Ile wynosi dodatek aktywyzacyjny? Kompendium wiedzy

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 11 lipca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Interesują Cię świadczenia wypłacane przez urząd pracy, a w szczególności dodatek aktywizacyjny? Ile wynosi w 2022 roku, jakie osoby i w jakiej wysokości mogą go otrzymać? Wszystkie odpowiedzi poznasz, czytając nasz artykuł.

Co to jest dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem, które przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, jeśli podjęły zatrudnienie lub znalazły pracę samodzielnie albo przez urząd pracy. Inaczej zwany jest również dodatkiem za znalezienie pracy.

Komu przysługuje?

Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnym:

 • mającym prawo do zasiłku, którzy podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy;

 • którzy podejmą zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będą otrzymywali wynagrodzenie niższe niż minimalne w wyniku skierowania przez urząd pracy.

Nie mogą go natomiast dostać osoby, które:

 • zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych lub prac interwencyjnych;

 • podjęły zatrudnienie u pracodawcy, dla którego pracowały bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna (nie jest istotne, ile czasu minęło od ostatniego zatrudnienia);

 • zatrudniły się za granicą;

 • przebywają na bezpłatnym urlopie.

Bezpłatny urlop

W sytuacji, kiedy bezrobotny otrzyma dodatek aktywizacyjny, a potem już jako pracownik przejdzie na bezpłatny urlop, wypłata świadczenia zostaje wstrzymana. Po jego zakończeniu dalej przysługuje, aż do zakończenia ustawowego czasu (nie podlega on wydłużeniu z powodu urlopu bezpłatnego).

Dodatek wypłacany jest normalnie w sytuacji, gdy uprawniona do niego osoba po podjęciu zatrudnienia przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Jak otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Należy udać się do urzędu pracy i złożyć wniosek wraz z dokumentami, które potwierdzają zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej. Dodatkowo wnioskodawca musi wskazać wysokość osiąganego przez siebie wynagrodzenia, a zaświadczenie może wystawić jedynie pracodawca.

Wzór wniosku

Dokument można znaleźć online na stronach urzędów pracy. Po podjęciu zatrudnienia i wypełnieniu wzoru należy złożyć wniosek w placówce właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, najlepiej jeszcze w dniu podjęcia zatrudnienia.

Zatrudnienie a inna praca zarobkowa. Czy liczy się rodzaj umowy?

Definicję zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku.

Przez „zatrudnienie” rozumie się:

wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

„Inna praca zarobkowa” to natomiast:

wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo wykonywanie pracy w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

Nie jest więc istotny rodzaj umowy, na podstawie której podejmie się pracę.

Wysokość dodatku

Świadczenie jest ustalane na podstawie zasiłku dla bezrobotnych. Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2022 roku? Połowę kwoty zasiłku podstawowego – 620,40 zł netto. Jest to najwyższa suma, jaką bezrobotny może otrzymać, i od 2020 roku jest stała.

Jak długo może być pobierany?

Nie jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, ale raczej dodatek motywacyjny. Okres, przez jaki może być pobierany, zależy od sposobu, w jaki bezrobotny znalazł źródło dochodu. Jeśli znalazł je samodzielnie – przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek. W przypadku zatrudnienia poprzez urząd pracy – przez cały okres, w jakim przysługiwałby zasiłek.

Uwzględnienie w rozliczeniu podatkowym

Dodatek za znalezienie pracy nie podlega opodatkowaniu, co oznacza, że jego kwotę należy wpisać w wierszu „Inne źródła” w zeznaniu rocznym w formularzu PIT. Osoba, która go otrzymała, dostaje z urzędu pracy PIT-11 i na jego podstawie uzupełnia dane w zeznaniu rocznym.

Ustanie zatrudnienia a pobieranie dodatku

W przypadku ustania zatrudnienia należy jak najszybciej poinformować o tym urząd pracy. Jeśli dodatek będzie wypłacany po zakończeniu zatrudnienia, będzie to świadczenie pobrane nienależnie i konieczny będzie jego zwrot.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu artykułowi lepiej rozumiesz, czym dokładnie jest dodatek aktywizacyjny, ile wynosi i jak go rozliczyć. Powodzenia w składaniu wniosku!

Odkryj więcej artykułów

 • Jakie są zarobki krupiera i jakie ma obowiązki?
 • Ile zarabia psycholog i jak zacząć karierę w tym zawodzie?
 • Doradca klienta w banku – zarobki, opis stanowiska i predyspozycje
 • Ile zarabia okulista?
 • Ile zarabia weterynarz i jak nim zostać?
 • Jaki podatek od nagrody w pracy?
 • Ile zarabia projektant mody?
 • Ile zarabia architekt?
 • Wzór upoważnienia do odbioru wynagrodzenia
 • Zarobki i najbardziej opłacalne branże w Belgii
 • Ile zarabia farmaceuta?
 • Ile zarabia dziennikarz?