Analityk finansowy – zarobki, obowiązki i perspektywy rozwoju

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 25 lipca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Planujesz karierę zawodową i zastanawiasz się, które posady zapewnią Ci atrakcyjne wynagrodzenie i pozwolą na stałe podnoszenie kwalifikacji? Dynamiczny rozwój usług finansowych sprawia, że na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów właśnie z tej branży. W naszym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie, jak kształtują się zarobki analityka finansowego i jakie są perspektywy zawodowe osób zajmujących opisywane stanowisko.

Czym zajmuje się analityk finansowy?

Analityk finansowy to osoba, która zajmuje się przygotowaniem budżetu przedsiębiorstwa, a następnie kontroluje sposób jego realizacji. Specjalista ten jest odpowiedzialny również za opracowanie długoterminowej prognozy kondycji ekonomicznej danej firmy, dlatego właściciele przedsiębiorstw często decydują się na skorzystanie z jego usług.

Osoba zatrudniona w tym charakterze analizuje sytuację finansową jednostki, a następnie opracowuje raporty dotyczące jej rentowności. Analityk finansowy czuwa nad wieloletnią strategią przedsiębiorstwa, oceniając efektywność i bezpieczeństwo aktualnych i przyszłych ruchów przedsiębiorstwa w odniesieniu do bieżącej sytuacji rynkowej. Ściśle współpracuje też z działem księgowości w celu przygotowania sprawozdań finansowych i analiz, poprzedzających podjęcie konkretnych działań biznesowych.

Zarobki analityka finansowego

Wysokość wynagrodzenia analityka finansowego jest zależna przede wszystkim od doświadczenia i stażu pracy. Absolwenci studiów, którzy rozpoczynają swoją zawodową karierę, mogą szukać pracy w charakterze młodszego analityka finansowego. Osoby, które mają dłuższy staż zawodowy i większe doświadczenie, mogą starać się o posadę analityka finansowego. Kolejny krok w karierze to wykonywanie obowiązków starszego analityka finansowego. Zgodnie z danymi przestawionymi w serwisie Indeed średnie wynagrodzenie miesięczne na tym stanowisku wynosi 6806 zł brutto.

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość wynagrodzenia analityka finansowego?

Wysokość zarobków na omawianym stanowisku pracy jest zróżnicowana i zależy między innymi od przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej czy indywidualnych zdolności w zakresie negocjacji wynagrodzenia. Oprócz wyżej wymienionych czynników na kwotę wynagrodzenia wpływ mają też następujące elementy:

1. Doświadczenie

Jedną z najistotniejszych kwestii branych pod uwagę przez pracodawców szukających odpowiedniego kandydata na stanowisko analityka finansowego jest doświadczenie zawodowe. Z tego względu może się zdarzyć, że osoba, która dopiero opuściła mury uczelni, może napotkać trudności w znalezieniu pracy na omawianym stanowisku. Dlatego bardzo ważne jest, aby już podczas studiów brać udział w praktykach czy stażach organizowanych przez uczelnię. Dzięki tego rodzaju aktywnościom kandydaci do pracy w branży finansowej zyskują możliwość wykorzystania nabytej wiedzy w trakcie zajęć praktycznych.

2. Wykształcenie

Poza stażem zawodowym pracodawcy zwracają również uwagę na wykształcenie osób starających się o pracę analityka. Najchętniej przyjmowani są kandydaci i kandydatki z wykształceniem wyższym uzyskanym na takich kierunkach jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse publiczne, informatyka ekonomiczna oraz matematyka i zarządzanie. Zatrudniając absolwentów wyżej wymienionych specjalizacji, pracodawca ma pewność, że osobom tym będą znane zagadnienia związane z controllingiem, rachunkowością zarządczą czy przygotowywaniem analiz ekonomicznych.

3. Znajomość języków obcych

W firmach, które nawiązały międzynarodową współpracę z innymi placówkami, niezbędna do pracy na przedmiotowym stanowisku jest też znajomość języków obcych. Przeglądając oferty pracy, można zauważyć, że biegła znajomość języka angielskiego to jeden z niezbędnych warunków stawianych kandydatom do pracy w branży finansowej. Przewagę nad innymi kandydatami, a co za tym idzie możliwość wynegocjowania wyższej stawki wynagrodzenia mają też osoby, które w swoim CV umieszczą informację na temat znajomości dodatkowych języków obcych. Mile widziana jest umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim, włoskim i francuskim, a także w mniej popularnych językach takich jak szwedzki czy chiński.

4. Dodatkowe kwalifikacje

Dla potencjalnych pracodawców bardzo istotne są też dyplomy ukończenia dodatkowych kursów i szkoleń. Na rynku pracy ceniony jest przede wszystkim międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem ACCA. Aby uzyskać to cenione zaświadczenie, należy zdać 14 egzaminów, a także zaliczyć moduł dotyczący etyki w zawodzie. Dodatkowo konieczna jest przynajmniej trzyletnia praktyka zawodowa.

Osoby, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę merytoryczną z zakresu rachunkowości zarządczej i zyskać umiejętności związane z praktycznym wykorzystaniem narzędzi biznesowych, mogą postarać się o zdobycie certyfikatu z rachunkowości biznesowej CIMA. Ciągły rozwój w tym zawodzie jest bardzo ważny, dlatego informację o ukończeniu szkoleń można wykorzystać podczas rozmowy dotyczącej podwyżki lub awansu.

5. Lokalizacja przedsiębiorstwa

Wpływ na zarobki ma też lokalizacja danej firmy. Specjaliści zatrudnieni w międzynarodowych korporacjach mających swoją siedzibę w Warszawie lub innych dużych miastach Polski mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż ich koledzy pracujący w mniejszych miejscowościach.

Gdzie znajdzie zatrudnienie dobry analityk finansowy?

Analityków finansowych poszukują przede wszystkim firmy związane z branżą finansową. Miejscem pracy tego rodzaju specjalistów są banki, firmy ubezpieczeniowe, a także przedsiębiorstwa zajmujące się podatkami i oferujące usługi księgowe, konsultingowe, leasingowe oraz biura analiz.

Osoba na tym stanowisku znajdzie zatrudnienie również w dużych firmach produkcyjnych, a także tych, które zajmują się obrotem nieruchomościami.

Jak zaplanować ścieżkę kariery analityka finansowego?

Przygodę z analizą finansową warto rozpocząć od pracy w charakterze asystenta w biurze rachunkowym lub dziale księgowości, gdzie po zdobyciu niezbędnego doświadczenia można starać się o awans na młodszego analityka finansowego. Kolejny krok w karierze to pełnienie obowiązków analityka finansowego.

Jeżeli na tym etapie zdecydujesz się na ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń rozszerzających wiedzę na temat analizy finansowej, zarządzania ryzykiem czy podejmiesz studia podyplomowe przeznaczone dla kadry kierowniczej, masz szansę ubiegać się o stanowisko starszego analityka finansowego. Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobywanym na poszczególnych szczeblach kariery możliwy jest awans na stanowisko kontrolera, a następnie dyrektora finansowego jednostki. Na tym etapie kariery część pracowników podejmuje decyzję o zmianie specjalizacji i objęciu posady audytora wewnętrznego lub samodzielnego księgowego.

Osoba zatrudniona w charakterze analityka odgrywa ważną rolę w rozwoju organizacji i ma wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej danej firmy. Zarobki analityka finansowego i możliwości rozwoju zawodowego na tym stanowisku są na tyle atrakcyjne, że co roku wielu młodych ludzi kończących studia decyduje się na poszukiwanie zatrudnienia w branży finansowej. Mamy nadzieję, że przedstawiona w naszym artykule charakterystyka profesji, a także informacje na temat czynników mających wpływ na wysokość zarobków i wskazówki dotyczące planowania kariery w tym zawodzie pozwolą Ci na podjęcie przemyślanej decyzji dotyczącej wyboru Twojej własnej ścieżki kariery.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne w serwisie Indeed Wynagrodzenia w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Social media manager – zarobki
 • Zawód śmieciarz — zarobki w Polsce i nie tylko
 • Ile zarabia masażysta?
 • Ile zarabia geodeta?
 • Ile zarabia sędzia?
 • Ile zarabia chirurg plastyczny?
 • Jak napisać wniosek o zapomogę z pracy?
 • Odprawa emerytalna – komu przysługuje i ile wynosi?
 • Ile zarabia listonosz?
 • Specjalista ds. BHP – zarobki, obowiązki i ścieżka kariery
 • Ile zarabia stewardessa?
 • Premia roczna – co to jest i od czego zależy?