Praca i zarobki brukarza

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 25 października 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Zarobki brukarza zależą od miejsca zatrudnienia i doświadczenia. Jeśli zastanawiasz się, czy jest to zajęcie idealne dla Ciebie, sprawdź, jak zdobyć kwalifikacje, jakie są obowiązki brukarzy oraz jak wygląda kwestia wynagrodzeń.

Czym zajmują się brukarze?

Brukarz to specjalista zajmujący się układaniem, naprawianiem oraz demontowaniem różnych nawierzchni. Jest to profesja dla osób, które lubią pracę fizyczną. Fachowcy z odpowiednim przygotowaniem najczęściej pracują w firmach brukarskich lub budowlanych. Czy w takich miejscach można liczyć na wysokie pensje?

Zarobki brukarzy

Zgodnie z danymi zebranymi przez portal Indeed średnie miesięczne zarobki brukarzy wynoszą około 3650 zł. Na najlepsze pensje mogą liczyć osoby zatrudnione w Poznaniu, województwie wielkopolskim, gdzie wypłaty sięgają aż 13 107 zł. Stawki w poszczególnych regionach wyglądają następująco:

 • 3257 zł w województwie pomorskim

 • 4057 zł w województwie dolnośląskim

 • 5536 zł w województwie mazowieckim

 • 3136 zł w województwie podkarpackim

Większość pracodawców oferuje kandydatom i kandydatkom umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. Wśród benefitów pozapłacowych znajduje się także prywatna opieka medyczna.

Zarobki brukarzy za granicą

Polscy fachowcy są cenieni za granicą. Planując karierę zawodową, warto więc sprawdzić, jakie są zarobki brukarzy w innych krajach Unii Europejskiej. W Belgii średnie miesięczne wynagrodzenie brukarza wynosi 10 247 zł, w Niemczech – około 7073 zł, w Holandii – około 5462 zł miesięcznie, a w Danii – ok. 15 136 zł.

Jak zostać brukarzem?

Kwalifikacje potrzebne w pracy brukarza zdobędziesz w branżowych szkołach budowlanych, gdzie nauka trwa 3 lata i dzieli się na przedmioty ogólne oraz profilowane. W szkole budowlanej ważnym elementem edukacji jest praktyka zawodowa. Zajęcia praktyczne odbywają się w ciągu roku szkolnego oraz przez jeden miesiąc wakacyjny. Jeżeli uczeń je opuszcza, nie zostanie promowany do następnej klasy.

Program branżowych szkół budowlanych

W branżowych szkołach budowlanych jest wiele klas do wyboru. Typowo brukarskiej nie ma, dlatego przyszli fachowcy mogą rozpocząć edukację w klasie betoniarz-zbrojarz. Dzięki temu z łatwością poradzą sobie w firmach brukarskich. Jak dokładnie wygląda kształcenie? W programie placówek obejmuje ono następujące przedmioty:

 • Budownictwo ogólne

 • Dokumentacja techniczna

 • Język obcy zawodowy

 • Działalność gospodarcza w budownictwie

 • Technologia zbrojarsko-betoniarska

 • Organizacja robót budowlanych

 • Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa

 • Konstrukcje budowlane

 • Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

 • Zasady wymiarowania i opisywania rysunków budowlanych

 • Materiały budowlane

Po zakończeniu szkoły uczniowie podchodzą do specjalnych egzaminów państwowych. Pozytywny wynik sprawia, że uzyskujesz uprawnienia budowlane:

 • BD.12. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

 • BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

Są to najbardziej podstawowe kwalifikacje zawodowe. Mogą się one różnić w zależności od profilu danej szkoły.

Szkolenia zawodowe dla przyszłych brukarzy

Innym sposobem na zdobycie uprawnień i podwyższenie kwalifikacji jest ukończenie szkoleń zawodowych. Prawidłowo przygotowane kursy dostępne są w centrach kształcenia ustawicznego oraz w prywatnych szkołach policealnych. Takie szkolenia to bardzo dobry wybór dla osób planujących przebranżowienie.

Jak znaleźć dobre szkolenie dla przyszłych brukarzy?

