Ile zarabia geodeta?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 28 października 2021

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Ile zarabia geodeta? Od czego zależy wysokość pensji w tym zawodzie i co zrobić, żeby zwiększyć szansę na jak najwyższą wypłatę? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Jeśli posiadasz odpowiednie predyspozycje i zastanawiasz się nad tą ścieżką kariery, a wysokość zarobków to jeden z czynników decydujących, być może zabrane przez nas informacje pomogą podjąć Ci właściwą decyzję.

Kim jest geodeta?

Geodeta to osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania pomiarów gruntów. Pomiary wykonuje się między innymi, aby:

 • wytyczyć granice działki;

 • sporządzić mapę danego terenu;

 • przygotować dokumentację niezbędną do realizacji projektów budowlanych;

 • zaplanować organizację obszarów leśnych i rolnych;

 • umożliwić inwentaryzację i kategoryzację gruntów.

Jak zostać geodetą?

Edukację w tym zakresie można rozpocząć już na poziomie technikum, a później kontynuować ją na uczelni wyższej. 3,5 roku studiów pozwoli Ci na uzyskanie tytułu inżyniera, a kolejne 1,5 roku nauki — tytułu magistra. Zarówno po ukończeniu technikum, jak i uczelni wyższej zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje do tego, aby pracować na stanowisku asystenta geodety. Natomiast, aby stać się pełnoprawnym, samodzielnym geodetą należy jeszcze odbyć i udokumentować praktyki, a następnie zdać egzamin państwowy z zakresu wybranych uprawnień. Po ukończeniu technikum czas trwania praktyk wynosi 6 lat, a po studiach — 3 lata. Praktyki należy tutaj rozumieć jako udokumentowany we właściwy sposób czas pracy w zawodzie. Dopiero po tym okresie możesz się starać o nadanie uprawnień.

W dziedzinie geodezji i kartografii istnieje szereg uprawnień, o które można się starać. Szczegółowy wykaz rodzajów uprawnień wymieniony został w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Po zdanym egzaminie nadaje je Główny Geodeta Kraju.

Droga do uzyskania uprawnień samodzielnego geodety nie jest łatwa. Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował wykaz wszystkich aktów prawnych, które należy znać, podchodząc do egzaminów na poszczególne uprawnienia. Ich liczba jest naprawdę imponująca.

Jakie czynniki decydują o wysokości zarobków geodety?

Na to, jakie osiągniesz w tym zawodzie dochody, wpływa wiele elementów. Do najbardziej oczywistych należą:

Miejsce pracy

To, gdzie znajdziesz zatrudnienie, ma bardzo duże znaczenie. Możesz pracować w:

 • Ministerstwie Infrastruktury,

 • Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii,

 • Miejskim Wydziale Geodezji i Kartografii,

 • wojsku,

 • górnictwie,

 • różnego rodzaju mniejszych lub większych firmach prywatnych.

Im bardziej wyspecjalizowana i lepiej zlokalizowana firma, tym większa szansa na dobre zarobki. Wiąże się to jednak z koniecznością dużego zaangażowania w pracę.

Doświadczenie zawodowe

Staż pracy jest bardzo ważny. Im dłużej wykonujesz dane czynności, tym mniej przysparzają Ci one kłopotów i tym większą biegłość zyskujesz. Gdy pewne działania ulegają automatyzacji, pojawia się miejsce na naukę kolejnych, a tym samym zwiększa się zakres Twoich kompetencji. Oczywiste jest zatem, że wraz z doświadczeniem zawodowym będziesz w stanie zaproponować pracodawcy lub zleceniodawcy lepszą jakość usług i tym samym wynegocjować lepszą stawkę.

Posiadane uprawnienia

Zdobywanie określonych uprawnień w pracy geodety jest regulowane przepisami. Są to umiejętności specjalistyczne, więc ich wykonywanie jest możliwe dopiero po zdobyciu określonej wiedzy, potwierdzonej pozytywnie zdanym egzaminem. Im więcej uprawnień uzyskasz, tym większy zakres usług będziesz mógł zaproponować — im rzadsze umiejętności, tym cenniejsze.

Czy praca geodety może dawać finansową satysfakcję?

Praca geodety jest odpowiedzialna i wymaga stałego uaktualniania wiedzy. Wykonywać ją mogą tylko ci, którzy dobrze radzą sobie z obliczeniami, są precyzyjni i posiadają wysoko rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną. Wymagania są dosyć duże, a zarobki niestety nie zawsze satysfakcjonują przedstawicieli zawodu, zwłaszcza na początku kariery.

Zarobki asystenta geodety

Asystentem geodety może zostać każdy, kto ukończył technikum lub studia z zakresu geodezji i kartografii, ale nie posiada jeszcze uprawnień.

Asystent geodety wykonuje czynności z zakresu geodezji i kartografii, ale pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia. Do jego głównych obowiązków należy:

 • analiza dokumentacji geodezyjnej;

 • opracowywanie dokumentacji oraz jej rejestracja w zasobie geodezyjnym;

 • wykonywanie pomiarów topograficznych, sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i podwykonawczych;

 • wsparcie geodety w czasie wykonywania prac polowych.

Jak podaje serwis Indeed, średnie zarobki miesięczne asystenta lub asystentki geodety wynoszą 3367 zł.

Portal wynagrodzenia.pl podaje z kolei, że średnia miesięczna wypłata asystenta lub asystentki geodety wynosi 3220 zł. Dane te zostały oparte na informacjach zebranych od 179 respondentów. Średnie zarobki w tej grupie zawodowej wahają się od 2710 zł do 3890 zł miesięcznie. 25% osób zarabia poniżej dolnej granicy, natomiast 25% powyżej górnej granicy.

Jako korzyści dodatkowe ankietowani wymieniają elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej oraz imprezy integracyjne.

Zarobki geodety z uprawnieniami

Geodeta z uprawnieniami to geodeta, który może pracować samodzielnie i wykonywać prace z zakresu geodezji i kartografii, które obejmują:

 • czynności kierownicze,

 • czynności rzeczoznawcze,

 • czynności nadzorcze,

 • działania administracyjne i techniczne z zakresu rozgraniczania nieruchomości,

 • działania niezbędne do dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych.

Uzyskanie uprawnień w wybranych zakresach możliwe jest po 6 latach udokumentowanej praktyki zawodowej od ukończenia technikum lub po 3,5 roku pracy od ukończenia studiów. Im więcej uzyskanych uprawnień, tym większa szansa na dobre dochody.

Według danych zamieszczonych w serwisie Indeed średnie miesięczne zarobki geodety z uprawnieniami wynoszą 5029 zł.

Natomiast portal wynagrodzenia.pl podaje, że miesięczne zarobki geodetów wahają się pomiędzy 3330 zł a 5130 zł. Mediana wynosi 4030 zł. 25% najlepiej opłacanych specjalistów zarabia powyżej górnej granicy.

Własna działalność gospodarcza

Największe szanse na dobre zarobki mają ci, dla których zawód jest pasją, są pracowici i stale się rozwijają. Jeśli cechuje Cię duża potrzeba niezależności, masz wyczucie biznesowe, potrafisz dobierać sobie współpracowników i dobrze odnajdujesz się w kontaktach z klientami, pomyśl o założeniu firmy. To da Ci swobodę działania i możliwość samodzielnego wyznaczenia kierunku podejmowanych działań. Jeśli dobrze pokierujesz swoją firmą, masz dużą szansę na sukces finansowy.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów