Zmiana zawodu po 50. roku życia

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 6 czerwca 2022

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Ciągły postęp technologii oraz łatwość zdobywania nowych umiejętności coraz częściej pociągają za sobą decyzję o zmianie branży. Przekonują się o tym nie tylko osoby, które są na początku swojej kariery, ale także te, które zdecydowały się na zmianę zawodu po 50. roku życia. W ciągu ostatnich dekad rynek pracy bardzo się zmienił i wciąż stale się rozwija, tworząc nowe możliwości zatrudnienia.

Człowiek w ciągu całego swojego życia jest w stanie zmienić zawód co najmniej kilkakrotnie. Osoby starsze dużo rzadziej decydują się na zmiany. Warto jednak inwestować w swój rozwój w każdym wieku. Przebranżowienie może się okazać bardzo dobrą decyzją i dać wiele satysfakcji ze zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności. Od czego więc zacząć, gdy pojawia się myśl o zmianie pracy?

Od czego zacząć?

Zmiana zawodu po 50. roku życia jest coraz częstszym zjawiskiem. Przed wyborem nowej ścieżki warto się zastanowić nad swoimi mocnymi stronami, umiejętnościami oraz bieżącymi wymaganiami na rynku pracy. Jedną z niezbędnych umiejętności jest dobra obsługa komputera i znajomość oprogramowania. Warto nadmienić, że znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym otwiera wiele nowych możliwości.

Zastanów się więc, jaki kierunek i specjalizacja Cię interesują oraz jaki jest Twój cel zawodowy. W niektórych przypadkach konieczne będzie podjęcie studiów lub ukończenie specjalistycznych kursów, a także zdobycie odpowiednich certyfikatów.

Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przed rekrutacją dobrze jest się zapoznać nie tylko z charakterystyką zawodu, ale także polityką firmy, do której się aplikuje, a zwłaszcza zasadami zatrudniania i zwalniania pracowników. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej warto dopytać o możliwości rozwoju. Młodsze osoby mogą stanowić konkurencję ze względu na powszechne przekonanie, że szybciej się uczą i są bardziej energiczne. Osoby starsze ze względu na większe doświadczenie życiowe i zawodowe mogą jednak szybciej analizować sytuację i podejmować trafniejsze decyzje. Dla pracodawców bardzo cenne są także zaangażowanie i odpowiedzialność. Przewagą są więc rozbudowane dokumenty, CV oraz list motywacyjny, podkreślające te cechy osobowości.

Możliwości kształcenia

Ukończenie uczelni wyższej nie jest już wyznacznikiem sukcesu. Powszechnie dostępne kursy zarówno stacjonarne, jak i online, umożliwiają zdobycie nowej wiedzy i umiejętności w niemal każdej dziedzinie. Uzyskanie nowych kwalifikacji zależy od chęci, ilości włożonej pracy oraz determinacji.

Studia dla osób w każdym wieku

Na wielu stanowiskach portfolio lub zdobyte certyfikaty mogą zrobić na pracodawcy dużo większe wrażenie niż dyplom uczelni wyższej. Istnieją jednak zawody, których nie można legalnie wykonywać bez wykształcenia wyższego, na przykład lekarz, prawnik, pedagog, architekt.

W większości branż, w których pracownicy w znacznym stopniu decydują o życiu i zdrowiu ludzi, wymagany jest dokument potwierdzający kwalifikacje. Uniwersytety nie mają jednak limitów dotyczących wieku (wyjątkiem jest medycyna) i pozostają otwarte dla wszystkich, którzy mają dyplom ukończenia szkoły średniej oraz zdaną maturę. Wiele kierunków dostępnych jest również wieczorowo lub zaocznie czyli ze zjazdami w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem także starszych wersji matur.

Uczelnia publiczna czy prywatna?

Do wyboru są zarówno uczelnie publiczne, jak i prywatne. Studia dzienne są darmowe, natomiast zaoczne wymagają opłaty czesnego. Uczelnie prywatne są płatne niezależnie od trybu zajęć, jednak ich zaletą może się okazać łatwiejszy proces rekrutacji. Zdarza się, że kryteriami przyjęcia na poszczególne kierunki nie są wyniki matury, a kolejność zgłoszeń. W placówkach prywatnych i na studiach zaocznych można też zauważyć największe zróżnicowanie wiekowe studentów, co może pozytywnie wpłynąć na komfort psychiczny i zwiększyć otwartość na nowych ludzi i doświadczenia.

Uniwersytet trzeciego wieku

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, które wciąż chcą się kształcić, na wielu uczelniach w Europie powstały jednostki edukacyjne nazwane Uniwersytetem Trzeciego Wieku, które oferują różnego rodzaju zajęcia, wykłady i szkolenia przeznaczone dla osób po 50. roku życia. W programach są między innymi kursy komputerowe oraz językowe dla osób początkujących i średniozaawansowanych. Opłaty za zajęcia są ustalane przez wybraną uczelnię. Choć główną ideą tych instytucji jest aktywizacja osób starszych i produktywne zagospodarowanie ich czasu wolnego, to w ofercie można znaleźć także zajęcia i kursy kierunkowe.

Programy aktywizacji zawodowej dla osób 50+

W celu wyrównania szans na rynku pracy powstają regionalne programy aktywizacji zawodowej osób po 50. roku życia. Ich założeniem jest pomoc osobom starszym w nabyciu nowych kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego. Organizowane są przede wszystkim z myślą o osobach bezrobotnych, mających trudności w znalezieniu pracy lub utrzymaniu się w niej. W ofercie można znaleźć między innymi szkolenia, staże, porady zawodowe oraz pośrednictwo w znalezieniu pracy. Dostępne jest również wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych i stażowych, a także zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem lub inną osobą zależną w czasie trwania szkolenia. Programy aktywizujące są idealnym rozwiązaniem szczególnie dla tych, którzy potrzebują pomocy w wytyczeniu nowej ścieżki zawodowej oraz wsparcia finansowego podczas rozwijania kariery. Informacje na temat aktualnych programów, możliwości udziału oraz kryteriów, jakie trzeba spełniać, można uzyskać w lokalnym urzędzie pracy.

Kiedy warto się zastanowić nad zmianą zawodu?

Duża część osób, które ukończyły szkołę średnią 30 lat temu, nie miała tylu możliwości wyboru, ile ma dzisiaj osoba rozpoczynająca aktywność zawodową. Najczęściej nie było możliwości realizowania się ze względu na brak funduszy bądź dostępu do odpowiedniej edukacji. Pojawiło się też sporo zawodów i specjalizacji, które w tamtym czasie nie istniały lub były mało znane. Warto więc rozważyć zmianę branży, zwłaszcza jeśli mamy możliwość realizacji marzeń i zmiany ścieżki zawodowej na bardziej satysfakcjonującą. Zmiana pracy zawsze jednak wiąże się z ryzykiem, dlatego przed podjęciem decyzji dobrze jest najpierw zabezpieczyć się finansowo.

Nigdy nie jest za późno na zmiany

Zmiana zawodu po 50. roku życia przestaje dziwić. Wiek może oznaczać pewne ograniczenia, ale niesie ze sobą doświadczenie i nie pozbawia możliwości rozwoju. Jeśli czujesz, że chcesz spróbować czegoś nowego i masz już konkretny plan, być może teraz jest najlepszy moment, żeby zacząć go realizować.

Odkryj więcej artykułów