Ile zarabia położna?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 18 listopada 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Jeśli marzy Ci się praca na sali porodowej, z pewnością zastanawiasz się, ile zarabia położna. Jest to zawód szczególny i wybierany głównie z powołania. Położna towarzyszy przy narodzinach, ale niestety bywa również świadkiem ludzkich tragedii. Ponoszone koszty psychologiczne mogą powodować wypalenie zawodowe. Czy wynagrodzenie, na jakie może liczyć położna, jest warte swojej ceny?

Z poniższego artykułu dowiesz się, jak kształtują się zarobki położnych oraz na czym polega ta praca. Dzięki tej wiedzy może być Ci łatwiej podjąć decyzję co do wyboru ścieżki kariery.

Czym zajmuje się położna?

Zawód położnej wydaje się naturalnym wyborem dla osób zafascynowanych cudem narodzin. Jeśli dodatkowo interesujesz się medycyną i posiadasz właściwy zestaw cech, taka ścieżka kariery jest niemal oczywista.

Czym jednak tak naprawdę zajmuje się położna? Czy faktycznie jest jedynie świadkiem i uczestnikiem porodu? Jeśli Twoja wizja pracy w tym zawodzie to romantyczna scena, w której oddajesz w ręce szczęśliwej mamy nowo narodzone dziecko, musimy Cię nieco rozczarować. Oczywiście będzie i tak, ale w zakres Twoich obowiązków wejdzie szereg innych czynności. Położne zajmują się między innymi:

 • prowadzeniem ciąży,

 • przeprowadzaniem nieinwazyjnych badań sprawdzających stan płodu,

 • przygotowaniem przyszłej mamy do świadomego porodu,

 • wykonywaniem niektórych procedur medycznych w czasie porodu,

 • samodzielnym odbieraniem porodów,

 • asystą w czasie porodu odbieranego przez lekarza,

 • prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjentki,

 • kontaktami z pozostałym personelem medycznym,

 • wstępną opieką nad mamą i noworodkiem przybywającymi w szpitalu,

 • wizytami patronażowymi w domu świeżo upieczonej mamy, podczas których sprawdzają stan matki i noworodka oraz udzielają wskazówek dotyczących opieki nad maleństwem.

Podsumowując, najważniejsze zadania, które wykonuje położna, są związane z opieką nad kobietą i dzieckiem w czasie ciąży, porodu i połogu.

Ile zarabia położna?

Według serwisu Indeed.com średnia miesięczna pensja położnej wynosi 3529 zł.

Z kolei portal wynagrodzenia.pl podaje, że mediana zarobków na tym stanowisku wynosi 4090 zł brutto. Co druga położna otrzymuje pensję od 3500 zł do 4900 zł. 25% najgorzej wynagradzanych położnych zarabia poniżej 3500 zł brutto. Na zarobki powyżej 4900 zł brutto może liczyć 25% najlepiej opłacanych położnych.

W 2021 roku Stowarzyszenie Cyfrowe Pielęgniarki przeprowadziło badanie dotyczące zarobków wśród pielęgniarek i położnych. W ankiecie wzięło udział 2459 osób. 45,4% respondentów deklaruje, że oprócz etatu pracuje dodatkowo. Zazwyczaj są to nadgodziny, umowa zlecenie lub kontrakt w innej placówce niż podstawowe miejsce pracy.

Zarobki położnej w 2021 roku

Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 21 czerwca 2021 roku, zawiera współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych ochrony zdrowia uchwalone przez Sejm. Zgodnie z nowelizacją ustawy od dnia 1 lipca 2021 roku podwyższone zostały minimalne pensje położnych.

Współczynnik dla położnej z tytułem magistra, która uzyskała specjalizację, wzrósł z 1,05 do 1,06. Oznacza to, że wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrosła do 5478 zł brutto, czyli o 52 zł.

W przypadku położnej, która uzyskała tytuł specjalisty lub magistra czy licencjata, współczynnik wynosi obecnie 0,81, wobec 0,73 wcześniej. W tej sytuacji najniższe wynagrodzenie wzrosło o 414 zł i wynosi 4186 zł brutto.

Dla położnej, która nie posiada tytułu specjalisty, współczynnik podniesiono z 0,64 do 0,73. W tej grupie zawodowej najniższe wynagrodzenie wzrośnie o 456 zł i wyniesie 3772 zł brutto.

Zarobki położnej środowiskowej

Położna środowiskowa opiekuje się mamą oraz dzieckiem do 2. miesiąca życia dziecka. Opieka położnej środowiskowej przysługuje każdej kobiecie i jest refundowana przez NFZ. Świeżo upieczona mama ma prawo do samodzielnego wyboru położnej, która będzie się nią opiekowała.

