HR biznes partner – zarobki i zadania

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 20 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

W wielu branżach sytuacja na rynku pracy wymogła na pracodawcach podjęcie aktywnych działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jedną z możliwych odpowiedzi na tę sytuację jest stanowisko HR biznes partner — zarobki na nim potrafią być naprawdę atrakcyjne, a sama praca jest również ciekawa i angażująca.

Z tego artykułu dowiesz się, ile zarabia HR biznes partner i co w największym stopniu wpływa na wysokość miesięcznych zarobków. Opiszemy również, czym zajmuje się na co dzień osoba zatrudniona na tym stanowisku. Na koniec podpowiemy, co zrobić, by rozpocząć karierę zawodową w świecie zarządzania zasobami ludzkimi.

Ile zarabia HR biznes partner?

Na podstawie danych ze stycznia 2022 roku można stwierdzić, że mediana miesięcznych zarobków na stanowisku HR biznes partner wynosi 9650 zł, a rynkowe wynagrodzenie mieści się w przedziale od 7510 zł do 12 000 zł brutto. Kwoty w tym zakresie zarabia około połowy osób, natomiast 25% najlepiej opłacanych HR biznes partnerów otrzymuje co miesiąc kwoty wyższe niż górna granica przedziału.

Benefity pozapłacowe

Oprócz comiesięcznej wypłaty pracodawcy stosują również dodatkowe zabiegi, które mają motywować pracowników do pracy. Są to tak zwane benefity pozapłacowe, a do najczęściej stosowanych na tym stanowisku należą:

 • prywatna opieka medyczna,

 • możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej,

 • ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • telefon komórkowy.

HR biznes partner — od czego zależy wysokość zarobków?

Wynagrodzenia osób, które pracują na stanowisku HR biznes partner, są różne. Ich wysokość zależy od szeregu czynników, w tym na przykład od indywidualnych zdolności negocjacyjnych oraz przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej. Można także wyróżnić czynniki obiektywne, które wpływają na zarobki na tym stanowisku. Co możemy do nich zaliczyć?

Staż pracy i doświadczenie

Początek pracy w zawodzie zazwyczaj oznacza zarobki na poziomie niższym od średniego. Wraz ze wzrostem doświadczenia i odpowiednim stażem pracy wynagrodzenia rosną. Najlepiej opłacani specjaliści i specjalistki zazwyczaj mogą liczyć na pensję w wysokości znacznie przekraczającej górną granicę wspomnianego wyżej wynagrodzenia rynkowego.

Wykształcenie

Pracę jako HR biznes partner łatwiej wykonywać, jeśli ukończyło się studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii pracy lub podobne. Osoby, które legitymują się odpowiednim dyplomem, mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż te, które wiedzę zdobywały wyłącznie na kursach. Oczywiście są one istotne i mogę stanowić argument do awansu, jednak solidna podstawa teoretyczna jest w codziennej pracy bardzo potrzebna i doceniana przez pracodawców.

Wielkość firmy

HR biznes partner jako osobne stanowisko pracy funkcjonuje zazwyczaj w dużych firmach i korporacjach. Zatrudnienie w nich daje przeważnie większe możliwości negocjowania wynagrodzenia i podwyżek, co wynika z ich większych zasobów i elastyczności. Z drugiej strony coraz częściej również mniejsze firmy (na przykład z branży IT) zatrudniają specjalistów z obszaru HR, by skuteczniej zarządzać potrzebami firmy i rozwojem pracowników.

Lokalizacja

Analiza dostępnych ofert pracy dla HR biznes partnerów wskazuje, że największe zapotrzebowanie na specjalistów jest w Warszawie i innych dużych ośrodkach miejskich (Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice). W tych miastach wyższe są również zarobki. Wynika to wprost z ograniczonej liczby kandydatów do pracy i dużej liczby pracodawców konkurujących ze sobą o najlepszych z nich.

Kim jest HR biznes partner?

Powyżej opisaliśmy zarobki HR biznes partnera, jednak nie każdy wie, czym właściwie zajmuje się osoba zatrudniona na tym stanowisku. Na początek warto wspomnieć, że jest to zawód stosunkowo młody, jednak zdobywający coraz większą popularność, którą zawdzięcza wzmożonym wysiłkom pracodawców na polu zapewnienia pracownikom jak najlepszych warunków do pracy i rozwoju zawodowego.

Czym zajmuje się HR biznes partner?

