Zwolnienie elektroniczne – ułatwienie czy kłopot?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 20 czerwca 2022

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Zwolnienie elektroniczne, pomimo że funkcjonuje już od kilku lat, nadal może budzić pewne wątpliwości. Wyjaśniamy, czym dokładnie jest e-zwolnienie, w jaki sposób można je otrzymać oraz przybliżamy jego najważniejsze zalety.

Czym jest zwolnienie elektroniczne?

Zwolnienie elektroniczne, inaczej nazywane e-zwolnieniem lub e-ZLA, to jedynie inna forma zwykłego zwolnienia lekarskiego, popularnie zwanego L4. E-zwolnienie ma formę elektroniczną, co oznacza, że nie trzeba go fizyczne dostarczać pracodawcy na papierze. Jest wysyłane przez lekarza lub asystenta medycznego (w trakcie wizyty w gabinecie lub podczas teleporady) bezpośrednio do systemu, więc zarówno przełożony, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, są natychmiast informowani o chorobie pracownika.

Jak dostać zwolnienie elektroniczne?

System zwolnień elektronicznych funkcjonuje od 2018 roku. Obecnie wszystkie wystawiane zwolnienia lekarskie mają formę elektroniczną, poza nielicznymi przypadkami. Aby otrzymać e-zwolnienie, wystarczy zgłosić się do przychodni lub centrum medycznego. Jeśli lekarz podczas wizyty lub teleporady stwierdzi, że stan zdrowia pacjenta tego wymaga, wystawi zwolnienie elektroniczne na podstawie numeru PESEL i danych dostępnych w systemie.

Gdzie trafia e-zwolnienie?

Po wystawieniu zwolnienie trafia do Platformy Usług Elektronicznych podmiotu płacącego składki zdrowotne, czyli pracodawcy (w przypadku pracy na etacie) lub do ZUS-u (przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej). Takie zwolnienie jest widoczne w systemie niemal natychmiast, z informacją, od kiedy i do kiedy obowiązuje, więc przełożony wie, jak długo nie będzie Cię w pracy.

Zwolnienie w formie papierowej

Obecnie nie wystawia się już papierowych zwolnień, chyba że w wyjątkowych sytuacjach. Jeśli Twój pracodawca nie posiada profilu PUE, co jest możliwe, gdy zatrudnia on poniżej pięciu osób, należy wtedy dostarczyć zwolnienie w formie papierowej osobiście w ciągu siedmiu dni. O obowiązku dostarczania zwolnień w takiej postaci pracodawca musi poinformować podwładnego pisemnie w pierwszym dniu, w którym podlega on ubezpieczeniu chorobowemu. Jeśli jednak nie masz pewności, czy Twój przełożony ma profil PUE, lekarz wyczyta tę informację z systemu i w razie konieczności wydrukuje Ci tradycyjne zwolnienie.

Obowiązek lekarza, nie pacjenta

Zwolnienia elektroniczne można także wystawiać przy pomocy urządzeń mobilnych, np. w czasie wizyty domowej. Może się jednak zdarzyć, że lekarz nie będzie miał w danym momencie dostępu do sieci lub wystąpi błąd systemu. Istnieje wtedy możliwość wystawienia tradycyjnego zwolnienia, jednak nawet w takiej sytuacji to lekarz musi je dostarczyć w formie elektronicznej do ZUS w terminie do trzech dni.

Zawsze możesz także poprosić o wydruk papierowy, który nie anuluje e-zwolnienia cały czas pozostaje ono w systemie elektronicznym i zostaje przekazane pracodawcy oraz ZUS.

Jak sprawdzić elektroniczne L4 instrukcja krok po kroku

E-zwolnienie jest dokumentem zarejestrowanym w systemie teleinformacyjnym Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przez ten system jest przekazywane właściwym podmiotom. Jeśli jednak chcesz zobaczyć swoje zwolnienie elektroniczne, możesz to zrobić w swoim profilu PUE.

Aby założyć profil PUE ZUS, należy wypełnić formularz elektroniczny i zweryfikować go na jeden z czterech sposobów: osobiście w dowolnej placówce ZUS, za pomocą profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), za pomocą podpisu kwalifikowanego lub poprzez bankowość elektroniczną.

Aby zobaczyć swoje e-zwolnienie:

  1. Zaloguj się na swój profil PUE ZUS.

  2. Przejdź do widoku „Dokumenty i wiadomości”.

  3. W zakładce „Wiadomości” wyświetlane są wszystkie informacje dotyczące Twoich e-zwolnień wystawienie nowego zwolnienia, anulowanie, wystawienie innego zaświadczenie zamiast anulowanego i uznanie zaświadczenia wstecznego.

  4. Gdy zobaczysz informację o nowym zwolnieniu, przejdź do „Panelu ubezpieczonego” do zakładki „Zaświadczenie lekarskie”.

I gotowe! Możesz teraz przejrzeć swoje elektroniczne zwolnienia.

Nie zapominaj jednak, że wszelkie dokonywane przez pacjenta wydruki z systemu PUE mogą stanowić jedynie informację poglądową, bo nie ma na nich pieczątki i podpisu lekarza i nie mają mocy prawnej.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Pamiętaj, że Twoje dane są zabezpieczone. Jeśli otrzymasz informację, że lekarz dokonał wglądu w Twoje dane osobowe bez wystawiania zwolnienia lub jego anulowania, możesz to zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli jednak miało to miejsce podczas wizyty czy konsultacji lub w jej trakcie, a lekarz poinformował Cię o takiej konieczności, to było działanie prawidłowe i zgodne z prawem.

Najważniejsze zalety zwolnienia elektronicznego

System zwolnień elektronicznych powstał, aby usprawnić proces ich wystawiania. To zdecydowane ułatwienie zarówno dla pracownika, pracodawcy, jak i lekarza. Poznaj największe zalety e-zwolnienia.

  • Oszczędność czasu wypełnienie zaświadczenia eZLA trwa krócej, ponieważ lekarz ma wgląd we wszystkie dane pacjenta i nie musi ich wpisywać ręcznie.

  • Natychmiastowa informacja dla pracodawcy przełożony dostaje wiadomość w systemie niemal od razu po wystawieniu zwolnienia przez lekarza.

  • Wygoda dla pracownika zwolnienia elektronicznego nie trzeba dostarczać do siedziby firmy, więc osoba chora lub sprawująca opiekę nad członkiem rodziny nie musi się osobiście stawiać lub prosić o pomoc rodzinę czy znajomych.

  • Większa wiarygodność e-zwolnienia nie sposób podrobić, są one w pełni weryfikowalne i nie pozwalają na nadużycia.

  • Poufność elektroniczne zwolnienie, które otrzymuje pracodawca, nie zawiera numeru statystycznego choroby, więc poufne dane dotyczące pracownika objętego zwolnieniem pozostają chronione.

Zwolnienia elektroniczne to ogromne udogodnienie dla wszystkich zainteresowanych stron. System ten działa sprawnie i wiarygodnie, a pomyłki z nim związane są minimalne i w praktyce nie stanowią problemu.

Zwolnienie elektroniczne jest szybką i bezpieczną formą zwolnienia lekarskiego. Stanowi oszczędność czasu zarówno dla lekarza, jak i pacjenta. Pracodawca natomiast otrzymuje niemal natychmiastową informację dotyczącą choroby swojego pracownika, co także wiąże się z wieloma ułatwieniami. E-zwolnienie to rozwiązanie nowoczesne i praktyczne. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące elektronicznych L4. Życzymy zdrowia!

Odkryj więcej artykułów