Ile zarabia pielęgniarka?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 11 czerwca 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Praca pielęgniarki niesie ze sobą dużą odpowiedzialność. Osoby zatrudnione w tym zawodzie zapewniają pomoc i opiekę nad pacjentami. Ich obowiązki w dużej mierze różnią się ze względu na miejsce pracy, lecz mogą przykładowo zmieniać opatrunki, wykonywać szczepienia, pobierać krew, a także dbać o ogólny komfort osób przebywających w placówkach medycznych. Niektóre pielęgniarki i pielęgniarze dbają również o sprawne funkcjonowanie placówek poprzez nadzór nad rejestracją i kartami pacjentów.

W tym artykule skupimy się na tym, ile zarabiają pielęgniarki i pielęgniarze, jak kształtują się ich obecne zarobki i na jakie zmiany w płacy w zawodach medycznych można liczyć w najbliższej przyszłości.

Ile zarabia pielęgniarka?

Minimalna płaca w styczniu 2020 roku dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych wynosiła 2 600 zł. Wielu przedstawicieli tych zawodów mogło cieszyć się wyższymi dochodami, a średnia płaca zasadnicza dla najmniej wykwalifikowanych wynosiła 3 893 zł brutto. Na znacznie lepsze wynagrodzenie mogły liczyć osoby wyspecjalizowane w przynajmniej jednej dziedzinie pielęgniarstwa. Przykładowo, średnie roczne zarobki na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej wynoszą 43 097 zł, a najbardziej wykształcone pielęgniarki i pielęgniarze, a także ci pracujący w prywatnych klinikach, mogą liczyć na 80 389 zł rocznie.

W ostatnim czasie ilość wolnych etatów dla wykształconych i chętnych do pracy pracowników pielęgniarstwa znacznie wzrosła. Jest to spowodowane tym, że w obecnych czasach niewielu młodych ludzi decyduje się na rozpoczęcie kariery w tym wymagającym zawodzie. Mniejsze zainteresowanie absolwentów szkół średnich przekłada się na wycofanie pielęgniarstwa z oferty wielu uczelni, a także braki kadrowe.

Zarobki w roku 2021

W roku 2021 zarobki pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia są szeroko dyskutowane. Ministerstwo Zdrowia wypracowało porozumienie, które ma na celu ujednolicenie płac w państwowych placówkach medycznych oraz ich podwyżkę w niedalekiej przyszłości. Choć negocjacje wciąż trwają, to Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia w Radzie Dialogu Społecznego zdecydował się zaakceptować plan na rok 2021.

Drugi etap tego porozumienia określa wysokość współczynników niezbędnych do wyliczenia płacy zasadniczej dla kadr o różnych stopniach wykształcenia zawodowego w branży medycznej. Porozumienie objęło swoim zasięgiem płace lekarzy, specjalistów, farmaceutów, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostyków, laborantów, a także pielęgniarek i położnych, w tym pielęgniarek z tytułem magistra i specjalizacją i tych bez specjalistycznego wykształcenia, których jest najwięcej.

Różne stawki dla pielęgniarek według kwalifikacji zawodowych

Jak różne są stawki dla pielęgniarek? Niedawne zmiany wprowadziły podział pielęgniarek i pielęgniarzy ze względu na ich kwalifikacje zawodowe. Takie rozgraniczenie powinno zadowolić tych pracowników, którzy inwestują w siebie i pragną rozwijać swoje zawodowe zdolności, by jak najlepiej pomagać chorym wymagającym ich uwagi. Oto, jak mniej więcej kształtują się zarobki w pielęgniarstwie:

Współczynnik pracy i wynagrodzenie dla pielęgniarek ze specjalizacją

Płaca dla pracowników ochrony zdrowia obliczana jest według współczynnika, który określa wysokość wynagrodzenia zasadniczego względem średniej krajowej z poprzedniego roku. Wylicza się ją na podstawie danych zebranych przez GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny. Jest to tzw. współczynnik pracy, a jego przykładowa wartość, równa 0,81 dla średniej krajowej z 2020 roku wynoszącej 5 167,47 zł oznacza, że płaca zasadnicza dla osób w tym zawodzie powinna wynosić:

0,81 x 5 167,47 zł = 4 186 zł

Taką kwotę od lipca 2021 mają zarabiać pielęgniarki ze specjalizacją, co podniesie ich zarobki w stosunku do roku 2020 o 109 zł.

Dla najlepiej wykształconych pielęgniarek

Największym wzrostem płac w okresie od stycznia 2020 do planowanej kolejnej podwyżki w lipcu 2021 mogą cieszyć się pracownicy z tytułem magistra pielęgniarstwa i specjalizacją, którym zaplanowany wzrost pensji zasadniczej pozwoli uzyskać płacę w wysokości 5 478 zł brutto. To wzrost o niecałe 27% w stosunku do stycznia ubiegłego roku. Obecna stawka to 5 426 zł.

Dla tych bez specjalizacji i wykształcenia

Według danych statystycznych z poprzedniego roku pielęgniarki bez specjalizacji nie otrzymają podwyżki, ponieważ średnio zarabiały już 3 893 zł. Taka średnia pensja zasadnicza utrzymuje je powyżej progu wzrostu planowanego na drugą połowę 2021 roku. Mimo to współczynnik pracy dla pracowników tej kategorii ma się podnieść aż o 0,09 punktu, z 0,64 do 0,73. Oznacza to, że dla prawie 160 tysięcy pracowników średnia pensja zasadnicza po 1 lipca 2021 wyniesie 3 772 zł.

Podwyżka? Czy na pewno?

Przytoczone powyżej liczby wskazują, że duża grupa pielęgniarek i położnych nie otrzyma w lipcu podwyżki płacy zasadniczej. Zarobki pielęgniarek i położnych mają jednak wzrastać z każdym kolejnym rokiem, można zatem liczyć na wzrost w kolejnych latach. Najbardziej docenieni powinni czuć się pracownicy z najlepszymi kwalifikacjami. Według rządowego planu na najbliższe lata większych podwyżek można się spodziewać po upływie kolejnych 3 lat.

Gwarancja płacy w pielęgniarstwie

Gwarancja płacy wchodzi w życie, bo wśród istotnych kwestii ustawowych planowane zmiany wypracowane w porozumieniu zapewnią pracownikom medycznym pewność zarobku na co najmniej poziomie płacy zasadniczej. W pielęgniarstwie nie będzie już możliwości zatrudniania na niższej stawce. Taka gwarancja pomoże nie tylko ujednolicić ich wynagrodzenia, ale i zapewnić godny zarobek osobom zaczynającym swoją przygodę w tym zawodzie.

Wysługa lat w postaci premii

Premia za staż pracy jest jednym z czynników wpływających na wysokość płacy pielęgniarki. W przypadku 20 lat przepracowanych w tym zawodzie należy się aż 20% podwyżki stawki zasadniczej. To z kolei wiąże się z wypłacaniem wynagrodzenia wyższego nawet o 1 095 zł dla najlepiej wykwalifikowanych pielęgniarek i pielęgniarzy, a także 754 zł brutto dla tych bez specjalizacji.

Na minimalny, bo tylko 5%, dodatek stażowy, mogą liczyć już ci pracownicy, którzy mają 5 lat stażu pracy w publicznej ochronie zdrowia. Te wyliczenia dotyczą tych osób, które zdecydowały się na pracę w budżetówce.

Zarobki, średnia krajowa i praca za granicą

Tylko zarobki najlepiej wykształconych pielęgniarek wznoszą się powyżej średniej krajowej. Jest tu mowa oczywiście o płacy zasadniczej, nieuwzględniającej ani stażu pracy, ani premii zadaniowych, ani innych dodatków. Pozostali pracownicy muszą zadowolić się zarobkiem często o 20% mniejszym niż średnie wynagrodzenie pracownika w Polsce. W Europie Zachodniej osoby zatrudnione na podobnych stanowiskach zarabiają dwa albo i trzy razy więcej. Oferty pracy za granicą dla znających język są więc kuszące. Jest to kolejny powód, dla którego wciąż maleje ilość chętnych na pracę w polskiej, publicznej i niepublicznej, opiece zdrowotnej.

Oferty pracy dla pielęgniarek i pielęgniarzy.

Na ten moment ofert pracy dla pielęgniarek i pielęgniarzy nie brakuje. Zakres ich obowiązków może być niezwykle szeroki. Wśród nich najlepszymi płacami, ale i wyjątkową odpowiedzialnością, mogą pochwalić się pielęgniarki anestezjologiczne, operacyjne i zabiegowe. Do obowiązków tych ze specjalizacją anestezjologiczną należą przykładowo:

 • opieka nad pacjentem nieprzytomnym, pod respiratorem, po wstrząsie, czy podczas zagrożenia życia,

 • wykonywanie pisemnych poleceń lekarza anestezjologa,

 • zabezpieczanie, dbanie i przygotowywanie aparatury, sprzętu, znieczuleń itp.,

 • dbanie o stanowisko pracy,

 • wykonywanie obowiązków zgodnie z procedurami,

 • prowadzenie dokumentacji, obsługa komputera

 • i wiele innych.

Z kolei zadaniami pielęgniarki operacyjnej są:

 • nadzór nad utrzymaniem sterylnej czystości w sali operacyjnej i współpraca z innymi pracującymi tam specjalistami,

 • przygotowanie sali i aparatury, narzędzi, instrumentów medycznych przed operacją,

 • asysta lekarzowi podczas operacji,

 • kontrola i prowadzenie dokumentacji medycznej,

 • odpowiedzialność za zużyte materiały

 • i inne.

Obecnie oba te zajęcia gwarantują wysokość pensji zasadniczej na poziomie 5 426 zł, a już w lipcu 2021 roku 5 478 zł brutto. Podobny dochód mogą osiągnąć pielęgniarki pracujące w szpitalach i placówkach medycznych, które mają wykształcenie magisterskie i minimum jedną specjalizację. Więcej zarobią oczywiście pielęgniarki z wysługą lat pracy.

Pierwsze kroki w zawodzie

Jak wyglądają pierwsze kroki w tym zawodzie? O wiele niższą pensję dostaną początkujący, którzy nie mogą liczyć na wypłatę dodatku stażowego. Tak zwykle kształtują się dochody młodych pracowników również w pielęgniarstwie.

Z drugiej strony początkujące pielęgniarki z wyższym wykształceniem zawodowym mogą cieszyć się dobrymi wypłatami, patrząc z pozycji niedoświadczonego jeszcze pracownika. W ich przypadku ważne jest jednak odbycie wielu godzin praktyk zawodowych, które niekoniecznie przyniosą im dochód, na jakim mogłoby im zależeć. Tu znów okazuje się, że inwestycja w siebie może przynieść miarodajne i satysfakcjonujące dochody, ciekawą, komfortową i stabilną pracę z zadowalającą pensją i bezpiecznym, wieloletnim zatrudnieniem.

Jak zdobyć wykształcenie?

Aby mieć szansę na pracę w tym zawodzie, w pierwszej kolejności trzeba ukończyć studia licencjackie trwające minimum sześć semestrów. Co również niezwykle istotne konieczne jest wykonanie aż 4 720 godzin zajęć praktycznych, wykładów i praktyk zawodowych, a także zdobycie maksymalnej liczby punktów ECTS na 3-letnich studiach. Kolejnym wymogiem jest zdanie egzaminu z języka angielskiego minimum na poziomie B2.

Gdzie znaleźć pracę?

Poszukiwane przez pracodawców pielęgniarki mogą łatwo znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach. Potrzebne są w domach opieki, sanatoriach, szkołach czy choćby służbie więziennej, a także w punktach szczepień, oddziałach NZOZ, szpitalach, prywatnych gabinetach medycznych różnych specjalizacji, rejestracjach medycznych i wszędzie tam, gdzie konieczne jest niesienie pomocy innym. Jeśli myślisz o studiach na kierunku pielęgniarstwo, ale nie chcesz pracować z pacjentami, możesz rozważyć karierę w branży medycznej, np. w firmie zajmującej się badaniem lub wprowadzaniem na rynek nowych leków.

Oferty pracy dla pielęgniarek

Odkryj więcej artykułów

 • Zarobki kierownika budowy
 • Systemy wynagradzania pracowników w Polsce
 • Social media manager – zarobki
 • Zwolnienie na dziecko: ile płatne, na jak długo i dla kogo?
 • Ile zarabia trener personalny?
 • Pomoc apteczna – zarobki i specyfika pracy
 • Ile zarabia barman?
 • Na jakie zarobki może liczyć logopeda?
 • Dostawca pizzy – zarobki, obowiązki, warunki pracy
 • Dania – zarobki, pozwolenia na pracę, poszukiwani pracownicy
 • Ile zarabia położna?
 • Węgry – zarobki, pozwolenia na pracę