W skrócie można powiedzieć, że HR biznes partner odpowiada za realizację celów krótko- i długoterminowych oraz strategii pracodawcy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wykonywanie zadań na tym stanowisku wiąże się z koniecznością posiadania specjalistycznej i interdyscyplinarnej wiedzy, a zakres obowiązków jest bardzo szeroki i dotyka takich dziedzin jak zarządzanie, rekrutacja, szkolenia oraz tzw. employer branding.

HR biznes partner zajmuje się oczywiście zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, ale obszar jego działania jest znacznie szerszy niż tylko tak zwane kadry i rekrutacja. Podstawowym celem osoby na tym stanowisku jest takie zarządzanie kapitałem ludzkim pracodawcy, by jak najlepiej realizować założenia i cele biznesowe firmy. W codziennej pracy, oprócz typowych zadań związanych z rekrutacją i rozwojem pracowników, bardzo często konieczne jest wejście w rolę analityka lub konsultanta.

Wybrane zadania zawodowe

Jak widać zadania stawiane przed HR biznes partnerami są różnorodne. Ich szczegółowy zakres uzależniony jest oczywiście od specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa. Można jednak wyróżnić zadania, które w większości przypadków są niezależne od miejsca pracy. Należą do nich między innymi:

 • przygotowywanie i koordynacja projektów rekrutacyjnych,

 • działania w kierunku zapewnienia pracownikom warunków do rozwoju,

 • identyfikowanie potrzeb szkoleniowych,

 • przygotowywanie i przeprowadzanie onboardingu i offboardingu,

 • kreowanie kultury organizacyjnej firmy i kultury pracy,

 • prowadzenie komunikacji wewnętrznej,

 • zarządzanie rozwojem pracowników,

 • mentoring i motywowanie,

 • rozwiązywanie konfliktów,

 • dbanie o employer branding.

HR biznes partner — pożądane cechy

Praca HR biznes partnera w dużej mierze polega na odczytywaniu potrzeb innych osób i korelowaniu ich z celami i kierunkami działania przedsiębiorstwa. Niezbędne do tego są z jednej strony zdolności analityczne, z drugiej zaś umiejętność słuchania i skuteczna komunikacja.

Na co dzień przydaje się również wysoka kultura osobista oraz empatia i otwartość na potrzeby innych. Ze względu na pracę z ludźmi i działanie w obszarze ludzkich emocji warto mieć zdolność mediacji i łagodzenia konfliktów oraz rozwiązywania problemów. Dobrze także, jeśli HR biznes partner jest otwarty na wiedzę i lubi poszerzać horyzonty. Metody i sposoby zarządzania rozwojem pracowników dynamicznie się zmieniają, warto zatem być na bieżąco.

Jak zacząć pracę jako HR biznes partner?

Jeżeli zastanawiasz się nad pracą jako HR biznes partner, warto zacząć od ukończenia odpowiedniego kierunku studiów. Możesz pomyśleć o zarządzaniu, marketingu lub ekonomii. Przydatna może być także psychologia pracy lub inne pokrewne kierunki. Możesz także poszukać studiów podyplomowych; na rynku można znaleźć ofertę dedykowaną osobom, które chcą zostać HR biznes partnerem.

W pracy na pewno konieczna będzie dobra znajomość języka angielskiego (w niektórych przypadkach może to być inny język obcy), warto zatem zainwestować w zdobycie certyfikatów językowych.

Zanim zaczniesz starania o pracę na wymarzonym stanowisku, warto popracować w innych zawodach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zdobyte wiedza i doświadczenie na pewno zaprocentują przy poszukiwaniu pracy. Prawdopodobnie dużo łatwiej będzie Ci wtedy opowiedzieć o sobie i swoich kompetencjach na rozmowie kwalifikacyjnej i zrobić świetne wrażenie.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Ile zarabia inżynier produkcji?
 • Argentyna – zarobki, poszukiwane zawody
 • Praca i zarobki developerów JavaScript
 • Średnie zarobki w Japonii, pozwolenia na pracę, wakaty
 • Ile zarabia barman?
 • Czym jest postojowe w pracy i komu przysługuje?
 • Ile zarabia trener personalny?
 • Inżynier utrzymania ruchu – zarobki i opis zawodu
 • Zarobki w służbie więziennej
 • Statystyk – zarobki, opis zawodu i wymagania
 • Kierowca CE – zarobki, wymagania
 • Zarobki funkcjonariuszy w ABW