Ile zarabia nauczyciel matematyki?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 1 sierpnia 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Matematyka nazywana jest matką wszystkich nauk. Nic więc dziwnego, że stanowi ważny przedmiot w planie lekcji każdego ucznia. W związku z tym, że nie każdy ma zdolności matematyczne, dobry nauczyciel lub nauczycielka odgrywa bardzo ważną rolę. Praca w szkołach do łatwych nie należy, ale przynosi dużą satysfakcję. Ile zarabia nauczyciel matematyki, jak nim zostać i jakie predyspozycje przydają się w tym zawodzie? Oto poradnik dla wszystkich osób planujących swoją karierę zawodową.

Nauczyciel matematyki jako zawód regulowany

Nauczyciel jest jednym z zawodów regulowanych. Aby wypełniać zadania pedagoga, musisz uzyskać konkretne kwalifikacje. Art. 9. Karty nauczyciela mówi, że nauczycielem może zostać osoba, która:

 • ukończyła studia wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli,

 • przestrzega podstawowych zasad moralnych.

Od kandydatów i kandydatek na stanowisko nauczyciela matematyki wymaga się także zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia zawodu oraz dokumentu o niekaralności.

Zarobki nauczycieli matematyki w szkołach publicznych

Przepisy nie tylko określają kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela, lecz także podają wysokość wynagrodzenia. Zgodnie z danymi zebranymi przez portal Indeed średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela matematyki wynosi około 3141 zł.

Rzeczywiste stawki zależą od stopnia awansu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli minimalne pensje wynoszą:

 • 3079 zł brutto w przypadku nauczyciela stażysty,

 • 3167 zł brutto w przypadku nauczyciela kontraktowego,

 • 3597 zł brutto w przypadku nauczyciela mianowanego,

 • 4224 zł brutto w przypadku nauczyciela dyplomowanego.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego zależnego od pensum nauczyciele matematyki mogą liczyć na różnorodne dodatki określone w Karcie nauczyciela. Są to między innymi pieniądze za wysługę lat, dla wychowawców klas i za pracę w uciążliwych warunkach. Co więcej, pedagogom przysługują nagrody jubileuszowe oraz trzynaste pensje.

Ile zarabia nauczyciel matematyki w szkole prywatnej?

Powyższe przepisy nie dotyczą szkół niepublicznych. W tym wypadku zarobki nauczycieli matematyki mogą być wyższe. Prywatne placówki edukacyjne z reguły samodzielnie określają stawki godzinowe. Należy jednak pamiętać, że pracowników szkół prywatnych nie dotyczą przepisy zawarte w Karcie nauczyciela. Nie możesz zatem liczyć na dodatki gwarantowane pracownikom wykonującym zadania w tak zwanej budżetówce.

Perspektywy zatrudnienia

Jako nauczyciel lub nauczycielka matematyki możesz podpisać umowę o pracę ze szkołami prywatnymi i państwowymi. W zależności od tego, czy wolisz pracować z młodszymi dziećmi, czy młodzieżą, masz szansę wybrać placówki podstawowe, licea ogólnokształcące, technika lub szkoły branżowe.

W związku z tym, że matematyka jest trudnym przedmiotem, wielu uczniów ma z nią problemy. Dlatego nauczyciele matematyki mogą liczyć na dodatkowy zarobek w postaci korepetycji. Najlepiej opłacane są prywatne lekcje przygotowujące do egzaminu maturalnego. Jeśli chcesz pomóc młodym ludziom, musisz zapoznać się z aktualną podstawą programową. Stawki za korepetycje z matematyki mogą wynosić nawet 100 zł za godzinę.

Jak zostać nauczycielem matematyki?

Pierwszym wymaganiem, jakie musisz spełnić, by zostać nauczycielem lub nauczycielką matematyki, jest uzyskanie tytułu naukowego. Możesz zatem wybrać studia na uczelniach państwowych i prywatnych. Przykładem mogą być studia na kierunku Matematyka stosowana na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Aby przejść proces rekrutacyjny, należy przedstawić wyniki z egzaminu maturalnego. Od kandydatów i kandydatek wymaga się najlepszych rezultatów z rozszerzonej części z matematyki.

Jak wyglądają studia z matematyki?

