Ile zarabia doradca inwestycyjny?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 18 listopada 2021

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Doradca inwestycyjny to zawód, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Można to zaobserwować szczególnie wśród młodych osób, najczęściej studentów kierunków ekonomicznych. Nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę, ile miesięcznie może zarobić doradca inwestycyjny. Kariera na tym stanowisku jest dobrą szansą na rozwój zawodowy. Polacy wykazują coraz większe zainteresowanie inwestowaniem pieniędzy w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Zawód doradcy inwestycyjnego może się więc okazać bardzo dobrym wyborem.

W tym artykule sprawdzimy, ile zarabia pracownik na stanowisku doradcy inwestycyjnego i w jaki sposób jego wynagrodzenie różni się ze względu na miejsce pracy. Przedstawimy, jakie wymagania trzeba spełniać, aby nim zostać, oraz jakie czynności wchodzą w zakres jego obowiązków.

Ile zarabia doradca inwestycyjny?

Wynagrodzenia doradców inwestycyjnych mogą się różnić nawet o kilka tysięcy miesięcznie, w zależności od miejsca, w jakim są zatrudnieni. Wpływ na ich pensję ma również wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz staż pracy. Jeżeli interesujesz się ekonomią i chcesz zdobyć przyszłościowy zawód, który zagwarantuje ci wysokie dochody, sprawdź, ile miesięcznie możesz zarobić na stanowisku doradcy inwestycyjnego. Wszystkie podane zarobki w tym artykule to kwoty brutto.

Według aktualnych danych doradca inwestycyjny osiąga średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12 947 zł, co daje 182 867 zł rocznie. W porównaniu z najniższym średnim wynagrodzeniem jest to naprawdę imponująca kwota. Aż 25% osób pracujących w tym zawodzie osiąga zarobki powyżej średniej rynkowej. Na najmniejsze wynagrodzenie równe 5020 zł mogą liczyć pracownicy, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową w doradztwie inwestycyjnym. Nie jest to duża kwota, ale należy pamiętać, że zdobywanie doświadczenia zawodowego znacząco wpływa na kwoty wynagrodzenia doradców inwestycyjnych. Oznacza to, że pracownik bez doświadczenia po niedługim czasie może się spodziewać znacznego wzrostu zarobków.

Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ również rejon zatrudnienia. Doradcy inwestycyjni pracujący w województwie mazowieckim zarabiają najwięcej. Warto wspomnieć, że oprócz stałego wynagrodzenia, pracownicy tej grupy zawodowej bardzo często otrzymują dodatki, takie jak: prywatna opieka medyczna, karnety na siłownię i do klubów fitness, samochody służbowe oraz telefony komórkowe i laptopy. Pracodawcy chętnie kierują doradców inwestycyjnych na bezpłatne kursy i szkolenia w celu zwiększenia ich kwalifikacji, które także mają wpływ na to, jak bardzo są wydajni i jakie dochody osiągają.

Wpływ miejsca pracy doradcy inwestycyjnego na zarobki

Banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie oraz towarzystwa ubezpieczeniowe to tylko niektóre z miejsc, w których doradca inwestycyjny może znaleźć zatrudnienie. Miejsce pracy to jeden z głównych czynników mających realny wpływ na wynagrodzenie. Gdzie zatem może pracować doradca inwestycyjny?

 1. Bank

Wszystkie banki posiadają w swojej ofercie usługę związaną z doradztwem inwestycyjnym, skierowaną do klientów indywidualnych i przedsiębiorców. To, ile zarabia doradca inwestycyjny pracujący w banku, zależy przede wszystkim od wielkości firmy. Większe przedsiębiorstwa z reguły oferują swoim pracownikom lepsze stawki. Średnie wynagrodzenie doradcy inwestycyjnego, pracującego w banku na stanowisku doradcy ds. inwestycji to 4801 zł miesięcznie. Zarobki wahają się od 4370 zł do 7260 zł, na ich wysokość ma wpływ doświadczenie, staż pracy oraz wykształcenie pracownika. 25% doradców inwestycyjnych osiąga dochód powyżej średniej rynkowej, czyli więcej niż 7260 zł. Najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy w Warszawie 5241 zł.

 1. Firmy specjalizujące się w funduszach Inwestycyjnych

W przedsiębiorstwach, które zajmują się funduszami inwestycyjnymi, doradca inwestycyjny może zostać zatrudniony na stanowisku analityka inwestycyjnego i zarabiać średnio 6430 zł. Jednak również tutaj na pensję pracownika wpływa wiele czynników. Doradca inwestycyjny na początku kariery zwykle zarabia najmniej 4740 zł, a pracownik z kilkuletnim stażem pracy i dużym doświadczeniem miesięcznie osiągnie dochód w wysokości 9050 zł. W tej grupie zawodowej również 25% najlepiej zarabiających doradców osiąga wynagrodzenia powyżej rynku, czyli ponad 9050 zł.

 1. Domy maklerskie

Doradca inwestycyjny może też pracować na stanowisku maklera, ponieważ ma do tego wystarczającą wiedzę i umiejętności. Aby zajmować się obrotem papierami wartościowymi, musi zdać egzamin maklerski i posiadać licencję. Doradca inwestycyjny pracujący w domu maklerskim i zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży oraz kupnie papierów wartościowych otrzyma średnie miesięczne wynagrodzenie w kwocie 7600 zł. Najsłabiej zarabiający pracownicy mogą liczyć na 5540 zł miesięcznie. Maklerzy lub doradcy inwestycyjni z większym doświadczeniem otrzymują pensję 10 390 zł.

Czym zajmuje się doradca inwestycyjny?

Najprościej mówiąc, doradca inwestycyjny to osoba, która udziela porad na temat inwestowania pieniędzy w instrumenty finansowe, czyli między innymi papiery wartościowe, kontrakty i umowy forward na stopę procentową. Wszystkie instrumenty finansowe zostały określone w artykule 2. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Praca, którą wykonuje doradca inwestycyjny, polega na wybieraniu najlepszych możliwych rozwiązań dla klienta, bez ponoszenia ryzyka, za to z dużą szansą na zdobycie zysków. Zarządza finansami klientów, co sprawia, że praca, którą wykonuje, jest niezwykle odpowiedzialna. Jego kompetencje sprawiają, że klienci mogą się czuć bezpiecznie. Wyżej wspomniana ustawa o obrocie instrumentami finansowymi reguluje wszystkie kwestie prawne związane z obowiązkami doradców inwestycyjnych.

Jak zostać doradcą inwestycyjnym?

Większość osób związanych z tym zawodem to absolwenci kierunków ekonomicznych. Zdarza się, że pracownicy banków, którzy chcą zmienić ścieżkę kariery, decydują się na podjęcie pracy jako doradca inwestycyjny. Jest im o tyle łatwiej, że dzięki doświadczeniu, które zdobyli w pracy, posiadają dużą wiedzę związaną z finansami. Jednak ukończenie studiów nie jest warunkiem koniecznym, wystarczy posiadać wykształcenie co najmniej średnie.
Jeśli myślisz o karierze zawodowej w doradztwie inwestycyjnym, sprawdź, jakie wymagania musi spełniać osoba ubiegająca się o to stanowisko.

Doradca inwestycyjny przed podjęciem zatrudnienia musi posiadać licencję oraz zostać wpisany na listę doradców inwestycyjnych. Aby zdobyć licencję doradcy inwestycyjnego, należy zdać egzamin, który jest organizowany przez komisję Nadzoru Finansowego. Wymagania, które należy spełniać, reguluje Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.
Doradcą inwestycyjnym może zostać osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 • korzysta z pełni praw publicznych,

 • nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winną popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.,

 • złożyła, z zastrzeżeniem art. 129 ust. 1b, 2 i 3, egzamin z wynikiem pozytywnym odpowiednio przed komisją egzaminacyjną dla maklerów albo przed komisją egzaminacyjną dla doradców.

Jak wygląda egzamin na doradcę inwestycyjnego?

Jeśli chcesz przystąpić do egzaminu na licencjonowanego doradcę inwestycyjnego, przede wszystkim musisz zgłosić swój udział do Komisji Nadzoru Finansowego. Egzamin składa się aż z trzech części i wymaga od kandydatów posiadania bardzo obszernej wiedzy w wielu dziedzinach. Opłata za każdy z trzech egzaminów wynosi 500 zł. Pierwszy etap to trwający 5 godzin test, na którym należy zdobyć co najmniej 135 punktów. Drugi i trzeci etap to egzaminy pisemne. Aby otrzymać licencję, należy przejść wszystkie 3 etapy. Podczas egzaminu możesz się spodziewać pytań z następujących dziedzin:

 • Prawo cywilne

 • Prawo gospodarcze

 • Prawo podatkowe i dewizowe

 • Prawo papierów wartościowych, instrumenty finansowe oraz obrót takimi instrumentami

 • Działalność maklerska oraz działalność powiernicza

 • System depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi

 • Rynek finansowy

 • Tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych

 • Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw

 • Zasady rachunkowości

 • Rynek towarów giełdowych

 • Etyka zawodowa

Zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu oraz umożliwia wpisanie na listę doradców inwestycyjnych. Aby uzyskać wpis, należy złożyć odpowiedni wniosek w terminie maksymalnie 3 miesięcy od egzaminu. Po wpisaniu na listę doradców inwestycyjnych musisz pamiętać, aby niezwłocznie zawiadomić komisję o podjęciu pracy w zawodzie. Tytuł doradcy inwestycyjnego podlega ochronie prawnej.

Czy warto zostać doradcą inwestycyjnym?

Patrząc na miesięczne zarobki doradców inwestycyjnych, zdecydowanie warto. Trzeba jednak pamiętać, że jest to zawód wymagający ogromnej wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, rachunkowości i bankowości. Niesie ze sobą duże ryzyko oraz codzienny stres związany z wykonywanymi obowiązkami.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Ile zarabia celnik?
 • Social media manager – zarobki
 • Wysokość nagrody jubileuszowej
 • Inżynier sprzedaży – zarobki w branży i opis stanowiska
 • Ile zarabia kurier?
 • Ile zarabiają kierowcy z prawem jazdy kat. C
 • Ile zarabia farmaceuta?
 • Kto płaci za zwolnienie lekarskie w firmie poniżej 20 osób?
 • Ile zarabia żołnierz?
 • Wynagrodzenie za pracę w soboty i niedziele
 • Najlepiej płatne zawody w Polsce
 • Zawód śmieciarz — zarobki w Polsce i nie tylko