Cztery typy komunikacji (z przykładami)

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 7 stycznia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Umiejętności komunikacyjne są niezbędne w prawidłowo funkcjonującym, efektywnym miejscu pracy. Komunikacja, często zaliczana do umiejętności „miękkich” lub interpersonalnych, to przekazywanie informacji innym osobom lub grupom. Jest wiele różnych sposobów komunikacji i każdy z nich odgrywa ważną rolę w przekazywaniu informacji.

W tym artykule omówiono dokładniej różne typy komunikacji i sposoby rozwoju umiejętności w zakresie każdego z nich.

Znaczenie komunikacji

Komunikację stosujemy codziennie w niemal każdym środowisku, w tym w miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy będzie to skinienie głową oznaczające zgodę, czy też przedstawianie informacji dużej grupie — komunikacja jest niezbędna do budowania relacji, dzielenia się pomysłami, delegowania obowiązków, zarządzania zespołem oraz wielu innych działań.

Uzyskanie i rozwój odpowiednich umiejętności komunikacyjnych mogą przyczynić się do sukcesu zawodowego, a także ułatwić rywalizację o atrakcyjne stanowisko i nawiązywanie kontaktów. Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne można poszerzać i doskonalić, jednak wymaga to czasu i praktyki.

Codziennie stosujemy cztery główne typy komunikacji: werbalną, niewerbalną, pisemną i wizualną. Przyjrzyjmy się każdemu z tych typów komunikacji i ich znaczeniu oraz sposobom ich doskonalenia w celu osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Typy komunikacji

Istnieją różne sposoby przekazywania informacji. Przykładowo podczas prezentacji prowadzonej dla grupy osób można stosować komunikację werbalną. Aplikując na stanowisko lub wysyłając wiadomość e-mail, używa się komunikacji pisemnej.

Są cztery główne kategorie (style) komunikacji: werbalna, niewerbalna, pisemna i wizualna.

1. Komunikacja werbalna

Komunikacja werbalna polega na wykorzystaniu do przekazywania informacji języka mówionego lub migowego. To jeden z najpopularniejszych typów komunikacji, często stosowany podczas prezentacji, wideokonferencji, rozmów telefonicznych, spotkań i rozmów w cztery oczy. Komunikacja werbalna jest ważna ze względu na skuteczność. Można ją wspierać za pomocą komunikacji niewerbalnej i pisemnej.

Oto kilka założeń pomocnych w rozwijaniu komunikacji werbalnej:

 • Mówienie pewnym, mocnym głosem. Jest to szczególnie zalecane podczas przekazywania informacji kilku osobom lub grupie — dzięki temu wszyscy będą Cię dobrze słyszeć. Przemawiaj z przekonaniem, aby wyrazić myśli w jasny, zrozumiały sposób.

 • Aktywne słuchanie. Drugą stroną komunikacji werbalnej jest uważne słuchanie, co mówią inni. Umiejętność aktywnego słuchania ma kluczowe znaczenie podczas prowadzenia spotkań, prezentacji, a nawet rozmów osobistych. Dzięki niej udoskonalisz swoje kompetencje w zakresie przekazywania informacji.

 • Unikanie słów-wypełniaczy. Czasami, zwłaszcza podczas prezentacji, wtrącamy słowa takie jak „hmm”, „jakby”, „więc” lub „aha”. Mogą one wydawać się naturalne po zakończeniu zdania lub w przerwach na zebranie myśli, jednak rozpraszają uwagę odbiorców. Spróbuj wygłosić prezentację przed zaufaną osobą, na przykład znajomym lub współpracownikiem, który będzie zwracać uwagę na używanie słów-wypełniaczy. Staraj się zastępować je głębszym oddechem.

2. Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna polega na używaniu mowy ciała, gestów i mimiki do przekazywania informacji. Może być stosowana zarówno celowo, jak i bezwiednie — na przykład mimowolny uśmiech po usłyszeniu przyjemnej lub miłej koncepcji albo informacji. Komunikacja niewerbalna pomaga zrozumieć, co myślą i odczuwają inni.

Postawa zamknięta, ze splecionymi rękami lub ściągniętymi ramionami, może oznaczać niepokój, złość lub zdenerwowanie. Jeśli postawa danej osoby jest otwarta, czyli gdy obie stopy spoczywają na podłodze, a ręce są ułożone wzdłuż ciała lub na stole, osoba ta prawdopodobnie ma pozytywne nastawienie i jest otwarta na informacje.

Oto kilka założeń pomocnych w rozwijaniu komunikacji niewerbalnej:

 • Świadomość emocji. Postaraj się określić, w jakiej części ciała odczuwasz pojawiające się w ciągu dnia najróżniejsze emocje (takie jak pobudzenie, znudzenie, szczęście czy frustracja). Przykładowo niepokój może się przejawiać skurczem żołądka. Rozwijanie samoświadomości w zakresie wpływu emocji na ciało pozwala lepiej opanować sposób prezentowania się innym osobom.

 • Świadoma komunikacja niewerbalna. Przyjmij otwartą postawę, gdy otoczenie wymaga od Ciebie czujności, otwartości i pozytywnego nastawienia. Możesz też użyć mowy ciała, aby poprzeć przekaz werbalny, gdy informacja powoduje niepokój lub zmieszanie — na przykład zmarszczyć czoło. Stosuj mowę ciała wraz z komunikacją werbalną, na przykład zadając dodatkowe pytania lub odciągając prezentera na bok w celu przekazania opinii.

 • Stosowanie skutecznych metod komunikacji niewerbalnej. Jeśli stwierdzisz, że określona mimika lub mowa ciała jest przydatna w pewnych okolicznościach, możesz ją stosować, doskonaląc w ten sposób komunikację niewerbalną. Przykładowo gdy zobaczysz, że przytakiwanie dobrze oddaje akceptację i pozytywną reakcję, przytakuj podczas następnego spotkania, aby wyrazić te same uczucia.

3. Komunikacja pisemna

Komunikacja pisemna oznacza pisanie odręczne lub na klawiaturze bądź drukowanie symboli, takich jak litery i cyfry, w celu przekazania informacji. Jest ona przydatna, ponieważ pozwala na zarejestrowanie informacji do późniejszego wglądu. Pismo jest powszechnie używane do udostępniania informacji za pośrednictwem książek, broszur, blogów, listów, notatek itp. Popularną formą komunikacji w miejscu pracy są wiadomości e-mail i czaty.

Oto kilka założeń pomocnych w rozwijaniu komunikacji pisemnej:

 • Przejrzystość. Komunikaty pisemne powinny być jak najbardziej proste i zrozumiałe. Podawanie wielu szczegółów może być przydatne na przykład w instrukcjach, jednak ogólnie rzecz biorąc, należy starać się pisać w sposób jak najbardziej jasny.

 • Ton wypowiedzi. Pisanie nie oddaje w pełni niuansów komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Z tego względu zachowaj ostrożność, kiedy chcesz stosować określony ton. Przykładowo próba przekazania żartu, sarkazmu lub podekscytowania może zostać różnie odebrana przez czytelników. Staraj się, aby tekst był jak najprostszy i oczywisty. Aby nadać przekazowi bardziej indywidualne cechy, użyj komunikatów werbalnych.

 • Poprawność komunikacji. Czytając ponownie wiadomości e-mail, listy lub notatki, można poprawić błędy lub wyrazić niektóre zagadnienia w inny sposób. Teksty, które są szczególnie ważne lub będą wysyłane do wielu osób, można przekazać do sprawdzenia zaufanemu współpracownikowi.

 • Wykorzystanie tekstów. Gdy otrzymasz broszurę, wiadomość e-mail lub notatkę, którą uznasz za wyjątkowo interesującą lub pomocną, zachowaj ją, aby skorzystać z niej później podczas pisania własnych tekstów. Stosując metody lub style pisania, które Ci się spodobają, z czasem możesz udoskonalić swój warsztat.

4. Komunikacja wizualna

Komunikacja wizualna polega na wykorzystaniu zdjęć, obrazów, rysunków, szkiców, diagramów i wykresów do przekazywania informacji. Pomoce wizualne są często używane podczas prezentacji, aby zapewnić przydatny kontekst komunikacji pisemnej lub ustnej. Ponieważ style uczenia ludzi różnią się, komunikacja wizualna może być dla niektórych bardziej przydatna do przyswajania koncepcji i informacji.

Oto kilka założeń pomocnych w rozwijaniu komunikacji wizualnej:

 • Pytaj innych o zdanie. Jeśli zastanawiasz się nad dołączeniem pomocy wizualnej do prezentacji lub wiadomości e-mail, możesz poprosić o opinię innych. Dodanie elementów wizualnych może niekiedy sprawić, że przekaz stanie się mylący lub niejasny. Dzięki spojrzeniu z perspektywy innych osób łatwiej zdecydować, czy określone elementy będą pomocne w komunikacji.

 • Dostosowanie do odbiorców. Pamiętaj, aby dołączone pomoce wizualne były zrozumiałe dla odbiorców. Przykładowo, jeśli przedstawisz diagram z nieznanymi danymi, objaśnij jego treść i związek z omawianymi zagadnieniami. Nie używaj pomocy wizualnych, które dotykają drażliwych tematów, są obraźliwe lub przedstawiają przemoc.

Aby udoskonalić umiejętności komunikacyjne, wyznacz sobie osobiste cele i w oparciu o nie pracuj krok po kroku nad kolejnymi elementami. Obszary, które wymagają szczególnej uwagi, warto skonsultować z zaufanymi współpracownikami, kierownikami lub mentorami.

Wykorzystaj zdobytą wiedzę w praktyce dzięki Kwalifikacjom zawodowym Indeed

Indeed Kwalifikacje to testy służące do oceny umiejętności i predyspozycji w szerokim zakresie tematycznym. Po ich ukończeniu wyniki zostaną przedstawione potencjalnym pracodawcom, których wymagania odpowiadają doświadczeniu i umiejętnościom kandydata. Kompletna lista kwalifikacji jest dostępna w profilu Indeed.

Odkryj więcej artykułów

 • Kto to jest researcher?
 • Jak określić swój system wartości w pracy?
 • Czym jest job-sharing?
 • Zazdrość w pracy – jak sobie z nią radzić?
 • Powrót do pracy po zerwanym ścięgnie Achillesa
 • Co to jest rynek pracy?
 • Badanie alkomatem w pracy — poradnik
 • Czym skutkuje przerwanie urlopu rodzicielskiego?
 • Zmiana zawodu po 30. roku życia
 • Co to jest wypalenie zawodowe i jak z nim walczyć
 • Odwołanie od nagany – wszystko, co musisz wiedzieć
 • Jakie to są dni robocze?