Studia matematyczne podzielone są na przedmioty teoretyczne oraz praktyczne. W trakcie nauki zdobywasz szereg umiejętności pozwalających na wykonywanie różnorodnych obliczeń i działań matematycznych. Przykładowe przedmioty w programie nauczania to:

 • analiza matematyczna,

 • elementy logiki,

 • algebra liniowa,

 • rachunek prawdopodobieństwa,

 • geometria analityczna,

 • metody analizy rzeczywistej i zespolonej,

 • statystyka,

 • fizyka układów prostych,

 • wstęp do programowania,

 • równania różniczkowe,

 • metody numeryczne,

 • bazy danych.

To oczywiście tylko niektóre przykłady. W rzeczywistości zajęć jest więcej, a każda placówka samodzielnie określa program nauczania.

Czy samo ukończenie studiów umożliwi Ci rozpoczęcie pracy w zawodzie nauczyciela matematyki?

Od przyszłych nauczycieli i nauczycielek matematyki wymaga się także odpowiedniego przygotowania pedagogicznego. Jeszcze w czasie studiów możesz wziąć udział w specjalistycznym kursie. Szkolenie powinno obejmować co najmniej 270 godzin. Oprócz tego, jako przyszły pedagog, musisz ukończyć specjalną praktykę zawodową składającą się ze 150 godzin lekcyjnych.

Cechy dobrego nauczyciela matematyki

Jeśli wyróżnia Cię zdolność analitycznego myślenia, studia z zakresu matematyki będą dla Ciebie idealnym wyborem. Jednak nie każdy zdolny matematyk lub wybitna matematyczka mają odpowiedni typ osobowości potrzebny w pracy pedagoga.

Jako osoba ucząca matematyki musisz pamiętać, że nie wszyscy dobrze radzą sobie z obliczeniami. Dla niektórych uczniów wykonanie prostego zadania może okazać się trudnością. Dlatego dużą rolę odgrywa cierpliwość. Musisz być osobą uporządkowaną, by dokładnie wytłumaczyć zawiłe kwestie z zakresu geometrii, procentów lub rachunku prawdopodobieństwa.

Nauczyciele i nauczycielki matematyki muszą także zwracać uwagę na kwestie wychowawcze. Dlatego przydaje się dobre podejście do dzieci i młodzieży oraz umiejętność zdobywania zaufania. W tym zawodzie kluczową rolę odgrywają również stanowczość, empatia, pozytywne nastawienie oraz spostrzegawczość. Dzieci i młodzież borykają się z różnorodnymi problemami, które często mają możliwość zauważyć tylko nauczyciele.

Jako pedagog musisz pomóc im, gdy nie potrafią znaleźć rozwiązania. W związku z tym, że praca nauczyciela nie ogranicza się jedynie do prowadzenia zajęć lekcyjnych, musisz cały czas pracować nad swoimi umiejętnościami organizacyjnymi.

Zakres obowiązków nauczycieli matematyki

Jakie dokładnie zadania musisz wypełniać na tym stanowisku? Oczywiście najważniejsze jest przygotowanie zajęć zgodnie z podstawą programową. Do obowiązków zaliczają się:

 • planowanie pracy dydaktycznej,

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,

 • przygotowanie sprawdzianów i pomocy naukowych,

 • udoskonalanie metod nauczania,

 • aktualizowanie własnej wiedzy zgodnie z rozwojem nauk matematycznych,

 • przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad matematycznych,

 • pomoc słabszym uczniom,

 • kontakt z rodzicami w celu przekazania informacji o postępach podopiecznych,

 • dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów,

 • rozwiązywanie problemów natury wychowawczej,

 • współpraca z innymi pracownikami szkoły,

 • dbanie o dobre imię szkoły.

Zarobki nauczycieli szkół publicznych są dokładnie określone przez przepisy prawne. Na najwyższe pensje mogą liczyć osoby, które uzyskały tytuł nauczyciela dyplomowanego. Jeżeli nie chcesz pracować w szkołach państwowych, możesz zdecydować się na placówki prywatne. W tym wypadku wynagrodzenie określa dyrektor placówki. Nauczyciele i nauczycielki matematyki mają szanse na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Dobry matematyk jest na wagę złota, dlatego chętnych na lekcje nie brakuje, szczególnie gdy zbliżają się egzaminy maturalne.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów