Ile zarabia ekonomista?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 21 października 2021

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Ile zarabia ekonomista? To pytanie zadaje sobie każdy, kto wiąże swoją przyszłość z tym zawodem. Jest to profesja idealna dla osób, które posiadają analityczny umysł, interesują się finansami i mają uzdolnienia z zakresu przedmiotów ścisłych.

Ekonomista to specjalista zajmujący się analizą czynników kształtujących wielkość popytu i podaży. Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie perspektywy daje praca w tym zawodzie i na jakie zarobki możesz liczyć.

Ile zarabia ekonomista?

Bardzo wiele zależy od zajmowanego stanowiska i doświadczenia zawodowego. Wysokość zarobków jest uzależniona również od miejsca zatrudnienia. Ekonomiści zatrudnieni w dużych miastach i przez duże firmy mają większą szansę na osiągnięcie satysfakcjonujących zarobków niż pracownicy mniejszych, niekorzystnie zlokalizowanych firm.

Portal wynagrodzenia.pl przeprowadził badanie wśród 100 ekonomistów. Z analizy zebranych danych wynika, że mediana miesięcznych zarobków ekonomisty wynosi 5620 zł brutto. Średnie miesięczne zarobki ekonomistów wahają się od 4830 zł do 8830 zł. 25% najsłabiej opłacanych ekonomistów zarabia poniżej dolnej granicy. Natomiast 25% najlepiej zarabiających przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wypłatę powyżej 8830 zł brutto.

Jak rozpocząć karierę w zawodzie ekonomisty tak, by zapewnić sobie szansę na jak najwyższe zarobki?

Ta profesja będzie wymagała od Ciebie ukończenia studiów wyższych na kierunku ekonomicznym. Jest to również zawód, w którym bardzo ważne jest doświadczenie. Jeśli chcesz skutecznie analizować statystyki lub zlecone Ci zostanie przeprowadzenie samodzielnych badań, konieczne będzie obycie z rynkiem finansów.

Analiza danych finansowych to zajęcie niezwykle odpowiedzialne. Twój błąd może kosztować pracodawcę utratę dużej kwoty. Dlatego potencjalni zatrudniający chętniej przyjmują osoby doświadczone, które mogą się wykazać konkretnymi sukcesami oraz cieszą się dobrą opinią środowiska. Pracodawca z pewnością zwróci także uwagę na to, czy jesteś skrupulatny, sumienny i dobrze zorganizowany.

Kiedy zatem warto zacząć zdobywać doświadczenie? Odpowiedź jest bardzo prosta: jak najszybciej, a najlepiej już na studiach. Poszukaj dla siebie stażu lub praktyk w firmie, która w zamian za Twój zapał do pracy da Ci możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności u boku bardziej doświadczonych kolegów. Początkowo zapewne będziesz po prostu asystentem, ale jeśli wykorzystasz swoją szansę i wykażesz się zaangażowaniem oraz umiejętnościami, zdobędziesz możliwość uzyskania lepszego stanowiska i gromadzenia nowych doświadczeń.

Zrób wszystko, aby już na początkowym etapie zrobić dobre wrażenie. Będzie to wymagało od Ciebie dużego zaangażowania i poświęcenia, ale z czasem zacznie przynosić efekty. Gdy zdobędziesz doświadczenie i wykażesz się skutecznością przy realizacji kolejnych projektów, będziesz otrzymywać coraz bardziej wymagające zlecenia. Z czasem z pewnością to Ty staniesz się ekspertem w swojej dziedzinie z możliwością samodzielnego wyznaczania wartości swojej pracy.

Co należy do głównych zadań ekonomisty?

Ekonomia to bardzo szeroka dziedzina. W centrum jej zainteresowań leżą procesy wpływające na produkcję, dystrybucję i konsumpcję dóbr oraz usług. Do głównych zadań ekonomisty należy zatem analiza właśnie tych aspektów. Ekonomista śledzi sytuację gospodarczą na poszczególnych rynkach i na podstawie uzyskanych wniosków tworzy plany finansowe.

Co cechuje dobrego ekonomistę?

Do wykonywania każdego zawodu konieczne są określone predyspozycje. Nie inaczej jest w przypadku ekonomisty. W pracy na takim stanowisku z pewnością przydadzą się poniższe cechy.

  • Ścisły umysł Wysoko rozwinięta inteligencja matematyczno-logiczna pozwala na efektywne rozwiązywanie problemów. Szybkie łączenie faktów i skuteczne wyciąganie wniosków to cecha osób o wysokim ilorazie inteligencji.

  • Umiejętność koncentracji Ekonomista wykorzystuje w swojej pracy szereg danych statystycznych. Umiejętność skupienia się na zadaniu minimalizuje ryzyko popełnienia błędu podczas dokonywania skomplikowanych obliczeń. To bardzo ważne, ponieważ od Twojej nieomylności będzie zależało bezpieczeństwo finansowe klienta.

  • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne Skuteczne rozwiązywanie problemów wiąże się z umiejętnością dostrzegania wielu szczegółów i sprawnego określania ich wpływu na daną sytuację. Cały proces polega zatem na dostrzeganiu sieci wpływów i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami. Dobra organizacja zebranych danych pozwoli je wykorzystać dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

  • Doskonała spostrzegawczość Jest absolutnie jednym z najważniejszych elementów zdolności analitycznych. Tylko osoba potrafiąca dostrzegać drobiazgi i pozornie nieistotne niuanse może wyciągać prawidłowe wnioski.

  • Intuicja finansowa Dobry ekonomista jest swego rodzaju wizjonerem. Dokonuje analiz na podstawie twardych danych, ale żeby skutecznie wykorzystać wyniki, musi posiadać intuicję finansową. Musi wiedzieć, w jaki sposób wykorzystać i rozplanować dostępne środki, aby jak najlepiej wykorzystać aktualną sytuację na rynku gospodarczym.

  • Umiejętność obsługi programów przeznaczonych do analiz finansowych Wiedza absolutnie konieczna na stanowisku ekonomisty. Czasy ręcznego przygotowywania analiz, raportów i planów już dawno minęły.

  • Doskonałe zdolności komunikacyjne i charyzma Ekonomista, wbrew pozorom, wcale nie pracuje tylko w otoczeniu liczb. Jego projekty są bardzo często ważnym elementem dużych działań, wpływających na kondycję finansową całych przedsiębiorstw. Żeby przekonać swoich przełożonych do proponowanych planów, ekonomista powinien być osobą kompetentną, która jest pewna swoich umiejętności, budzi zaufanie i potrafi efektywnie przekazać założenia zaplanowanych działań.

Gdzie może pracować ekonomista?

Przedstawiciele tego zawodu mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej branży. Twoje umiejętności przydadzą się wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wiedza z zakresu analizowania danych finansowych, umiejętność formułowania wniosków i opracowywania konkretnych planów finansowych.

Ekonomista zatrudniony w fabryce samochodów będzie musiał dokonać szczegółowej analizy rynku, na podstawie której zaplanuje sprzedaż produktu w sposób zapewniający firmy osiągnięcie jak najwyższych dochodów.

Ekonomista zatrudniony w banku będzie miał za zadanie analizę prognoz rynków finansowych, aby jak najlepiej zaplanować politykę kredytową.

Ekonomista zatrudniony w urzędzie miasta będzie miał za zadanie tak zaplanować wydatki, aby jak najlepiej spożytkować pieniądze dostępne w budżecie.

Ekonomista może również pełnić funkcję osobistego doradcy klienta. W takiej sytuacji jego rolą jest takie zarządzanie powierzonymi mu finansami, aby klient dokonywał inwestycji przynoszących jak największe zyski.

Analityk finansowy

Ekonomista może pracować również jako analityk finansowy. Do jego głównych zadań będzie należało wtedy planowanie budżetu firmy. Aby zrobić to w sposób skuteczny, musi się zapoznać z wydatkami i wpływami firmy oraz w taki sposób skorygować przepływ finansów, aby jak najskuteczniej zwiększyć zyski. Istotna jest umiejętność przewidywania krótko- i długoterminowych skutków podejmowanych działań. Dobry analityk finansowy jest skrupulatny i spostrzegawczy — ani na moment nie przestaje kontrolować przepływu finansów w firmie, dla której pracuje.

Zarobki analityka finansowegoAnalityk finansowy może liczyć na całkiem satysfakcjonujące wynagrodzenie. Jak podaje serwis Indeed, średnie miesięczne zarobki analityka finansowego wynoszą 8071 zł.

Ich ostateczna wysokość będzie zależała od miejsca zatrudnienia oraz od zajmowanego stanowiska. Na wyższą wypłatę może liczyć starszy analityk finansowy. Nieco niższą otrzyma osoba zatrudniona na stanowisku młodszego analityka finansowego.

Znajdź pracę

Jeżeli jesteś ekonomistą i szukasz pracy, która da Ci możliwość rozwoju i lepsze perspektywy finansowe, przejrzyj dostępne w serwisie Indeed oferty pracy na stanowisko analityka finansowego lub oferty pracy na stanowisko analityka kredytowego.

Możesz również umieścić swoje CV w bazie Indeed i poczekać, aż to pracodawca znajdzie Ciebie za pośrednictwem Indeed CV.

Sprawdź definicje i przykłady CV.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne w serwisie Indeed Wynagrodzenia w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów