. Nauka trwa obecnie pięć semestrów, czyli dwa i pół roku.

Według rozporządzenia w czasie nauki trzeba odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe. Trwają one sześć tygodni, w czasie których należy przepracować 210 godzin, w tym 140 godzin w aptece ogólnodostępnej i 70 godzin w aptece szpitalnej. Po otrzymaniu dyplomu szkoły należy dodatkowo zdać egzamin zewnętrzny, przeprowadzany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną z kwalifikacji (Z.19: „Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi”). Składa się on z dwóch części: pisemnej i praktycznej. To jeszcze nie koniec – wymagany jest także dwuletni staż pod nadzorem opiekuna (najczęściej kierownika apteki), gdzie trzeba zaliczyć program stażu określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 roku i prowadzić specjalny dziennik. Dopiero ukończenie stażu z pozytywną opinią oznacza, że otrzymasz uprawnienia zawodowe.

Droga do zawodu nie jest łatwa, ale nadal atrakcyjna dla osób, które nie chcą lub nie mogą ukończyć studiów wyższych z zakresu farmacji. Na pewno łatwiej zostać technikiem farmacji niż dostać się na trwające pięć i pół roku studia oraz je ukończyć. Zawód technika farmacji również jest atrakcyjny, choć taka osoba posiada mniej kompetencji i zarabia gorzej niż pełnoprawny farmaceuta.

Technik farmacji – zarobki, na które możesz liczyć w Polsce

Jako technik farmacji na pewno możesz liczyć na wiele ciekawych ofert pracy, ale będziesz zarabiać mniej, niż magister farmaceuta. Aby rozważyć, która oferta będzie najbardziej opłacalna, musisz dokładniej poznać zarobki technika farmacji. Średni roczny zarobek technika wynosi 101 539 zł brutto, czyli około 7189 zł miesięcznie.

Z tytułem technika farmacji będziesz mieć także spore szanse na pracę w branży farmaceutycznej w roli przedstawiciela handlowego. Twoja wiedza o różnych substancjach i ich działaniu z pewnością zaprocentuje na tym stanowisku. Obecnie rynek kosmetyków i suplementów diety mocno się rozwija i jest to atrakcyjne miejsce dla osób, które mają fachową wiedzę i znają lub chcą poznać techniki sprzedaży. Zarobki przedstawiciela handlowego w tym obszarze mogą wynosić od 3861 zł do nawet 8567 zł miesięcznie, a jednocześnie zawód ten daje możliwości dalszego rozwoju i awansu.

Oczywiście pensja będzie różna w zależności od miejsca pracy czy regionu Polski. Najwięcej można zarobić w województwie dolnośląskim, a najniższe zarobki występują na Podkarpaciu. Dużo zależy też od wielkości miasta, w którym zamierzasz pracować – w dużych ośrodkach możesz liczyć na większą liczbę ofert i wyższe zarobki.

Różnice pomiędzy pracą technika farmacji i magistra farmaceuty

Podczas pracy w aptece technik farmaceutyczny wykonuje mnóstwo czynności, w większości zbieżnych z codziennymi obowiązkami farmaceuty po studiach wyższych. Wyjątkiem jest niemożność wydawania leków zawierających bardzo silne substancje:

  • określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • odurzające,

  • psychotropowe z grupy IP i IIP.

Technik farmaceuta, w odróżnieniu od magistra farmacji, nie powinien także udzielać porad ani konsultacji dotyczących leków. Może natomiast wydawać leki z grupy IIIP.

Możliwości, jakie daje zawód technika farmacji

Szerokie kompetencje zdobyte podczas nauki i praktyki sprawiają, że technik farmacji jest doskonale przygotowany do pełnienia typowych obowiązków w aptece, takich jak sprzedaż dopuszczonych leków, wyrobów medycznych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, wytwarzanie leków pod nadzorem aptekarza, sporządzanie wymaganej dokumentacji i obsługa klientów. Choć technik farmacji ma ograniczone perspektywy awansu w aptece, prawo dopuszcza możliwość założenia własnego punktu aptecznego na wsi po trzyletniej praktyce, co może uatrakcyjnić zarobki. Taki punkt apteczny może być prowadzony w każdej prawnie dopuszczonej formie (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki), a technik może pełnić funkcję kierownika punktu.

Wbrew powszechnej opinii apteka to nie jedyne miejsce, gdzie technik farmacji może znaleźć zatrudnienie. Technika chętnie zatrudnią firmy zajmujące się produkcją leków czy opracowujące ich składy. Również laboratoria chemiczne i farmaceutyczne mogą być zainteresowane zatrudnieniem osoby, która zna się na obsłudze sprzętów do badania leków i takie badania wykonuje. Duże możliwości daje także branża beauty i wytwarzanie dermokosmetyków. Na ciekawą pracę można liczyć w zakładach przetwórstwa zielarskiego. Mnogość opcji, z jakich może wybierać technik farmacji sprawia, że jest to zawód ciekawy, potrzebny i na pewno warto zwrócić na niego uwagę przy wyborze kariery.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów