Wzór wniosku o dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 30 września 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Jak napisać wzór wniosku o dzień wolny za święto przypadające w sobotę? Jest to dokument, który należy przedstawić pracodawcy, aby odebrać dzień wolny.

Czy sobota jest dniem wolnym od pracy?

Polskie prawo pracy nie określa dokładnie, które dni w tygodniu są dniami roboczymi. Przyjmuje się, że tydzień roboczy trwa od poniedziałku od piątku, chociaż to zależy przede wszystkim od ustaleń między pracownikiem i pracodawcą. Najważniejsze, by osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wykonywała obowiązki zawodowe 5 dni w tygodniu, przy zachowaniu dwóch dni wolnych przeznaczonych na odpoczynek i regenerację sił. W związku z tym niektóre osoby wypełniają zadania od wtorku do soboty, a niedzielę i poniedziałek mają wolne.

Kiedy można odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

Skąd zatem pracownik ma wiedzieć, kiedy ma prawo odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę? Jest to kwestia regulowana przez Kodeks pracy, a konkretnie przez art. 130:

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Powyższy przepis jasno określa, że dni ustawowo wolne przypadające w sobotę zawsze należy odebrać. A jakie święta w Polsce są zaliczane do takich dni? Oto pełna lista:

 • 1 stycznia – Nowy Rok

 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli

 • Wielkanoc

 • Poniedziałek Wielkanocny

 • 1 maja – Święto Pracy

 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

 • Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego)

 • Dzień Bożego Ciała

 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 • 1 listopada – Święto Wszystkich Świętych

 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

 • 25 grudnia – Boże Narodzenie

 • 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

Zasady udzielania dni wolnych za święto przypadające w sobotę

Teoretycznie to pracodawca określa, kiedy podwładni mogą odebrać dzień za święto przypadające w sobotę. Zdarza się, że termin zostaje narzucony odgórnie. W takim wypadku podwładni nie mogą domagać się zmian. Najczęściej jednak data ustalana jest wspólnie. Jeżeli zatrudniony wybierze dzień, w którym jego obecność jest niezwykle ważna dla funkcjonowania firmy, przedsiębiorca może się nie zgodzić, proponując przy tym inny dzień wolny.

Zgodnie z prawem dodatkowy urlop musi być wykorzystany do końca okresu rozliczeniowego. Mogą się one różnić w poszczególnych zakładach pracy i trwać miesiąc, kwartał lub nawet rok. Tylko w specjalnych sytuacjach (gdy nie udało się odebrać dnia wolnego, bo pracownik był potrzebny w zakładzie) urlop może zostać ustalony po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W przeciwnym razie pracodawca narazi się na kontrolę PIP.

Co więcej, dzień wolny za święto przypadające w sobotę nie może być podzielony na krótsze okresy, które odbiera się jak nadgodziny w poszczególne dni. Należy z niego skorzystać w pełnym 8-godzinnym wymiarze.

Dzień wolny a zwolnienie lekarskie

Trudno przewidzieć choroby, które zdarzają się w najbardziej nieprzewidzianej i nieodpowiedniej chwili. Niestety czasami pracownik rozchoruje się właśnie w momencie, gdy miał odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy tradycyjne bądź elektroniczne zwolnienie lekarskie sprawia, że można skorzystać z urlopu w innym terminie?

Niestety w tym wypadku prawo pracy nie działa na korzyść osób zatrudnionych. Skoro pracownik w danym dniu nie był zdolny do wypełniania obowiązków zawodowych, a do tego pobierał zasiłek chorobowy za niezdolność do pracy, to urlop przepada. Nie może zatem złożyć drugiego wniosku z nadzieją, że pracodawca udzieli mu dnia wolnego.

Urlop za święto przypadające w sobotę w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

Nie tylko osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy mogą liczyć na dodatkowy urlop. Również pracownicy wypełniający obowiązki na pół etatu lub inną jego część mają do niego prawo. Jak poprawnie wyliczyć urlop? W takiej sytuacji wymiar czasu pracy obniża się w następujący sposób:

 • O 4 godziny przy połowie etatu

 • O 6 godzin przy trzech czwartych etatu

 • O 2 godziny przy jednej czwartej etatu

Proporcjonalnie do obniżonego wymiaru czasu pracy udziela się dodatkowego urlopu.

Wzór wniosku o dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Aby pracodawca mógł udzielić urlopu, należy sporządzić pisemną prośbę, podobnie jak w przypadku wniosku o urlop wypoczynkowy. Prawo pracy nie narzuca żadnego odgórnego formularza. Często pracodawca ustala w regulaminach wewnątrzzakładowych, jak powinno wyglądać pismo. Dlatego zanim napiszesz wniosek, sprawdź, czy Twoja firma wprowadziła własne zasady.

Co powinien zawierać wniosek?

Wzór wniosku o dzień wolny za święto przypadające w sobotę musi zawierać kilka ważnych elementów, które ułatwią przełożonemu i pracownikom działu kadr dopełnienie wszystkich formalności związanych z ewidencją pracy. Są to:

 • dane pracownika (imię, nazwisko, dział, w którym pracuje, czasem także numer telefonu lub adres poczty elektronicznej);

 • dane pracodawcy;

 • data i miejsce sporządzenia wniosku;

 • nagłówek;

 • treść zawierająca prośbę o udzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę;

 • proponowany termin urlopu;

 • podpis pracownika.

Jeżeli składasz wniosek w formie papierowej, musisz podpisać dokument. Inaczej dział kadr i pracodawca mogą nie uznać wniosku. W niektórych firmach zostały wprowadzone elektroniczne systemy składania formularzy urlopowych. W takich sytuacjach wzór wniosku o dzień wolny za święto przypadające w sobotę jest podpisywany automatycznie.

Wzór wniosku o dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Imię i nazwisko pracownika
Stanowisko, dział
Numer kontaktowy

Dane pracodawcy

Data i miejsce sporządzenia wniosku

Wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Uprzejmie proszę o udzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2022 roku w dniu ... Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem,
[podpis pracownika]

Jak widzisz, pismo nie jest bardzo rozbudowane. Nie musisz do wniosku dodawać żadnej podstawy prawnej. Pamiętaj, że powyższy wzór wniosku o dzień wolny za święto przypadające w sobotę nie został sformatowany, dlatego musisz to zrobić samodzielnie w odpowiednim edytorze tekstu.

O czym pamiętać, składając wniosek udzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?

Pamiętaj, by złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli przedstawisz swoją prośbę dzień przed proponowanym terminem urlopu, Twój przełożony może uznać, że nie jest w stanie zapewnić zastępstwa na czas Twojej nieobecności. Dlatego lepiej wcześniej uprzedzić pracodawcę, by nie powstały żadne nieprzyjemne sytuacje. Zwróć również uwagę na pisownię. Wniosek z błędami zostanie najprawdopodobniej przyjęty, jednak nie zrobi na nikim dobrego wrażenia.

Wzór wniosku o dzień wolny za święto przypadające w sobotę jest krótki i rzeczowy. Wystarczy prosta formułka, dane osobowe, data odbioru dnia wolnego oraz podpis. Dokument należy przedstawić przełożonemu do akceptacji. Pamiętaj, by odebrać dzień wolny przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Inaczej pracodawca może odmówić udzielenia urlopu.

Podany w artykule przykład jest tylko wzorem. Pamiętaj, aby przed wysłaniem dokumentu odpowiednio sformatować jego treść zgodnie z obowiązującymi standardami.

Odkryj więcej artykułów