Dyspozytor – zarobki, opis stanowiska

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 6 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Dyspozytorzy pełnią bardzo odpowiedzialną funkcję w firmach zajmujących się transportem samochodowym, kolejowym, a nawet lotniczym. Specjaliści mają szeroki zakres obowiązków, dlatego powinni spełniać różnorodne wymagania. Czy zarobki dyspozytorów są wysokie? Jakie predyspozycje przydają się do wykonywania codziennych obowiązków zawodowych na tym stanowisku?

Zarobki dyspozytorów

Zarobki dyspozytorów różnią się między sobą w zależności od firmy zatrudniającej. Zgodnie z danymi zebranymi przez portal Indeed miesięczne średnie wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi około 2425 zł, co rocznie daje kwotę w wysokości 34 246 zł. Na znacznie wyższe sumy mogą liczyć dyspozytorzy ruchu lotniczego. W tym wypadku wynagrodzenia sięgają nawet 10 000 zł, co oczywiście wiąże się z dość rozbudowanymi wymaganiami pracodawców. Z czego wynikają takie różnice i jak rozpocząć pracę w poszczególnych branżach?

Czym zajmuje się dyspozytor ruchu drogowego?

Osoby zatrudnione na stanowisku dyspozytora ruchu drogowego odpowiadają za nadzorowanie transportu krajowego i zagranicznego. Ich zadanie polega na stworzeniu planu optymalnego wykorzystania wszystkich pojazdów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. W tym celu dyspozytorzy muszą mieć pełną informację dotyczącą miejsca pobytu wszystkich samochodów oraz ich stanu technicznego. Dzięki temu mogą zlecić kierowcom odbiór towarów lub pasażerów. W takiej pracy przydają się ponadprzeciętne umiejętności organizacyjne. Specjaliści muszą zaplanować nie tylko swój dzień, czy nawet tydzień pracy, lecz także pracę kierowców. Do obowiązków dyspozytorów należą także:

 • monitorowanie pracy kierowców;

 • nadzór nad czasem pracy kierowców;

 • dbanie o pojazdy, zlecanie napraw;

 • nadzór nad ubezpieczeniami pojazdów;

 • zapewnienie terminowych przeglądów samochodów.

Wymagania pracodawców wobec dyspozytorów ruchu drogowego

Od kandydatów na stanowisko dyspozytorów ruchu drogowego pracodawcy wymagają co najmniej wykształcania średniego. Oczywiście przydaje się przygotowanie merytoryczne z zakresu logistyki i planowania transportu. Jeśli ta branża Cię interesuje, możesz wybrać profilowane technikum logistyczne. Dobrym rozwiązaniem jest także ukończenie studiów licencjackie na kierunku logistyka.

Dyspozytorzy powinni mieć prawo jazdy kat. B. Przydaje się także dobra znajomość języka angielskiego. W przypadku stanowisk związanych ze spedycją międzynarodową dyspozytorzy powinni płynnie porozumiewać się w kilku językach.

Dyspozytorzy ruchu kolejowego

Dyspozytorzy mogą również znaleźć zatrudnienie na kolei. W tym wypadku do ich zadań należy całodobowe monitorowanie ruchu pociągów. Jest to niezwykle odpowiedzialne zadanie, ponieważ jeden błąd może doprowadzić do poważnego wypadku. Dyspozytor zapewnia zatem pasażerom bezpieczną podróż. Osoby zatrudnione na tym stanowisku muszą bardzo szybko podejmować decyzje, zwłaszcza podczas wielu nieprzewidzianych sytuacji powodujących utrudnienia w przewozie osób. W takiej sytuacji dyspozytor musi zebrać najważniejsze informacje dotyczące lokalizacji pociągu, docelowej i najbliższej stacji oraz liczby pasażerów. Jeśli okaże się, że w wyniku wypadku są poszkodowani, przekazuje informacje odpowiednim służbom porządkowym.

W zakres obowiązków dyspozytorów kolejowych wchodzi także kontrola nad stanem technicznym pociągów. W momencie, gdy pojawiają się usterki, pracownik musi zlecić naprawę, tak by pojazd jak najszybciej mógł wrócić do użytku.

Jak zostać dyspozytorem kolejowym?

Praca dyspozytorów kolejowych wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Zakres obowiązków jest rozbudowany, dlatego najczęściej na to stanowisko przyjmowane są osoby, które już wcześniej pracowały na kolei na innych stanowiskach lub w firmach zajmujących się logistyką. Mile widziane jest przygotowanie merytoryczne, dlatego często wymagane jest ukończenie profilowanego technikum kolejowego. Przyjęte osoby przechodzą bardzo dokładne szkolenie pod okiem doświadczonego dyspozytora. Dopiero po jakimś czasie mogą samodzielnie podejmować decyzje dotyczące przejazdów pociągów.

Czym zajmuje się dyspozytor lotniczy?