Jeżeli chcesz zadbać o swoją przyszłość, zdecyduj się na szkolenie zakończone egzaminem dającym uprawnienia. Szczególną uwagę zwróć na liczbę zajęć teoretycznych i praktycznych. Pamiętaj, że w pracy brukarza liczą się głównie umiejętności praktyczne, dlatego lepiej nie wybieraj kursów oferujących kilka godzin praktyki i teorii. Tematyka szkoleń powinna być rozbudowana i obejmować następujące zagadnienia:

 • Pomiary przy budowie

 • Rodzaje podstawowego sprzętu i narzędzi brukarskich

 • Materiałoznawstwo: rodzaje bruku i kostki brukowej (spoiwa, zaprawy, betony, grunty budowlane)

 • Organizacja stanowiska pracy

 • Czytanie rysunku technicznego

 • Prawidłowe przygotowanie podłoża (skucie starej nawierzchni, wykonanie robót ziemnych, podsypek i sprawdzenie szablonem profilu podsypki)

 • Techniki układania kostki brukowej

 • Prawidłowe wykonywanie czynności pomiarowych podczas robót brukarskich

 • Układanie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych

 • Brukowanie nawierzchni z kamieni naturalnych i sztucznych

 • Demontaż uszkodzonych elementów bruku i chodników

 • Układanie nawierzchni z kostki kamiennej na odcinkach prostych, łukach i skrzyżowaniach

 • Brukowanie w ozdobne wzory nawierzchni z wykorzystaniem różnych typów kostki

 • Dokonywanie napraw nawierzchni brukowych chodników

 • Bezpieczeństwo w pracy brukarza

Koszty i przykładowe szkolenia

Rozbudowane szkolenie brukarskie może kosztować nawet 2000 zł. Jest to cena za zajęcia teoretyczne i praktyczne. Poniżej znajdziesz przykłady kilku kursów:

 • Bruki Trawiński

 • Centroplus

 • Małopolskie Centrum Edukacji

Tytuł czeladnika brukarstwa

Osoby, które ukończyły odpowiednie kursy i chcą się ubiegać o podwyżkę, powinny podejść do państwowego egzaminu czeladniczego. Jest to forma potwierdzania kwalifikacji rzemieślniczych. Do egzaminu czeladniczego mogą przystąpić specjaliści, którzy:

 • odbyli naukę zawodu u rzemieślnika,

 • ukończyli edukację w systemie pozaszkolnym (kursy),

 • posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej,

 • mogą potwierdzić 2- lub 3-letni staż pracy w zawodzie,

 • posiadają tytuł zawodowy.

Jak wygląda praca brukarza?

Co robi brukarz? Jest to zawód o charakterze typowo usługowym. Wykonuje się go na świeżym powietrzu, musisz się więc przygotować na pracę w różnych warunkach atmosferycznych. Fachowcy rozpoczynają wykonywanie zadań od zapoznania się z projektem oraz wykorzystanym materiałem, ponieważ różne rodzaje kostki brukowej wymagają przygotowania podłoża w konkretny sposób. Do najważniejszych obowiązków brukarza można zaliczyć:

 • przygotowanie stanowiska pracy;

 • określenie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów potrzebnych do wykonania konkretnego projektu;

 • uwzględnienie czynników zewnętrznych mających w przyszłości wpływ na kostkę brukową (obciążenie, ścieralność, ruch drogowy);

 • zabezpieczenie miejsca prac budowlanych przed pieszymi lub samochodami;

 • przygotowanie gruntu;

 • wykonanie odwodnień;

 • wyrównanie i zagęszczenie podłoża;

 • wykonanie piaskowych podsypek;

 • układanie kostki brukowej według wzoru, zgodnie z życzeniem klienta;

 • demontaż starych nawierzchni;

 • konserwację wykorzystywanego sprzętu;

 • konserwację zniszczonych nawierzchni.

Kostka brukowa może być układana praktycznie w każdym miejscu: w parkach, na parkingach, na prywatnych posesjach, na podjazdach, przed galeriami handlowymi, muzeami czy urzędami. Dobry brukarz zwraca uwagę na lokalizację, ponieważ od warunków atmosferycznych i natężenia ruchu zależy rodzaj wybranego materiału.

Predyspozycje potrzebne w zawodzie brukarza

Z powodu warunków, w jakich wykonuje się tę pracę, wymagana jest dobra kondycja i siła fizyczna, ale oprócz tego przydaje się także odpowiedni typ osobowości. Wśród kompetencji miękkich wyróżniających dobrego brukarza można wyliczyć: wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, poczucie estetyki, a także komunikatywność i umiejętność efektywnej pracy w zespole.

Zgodnie z badaniem Barometru zawodów brukarze to fachowcy poszukiwani na terenie całej Polski. Brakuje specjalistów w tej branży, dlatego pracodawcy szukają osób z odpowiednimi kwalifikacjami. Dla absolwentów szkół branżowych oraz kursów zawodowych to bardzo dobra wiadomość. Mają szansę podpisać umowę z dobrze prosperującymi firmami oferującymi brukarzom wysokie zarobki.

Uwaga: żadna z firm, instytucji lub organizacji wymienionych w artykule nie jest powiązana z Indeed.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne w serwisie Indeed Wynagrodzenia w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów