Jakie są obowiązki salowej?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 20 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Szukasz pracy w placówce medycznej i zastanawiasz się, jakie są obowiązki salowej/salowego? Ten trudny zawód wymaga nie tylko odpowiednich warunków fizycznych, ale i pewnych umiejętności miękkich oraz odporności psychicznej. Wiedza na temat podstawowych obowiązków osób zajmujących się utrzymaniem czystości w placówkach medycznych oraz wymagań stawianych kandydatom na salową/salowego mogą pomóc Ci w podjęciu decyzji odnośnie do wyboru ścieżki zawodowej. W naszym artykule wyjaśniamy, kim jest salowa/salowy i jakie czynności składają się na standardowy dzień pracy osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

Kim jest salowa/salowy?

Salowa/salowy to pracownik ochrony zdrowia, który przede wszystkim dba o czystość pomieszczeń i pomaga w opiece nad pacjentami. Osoba zatrudniona na opisywanym stanowisku wykonuje swoje obowiązki na terenie placówek medycznych, najczęściej w salach szpitalnych.

Warto zaznaczyć, że pracę salowych nadzoruje pielęgniarka oddziałowa zatrudniona w danej placówce. W związku z tym to właśnie przed nią odpowiadają za rzetelne wypełnianie swoich obowiązków.

Czym zajmuje się salowa/salowy?

Praca salowej/salowego bardzo często kojarzona jest jedynie ze sprzątaniem pomieszczeń szpitalnych. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że zakres obowiązków osób pracujących w tym zawodzie jest znacznie szerszy.

Podstawowe zadania na stanowisku salowej/salowego:

 • Sprzątanie, mycie i dezynfekcja urządzeń oraz pomieszczeń oddziału szpitalnego.

 • Segregacja odpadów medycznych i transportowanie ich do właściwego pomieszczenia.

 • Udzielanie pomocy pacjentom w zakresie wykonywania czynności fizjologicznych i utrzymywania czystości.

 • Wsparcie w czynnościach pielęgnacyjnych.

 • Transportowanie posiłków do sal i wydawanie ich pacjentom.

 • Dbanie o właściwe przechowywanie sprzętu i środków dezynfekujących.

 • Czuwanie nad bezpieczeństwem chorych.

 • Reagowanie na każdorazowe wezwanie osób będących pod opieką szpitala.

Obowiązkiem osób zatrudnionych na tym stanowisku na bloku operacyjnym jest sprzątanie przed zabiegami operacyjnymi i po nich. Jest to niezwykle odpowiedzialne zadanie, gdyż zachowanie sterylnej czystości w takich miejscach zapobiega rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów chorobotwórczych.

Warto podkreślić, że salowi pracują na pierwszej linii kontaktu i bezpośredniej opieki nad pacjentem. Wymiana pościeli czy codzienna pomoc w poruszaniu się po terenie szpitala to także niezwykle ważne zadania, które wspomagają pracę pielęgniarek pracujących na danym oddziale.

Powyższa lista zajęć może być na bieżąco rozszerzana i uzupełniana w zależności od potrzeb danej placówki. Warto zaznaczyć, że wszystkie zadania salowej/salowego powinny zostać szczegółowo opisane i zawarte w dokumencie określanym jako zakres obowiązków na danym stanowisku pracy. Powinny się w nim znaleźć zarówno czynności wykonywane codziennie, takie jak mycie mebli i podłóg oraz dezynfekcja łazienek i toalet, jak i te, które należy wykonywać kilka razy w miesiącu lub rzadziej (czyszczenie lodówek, dezynfekcja podłóg przy użyciu specjalistycznych środków chemicznych).

Pierwsze dni pracy na bloku operacyjnym czy w salach chorych to zazwyczaj czas na poznanie terenu szpitala, przyswojenie zasad korzystania ze środków dezynfekujących lub zapoznanie z harmonogramem zadań na danym stanowisku pracy. Informacje te przekazuje zazwyczaj pielęgniarka epidemiologiczna.

Jak zostać salową/salowym?

Profesja salowej/salowego nie wymaga specjalistycznego wykształcenia. Przyjmuje się, że wystarczające jest uzyskanie podstawowego wykształcenia. Wśród wymagań stawianych kandydatom na to stanowisko znajduje się natomiast konieczność okazania aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych. Oczywiście mile widziane jest również doświadczenie na danym stanowisku pracy w placówkach ochrony zdrowia.

Umiejętności miękkie

Jak wspomniano powyżej, zawód salowej/salowego wiąże się z trudną, fizyczną pracą. Jeżeli więc zastanawiasz się nad podjęciem pracy na tym stanowisku, warto to wziąć pod uwagę. Pamiętaj również, że codzienna opieka nad pacjentem wymaga nie tylko tężyzny fizycznej, ale i dużej dozy empatii oraz rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych.

Należy podkreślić, że pacjenci często zmagają się z cierpieniem i przygnębieniem, dlatego od salowych wymaga się cierpliwości, wyrozumiałości oraz odporności psychicznej. Osoby pracujące na tym stanowisku powinny się też liczyć z koniecznością pracy w godzinach nocnych.

Przydatne mogą się okazać umiejętności negocjacyjne, gdyż w szpitalu zdarzają się pacjenci trudni, którzy będą próbowali wyładować swoje emocje na osobach należących do personelu placówki.

Pamiętaj również, że salowa/salowy jest zazwyczaj członkiem wieloosobowego zespołu pracowników, dlatego pracodawcy szukają osób, które potrafią współpracować i unikają sytuacji konfliktowych.

Zarobki

Zastanawiasz się, na jaką pensję możesz liczyć, szukając zatrudnienia na stanowisku salowej/salowego? Średnie wynagrodzenie brutto na tym stanowisku wynosi 2901 zł miesięcznie.

Wysokość pensji różni się w zależności od miasta zatrudnienia czy stażu pracy oraz zakresu obowiązków. Warto przeglądać dostępne oferty pracy zamieszczone w serwisie Indeed oraz szukać tych oferujących atrakcyjniejsze wynagrodzenie. Na wyższe stawki mogą również liczyć osoby, które będą wykazywały chęć pracy podczas dodatkowych dyżurów nocnych czy w dni wolne od pracy.

Aby zwiększyć swoje szanse na zdobycie posady, warto przygotować profesjonalne CV, a dodatkowo opisać swoje doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w liście motywacyjnym.

Praca na stanowisku salowej/salowego jest niezwykle istotna dla funkcjonowania danej placówki. To właśnie osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za porządek, a ten w placówkach szpitalnych jest szczególnie ważny, gdyż minimalizuje ryzyko roznoszenia wirusów i drobnoustrojów chorobotwórczych. Pomimo opisywanych niedogodności z pewnością jest to praca dla osób, które lubią i cenią kontakt z ludźmi, a także czują w sobie chęć niesienia pomocy innym.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne w serwisie Indeed Wynagrodzenia w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Kompetencje twarde. Definicja i przykłady
 • Na czym polega work-life balance?
 • Jakie są rodzaje kompetencji pracownika?
 • Jak napisać e-mail o pracę?
 • Czym są kompetencje miękkie?
 • Wyzysk w pracy – czym jest i jak sobie z nim radzić?
 • Czy rozliczać się z pracy za granicą w Polsce
 • Cechy dobrego lekarza
 • Zmiana stanowiska pracy na gorsze
 • Kto obowiązkowo podlega okresowym badaniom lekarskim?
 • Na czym polega profesjonalna obsługa klienta?
 • Wybór idealnej ścieżki kariery zawodowej