Jeśli chcesz zajmować się kontrolą ruchu, możesz rozpocząć pracę jako dyspozytor lotniczy. To właśnie w tym zawodzie możesz liczyć na najwyższe zarobki. Musisz się jednak przygotować na sporą dawkę stresu i, tak jak w wyżej omówionych przypadkach, dużą odpowiedzialność.

Dyspozytor lotniczy to osoba odpowiedzialna za planowanie i organizowanie ruchu lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pasażerów. Do najważniejszych zadań pracowników na tym stanowisku należą:

 • wyznaczanie tras lotów ;

 • analizowanie aktualnych warunków pogodowych;

 • wyznaczanie lotnisk zapasowych w przypadku awarii samolotów;

 • określanie, ile paliwa trzeba zamówić;

 • informowanie pilotów samolotu o warunkach atmosferycznych;

 • zapewnienie załodze noclegu w przypadku przesiadek;

 • załatwianie pozwoleń lotniskowych.

Jak zostać dyspozytorem lotniczym?

Najwyższe wymagania stawiane są przed kandydatami na stanowisko dyspozytorów lotniczych. W związku z tym, że jest to zawód regulowany, musisz zdobyć licencję. W tym celu należy ukończyć kilkumiesięczny i bardzo intensywny kurs przygotowujący do pracy. Kolejny krok to uzyskanie pozytywnego wyniku z testów teoretycznych i egzaminu praktycznego organizowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jeśli uda Ci się przejść obie części, musisz ukończyć praktyki składające się 90 dyżurów trwających 12 godzin (tyle trwa jedna zmiana dyspozytorów lotniczych). W momencie, gdy spełnisz te warunki, EASA, czyli Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, wydaje licencję dyspozytora lotniczego.

Na kurs może zapisać się każda osoba, która ukończyła 18. rok życia, ma wykształcenie co najmniej średnie (wraz z maturą) oraz perfekcyjnie włada językiem angielskim, w tym słownictwem branżowym. Pamiętaj, że wszystkie opłaty za kurs i egzaminy leżą po Twojej stronie, a ceny do niskich nie należą. Średnia kwota za uzyskanie licencji wynosi 12 000 zł.

Wymagania fizyczne i zdrowotne potrzebne do objęcia pracy na stanowisku dyspozytora

Dyspozytor raczej zaliczany jest do zawodów lekkich pod względem wymagań fizycznych. Osoby zatrudnione na tym stanowisku powinny być przygotowane na pracę w godzinach nocnych, chociaż to zależy od profilu firmy. Nocne zmiany najczęściej zdarzają się w pracy na kolei oraz na lotnisku.

Tak jak w każdym zawodzie, także w tym wypadku potrzebne są badania lekarskie, które potwierdzą brak przeciwwskazań do wypełniania codziennych obowiązków zawodowych. Ze względu na duży stres, jaki wiąże się z pracą w logistyce, przeszkodą mogą okazać się problemy sercowe oraz epilepsja grożąca niekontrolowaną utratą przytomności.

Predyspozycje psychologiczne potrzebne dyspozytorom

Niezależnie od tego, czy dyspozytor pracuje na kolei, w firmie transportowej, czy na lotnisku, musi go wyróżniać odpowiedni typ osobowości. Za najważniejsze cechy trzeba uznać niezwykłą odporność na stres oraz umiejętność szybkiego podejmowania racjonalnych decyzji w nieprzewidzianych sytuacjach. Dyspozytorzy powinni charakteryzować się zaawansowanymi zdolnościami interpersonalnymi, które ułatwiają komunikację z innymi pracownikami. Muszą także panować nad emocjami, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Ważną rolę odgrywa także umiejętność maksymalnego skupienia się na wykonywanych obowiązkach.

W zawodzie dyspozytora przydają się również: analityczne myślenie oraz zdolność przewidywania konsekwencji własnych decyzji. To wszystko wiąże się z dużym obciążeniem, dlatego kandydaci powinni wyróżniać się wytrzymałością psychiczną.

Praca dyspozytora może znacznie różnić się w zależności od tego, czy dotyczy transportu drogowego, kolei, czy linii lotniczych. Jedno jest pewne – jest to zawód dla ludzi o mocnych nerwach, którzy charakteryzują się niezwykle dobrą organizacją pracy. Jeśli takie predyspozycje wyróżniają właśnie Ciebie, możesz spróbować swoich sił podczas codziennego wypełniania obowiązków zawodowych jako dyspozytor.

Odkryj więcej artykułów

 • Ile zarabia się w urzędzie miasta?
 • Sprawdź, ile zarabia biegły rewident
 • Źle naliczone wynagrodzenie
 • Ile zarabia grabarz?
 • Dyrektor handlowy – zarobki i przegląd zawodu
 • Dyrektor marketingu – zarobki i obowiązki
 • Kierownik transportu – zarobki i podstawowe informacje
 • Ile zarabia hydraulik?
 • Ile zarabia elektryk
 • Dla kogo przeznaczona jest emerytura pomostowa?
 • Ile zarabia kosmetolog?
 • Ile zarabia tłumacz przysięgły?