Zarobki położnej środowiskowej są uzależnione od wykształcenia, doświadczenia i stażu pracy. Na najwyższe zarobki mogą liczyć położne posiadające tytuł magistra i specjalizację.

Prywatna opieka położnicza

Wiele lat temu kobiety rodziły zupełnie samodzielnie lub z pomocą akuszerki. Potem porody przeniosły się prawie w całości w szpitalne mury. W latach 80. kobiety w Polsce rodziły w odosobnieniu, zdane na łaskę personelu medycznego, bez większego wpływu na przebieg porodu. Wiele z nich nie ma dobrych wspomnień z tego wydarzenia.

Obecnie obserwuje się dużą zmianę w tym zakresie. Stale opracowywane i wdrażane są nowe standardy opieki nad rodzącą. Porody rodzinne stały się czymś zupełnie zwyczajnym. Jeśli tylko rodząca sobie życzy, w czasie porodu może towarzyszyć jej wybrana bliska osoba. Nowoczesne porody naturalne zakładają, że rodząca słucha własnego ciała. Część rodzących decyduje się na poród w prywatnej placówce lub opiekę prywatnej położnej w czasie porodu odbywającego się w placówce państwowej.

Rola położnej stała się niezwykle ważna. Stopniowo zwiększa się odsetek kobiet rodzących w domach. Taka decyzja często jest bardzo świadoma i poprzedzona gruntownymi przygotowaniami. W czasie porodu domowego rodzącą opiekuje się prywatna położna.

Wiele położnych decyduje się na świadczenie usług tego typu. Jeśli jesteś położną bądź dopiero planujesz nią zostać, wiedz, że wcale nie musisz pracować w placówce medycznej lub nie tylko w niej. Możesz również otworzyć własną działalność gospodarczą o charakterze medycznym i świadczyć płatne usługi w postaci:

 • prywatnej opieki w czasie porodu w placówce,

 • prywatnej opieki w czasie porodu domowego,

 • prowadzenia szkoły rodzenia,

 • doradztwa z zakresu laktacji (tutaj niezbędne jest uzyskanie odpowiednich certyfikatów dodatkowych),

 • prowadzenia zajęć ruchowych dla ciężarnych,

 • prelekcji w szkołach rodzenia i na spotkaniach dla kobiet w ciąży i młodych mam,

 • pisania artykułów,

 • prowadzenia bloga,

 • prowadzenia webinarów,

 • sprzedaży e-booka.

Co wpływa na wysokość zarobków położnej?

Jednoznaczne określenie wysokości zarobków położnej jest bardzo trudne. Wysokość minimalnej pensji osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w placówkach medycznych reguluje ustawa. Jednak nie każda położna jest zatrudniona w ten sposób. Ostateczne zarobki położnej będą się różniły w zależności od:

 • formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt, działalność gospodarcza),

 • miejsca zatrudnienia (rodzaj i status zatrudniającej placówki),

 • lokalizacji miejsca zatrudnienia,

 • poziomu wykształcenia,

 • stażu pracy,

 • posiadanych kwalifikacji dodatkowych.

Jak zostać położną?

Jeśli chcesz zostać położną, musisz ukończyć studia wyższe na odpowiednim kierunku. Minimum, jakie będzie od Ciebie wymagane, to licencjat i nie mniej niż 4720 godzin zajęć.

Studiować możesz zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

Jakie cechy powinna posiadać położna?

Praca położnej może być bardzo satysfakcjonująca, ale równocześnie jest wymagająca i niezwykle odpowiedzialna. Profesjonalna położna powinna się cechować empatią, ale także odpornością psychiczną. Sprawna i jasna komunikacja między położną a rodzącą jest kluczowa dla prawidłowego przebiegu porodu. Położna powinna zatem posiadać zdolności komunikacyjne oraz umiejętność budowania serdecznych relacji z pacjentkami.

Wiedza z zakresu położnictwa jest szeroka i obejmuje elementy ginekologii, neonatologii, pediatrii, genetyki, a nawet psychologii. Żeby Twoja praca była zawsze wysokiej jakości, powinnaś stale podnosić swoje kwalifikacje.

Znajdź pracę

Jeżeli szukasz pracy jako położna, przejrzyj oferty dostępne w serwisie Indeed.com. Możesz również umieścić swoje CV w bazie Indeed CV. Być może tym razem to pracodawca odezwie się do Ciebie.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów