Dlaczego sumienność w pracy jest ważna?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 9 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Cechą często poszukiwaną wśród przyszłych pracowników jest sumienność. U managerów jest ona szczególnie istotna, ponieważ ma wpływ na losy podwładnych. Nie oznacza to, że pracownicy niższego szczebla nie powinni się należycie wywiązywać ze swoich obowiązków zawodowych — obliguje ich do tego Kodeks pracy. W tym artykule odpowiadamy na pytania, czym jest sumienność w pracy, dlaczego jest tak istotna i jakie korzyści z niej wynikają.

Sumienny pracownik, czyli jaki?

Według art. 100 Kodeksu pracy pracownik ma obowiązek sumiennie i starannie wykonywać powierzone mu obowiązki i w kwestiach służbowych stosować się do zaleceń przełożonych. Przez sumienne wykonywanie pracy prawodawca rozumie sytuację, w której zatrudniony wykorzystuje wszystkie posiadane umiejętności zawodowe, całą energię i zapał do wywiązywania się ze swoich obowiązków.

Do przejawów sumienności można także zaliczyć systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez dokształcanie się i uczestnictwo w szkoleniach.

Czym powinna się charakteryzować sumienność?

Na początku kariery łatwo pomylić sumienność z zapałem początkującego. Pierwsze zadania pracownik często wykonuje z entuzjazmem, który jednak może wygasnąć. Sumienność różni się tym, że nie jest zależna od stażu pracy czy długości kariery. Nie polega także na zaangażowaniu w jeden projekt czy ulubiony dział i nie dotyczy pojedynczych zdarzeń. Musi charakteryzować wykonywanie wszystkich, nawet najbardziej rutynowych zadań służbowych.

Jak wypracować w sobie sumienność?

Cecha ta przydaje się nie tylko w pracy, ale również w życiu codziennym. Jak pokazują wyniki badań, sumienność jest jedną z pięciu cech, które przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Mając to na uwadze, warto ją w sobie wypracować poprzez motywację wewnętrzną. Pomocne w tym procesie mogą się okazać poniższe wskazówki:

 • Dbaj o porządek — w swoim otoczeniu i na stanowisku pracy.

 • Sporządzaj plan dnia — okaże się pomocny w rzetelnym wywiązywaniu się z obowiązków.

 • Pamiętaj o punktualności — nie spóźniaj się do pracy czy na umówione spotkania.

 • Pilnuj spraw finansowych — opłacaj rachunki na czas.

 • Wykazuj się konsekwencją — zawsze kończ to, co zaczynasz.

Jak pracodawca może zmotywować do sumiennego wykonywania obowiązków?

Pracownik, który ma słabą motywację wewnętrzną i nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków służbowych, może zostać zachęcony do bardziej sumiennej pracy przez przełożonego. Motywacja może mieć charakter pozytywny lub negatywny.

Motywacja pozytywna

Wielu specjalistów z dziedziny HR przekonuje, że pozytywne dopingowanie jest znacznie skuteczniejsze i wywiera większy wpływ na pracowników. Może być to np.:

 • motywowanie finansowe — udzielanie uzależnionych od osiągniętych wyników premii uznaniowych, podwyżek czy jednorazowych gratyfikacji;

 • motywowanie pozapłacowe — dodatkowe ubezpieczenia, bony podarunkowe, zniżki na produkty firmy, kursy języków obcych i programy doszkalające, karnety do kina czy klubu fitness.

Niezmiernie ważne jest jednak, żeby motywator pozapłacowy był indywidualnie dobrany do potrzeb danej osoby (kurs językowy dla osoby, która biegle nim włada, mija się z celem), w przeciwnym wypadku, zamiast zachęcać do bardziej sumiennej pracy, może wywołać frustrację. Ponadto motywowanie powinno być konsekwentne i systematyczne. W ten sposób tworzy się obraz firmy przyjaznej pracownikom, która należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań służbowych.

Motywacja negatywna

Motywowanie negatywne to stymulowanie pracowników do sumiennej pracy poprzez stwarzanie sytuacji, która może powodować u nich swego rodzaju lęk. Może być to:

 • groźba utraty pracy;

 • niewypłacenie premii;

 • degradacja na niższe stanowisko;

 • przeniesienie do innego, mniej prestiżowego działu czy placówki firmy.

Taki sposób motywowania staje każdego dnia traci na popularności. W praktyce jednak często osiąga efekt odwrotny. Konsekwencją negatywnej motywacji jest bardziej napięta atmosfera w pracy, w której pracownicy, zamiast skupić się na dbaniu o dobro firmy i rozwijaniu swoich kompetencji, obawiają się utraty uzyskanej pozycji.

Sumienność przynosi korzyści

Niezależnie od tego, czy została osiągnięta pod wpływem motywacji wewnętrznej, czy zewnętrznej, sumienność w pracy przynosi korzyści zarówno samemu pracownikowi, jak i jego współpracownikom oraz przełożonym. Jeśli rzetelnie wykonujemy swoje obowiązki, nie pomijamy istotnych informacji, nie bagatelizujemy występujących problemów, powiadamiamy przełożonych o postępach w pracy czy zaistniałych trudnościach, budujemy obraz osoby godnej zaufania i zaangażowanej w swoją pracę. Dzięki temu przełożony wie, że zadania są prawidłowo realizowane. Sam podwładny natomiast, dzięki swojej skrupulatności, ma większe szanse na uniknięcie pomyłek, które należałoby poprawiać. Sumienny pracownik to korzyść również dla współpracowników — mogą na nim polegać w wielu, także kryzysowych sytuacjach, i jest dla nich wyznacznikiem, jak należy się przykładać do obowiązków.

Sumienność a nadgorliwość

O ile sumienność w pracy jest pozytywnie postrzegana zarówno przez przełożonych, jak i współpracowników, nadgorliwość bywa powodem wielu konfliktów. Osoby nadgorliwe wykonują wszystkie czynności zawodowe nadmiernie precyzyjnie, często pracują ponad siły (także po godzinach i w weekendy), a także charakteryzuje je poczucie własnej nieomylności. Mają tendencję do narzucania takiego trybu pracy swoim współpracownikom, udowadniając, że można wiele poświęcić dla pracy. Powoduje to napiętą atmosferę i może prowadzić do dyskryminacji.

Sumienność to cecha, którą każdy może wypracować. Warto to zrobić, ponieważ może przełożyć się ona na osiągnięcie sukcesu na polu zawodowym. Osoba sumienna jest postrzegana jako wzór do naśladowania przez współpracowników, a przełożeni, widząc trud i zaangażowanie, częściej nagradzają ją odpowiednimi premiami czy nawet awansem.

Odkryj więcej artykułów

 • Zaległy urlop – wszystko, co musisz wiedzieć
 • Odwołanie od nagany – wszystko, co musisz wiedzieć
 • Jak napisać raport z wykonanej pracy?
 • Co to jest okres wypowiedzenia umowy o pracę
 • Na czym polega higiena pracy umysłowej?
 • Awans w pracy – jak się zachować?
 • Rozwój osobisty – od czego zacząć?
 • Czym jest urlop sabatowy?
 • Techniki motywacyjne w pracy
 • Jak uzyskać status bezrobotnego?
 • Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku
 • Jak napisać wniosek o urlop? Wzór i przykłady