Jakie są najbardziej opłacalne kierunki studiów?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

16 listopada 2021

Wybór kierunku studiów nie jest prosty. Decyzja, jaką podejmiesz na tym etapie, będzie miała wpływ na Twoje przyszłe życie. Zastanawiasz się nad kilkoma opcjami? A może już jesteś w trakcie studiów, ale okazało się, że obrana przez Ciebie ścieżka edukacyjna nie spełnia Twoich oczekiwań i masz zamiar coś zmienić, ale nie wiesz, jakie są najbardziej opłacalne kierunki studiów?

Zapoznając się z poniższym artykułem, rozwiejesz wszelkie wątpliwości. Nie każdy kierunek jest wart uwagi, chociaż sama wiedza jest bezcenna. O opłacalności studiów nie świadczy bowiem sama wiedza nabyta podczas kształcenia, ale także rynek, na który wejdzie się po zakończeniu nauki. Poniżej przedstawiamy kierunki studiów najbardziej opłacalne z perspektywy finansowej.

Jakich specjalistów najczęściej poszukują pracodawcy?

Wybierając kierunek studiów, przyszli studenci często pytają o zdanie znajomych lub rodzinę. Nie ma w tym nic złego, jednak odpowiedzi zależą od indywidualnej, subiektywnej opinii. Przed podjęciem tak ważniej decyzji zaczerpnij informacji z różnych źródeł. Warto zajrzeć do najnowszego raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: „Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2021”. Wynika z niego, że w lipcu bieżącego roku najwięcej ofert pracy dotyczyło zawodów z obszarów HR i IT, a najczęściej poszukiwanymi przez polskich pracodawców specjalistami są:

 • osoby posiadające wiedzę z zakresu logistyki,

 • operatorzy produkcji i maszyn,

 • pracownicy działu IT,

 • pracownicy administracyjni,

 • pracownicy działów obsługi biura i klienta.

Według badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny najczęściej poszukiwanymi pracownikami w pierwszym kwartale 2021 roku byli robotnicy przemysłowy i rzemieślnicy. Spośród nich ponad 43% ofert pracy było skierowanych do robotników budowlanych i pokrewnych pracowników. Zaraz za nimi najbardziej pożądani byli specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania.

Dane z lipca 2021 roku przedstawione w raporcie wskazują, że najłatwiej jest znaleźć pracę w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, gdyż tam stopa bezrobocia jest najniższa odpowiednio 4,9%, 4,7% oraz 3,5%. Najwyższy wskaźnik bezrobocia występuje w województwie warmińsko-mazurskim (8,9%), zaraz za nim są województwa podkarpackie (8,4%) oraz także kujawsko-pomorskie (8,2%). Optymizmem napawa fakt, że w porównaniu z czerwcem, a także z poprzednim rokiem liczba osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy stale się zmniejsza. W lipcu 2020 roku wynosiła ponad milion, a aktualnie jest mniejsza o 5,2%. Ponadto do urzędów pracy zgłoszono o 14,6 tysięcy ofert pracy więcej niż rok temu.

Spoglądając natomiast na europejski rynek pracy, z raportu wynika, że najmniej narażonymi na utratę zatrudnienia pracownikami w 2030 roku będą osoby zatrudnione w branżach i zawodach, w których istnieje możliwość wprowadzenia pracy zdalnej. Duże szanse na utrzymanie stałej pracy mają osoby zajmujące stanowiska związane z nowymi technologiami bądź pracujące w zawodach wymagających wysokich kompetencji społecznych i kreatywności. Natomiast najbardziej zagrożeni są pracownicy zawodów, do których wykonywania nie wymaga się posiadania wysokich kwalifikacji oraz polegających na pracy fizycznej.

Kierunek studiów a zarobki

Duże znaczenie w momencie wyboru kierunku studiów ma przyszła praca i to, na jakie zarobki może liczyć osoba na danym stanowisku. Coraz więcej osób podejmuje naukę świadomie i stawia na najbardziej opłacalne kierunki studiów.

Najprężniej rozwija się sektor IT, w związku z czym zarobki programistów stale rosną. Według rankingu uczelni wyższych, kierunków studiów i wynagrodzeń brutto absolwentów, stworzonego przez Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych (ELA) w pierwszej dziesiątce znajduje się aż osiem kierunków z tej branży.

 1. Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Informacją Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, studia niestacjonarne, I stopnia o profilu ogólnoakademickim 12 278,77 zł brutto

 2. Informatyka na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia niestacjonarne, II stopnia o profilu praktycznym 11 997,08 zł brutto

 3. Informatyka Stosowana na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, studia niestacjonarne, II stopnia o profilu ogólnoakademickim 11 260,74 zł brutto

 4. Mikroelektronika w technice i medycynie na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, studia stacjonarne, II stopnia o profilu ogólnoakademickim 10 775,95 zł brutto

 5. Informatyka na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, studia niestacjonarne, I stopnia o profilu ogólnoakademickim 10 693,73 zł brutto

 6. Informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, studia niestacjonarne, II stopnia o profilu ogólnoakademickim 10 170,16 zł brutto

 7. Informatyka na Wydziale Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, studia niestacjonarne, II stopnia o profilu ogólnoakademickim 9957,33 zł brutto

 8. Informatyka na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, studia niestacjonarne, II stopnia o profilu praktycznym 9807,59 zł brutto

 9. Informatyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, studia niestacjonarne, II stopnia o profilu ogólnoakademickim 9798,97 zł brutto

 10. Informatyka na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, studia niestacjonarne, II stopnia o profilu ogólnoakademickim 9692,44 zł brutto

Jeśli chcesz sprawdzić, jaka czeka Cię przyszłość ekonomiczna po ukończeniu danego kierunku studiów, warto zajrzeć także do rankingu kierunku studiów Perspektywy, stworzonego na podstawie badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Ranking zawiera aż 68 kierunków studiów, z ośmiu dziedzin. Możesz dzięki niemu sprawdzić ekonomiczne losy absolwentów oraz to, która uczelnia oferuje najlepsze kształcenie z danego zakresu, na przykład w przypadku archeologii najlepszym wyborem będzie Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny.

Stopień bezrobocia wśród absolwentów poszczególnych kierunków

Zaglądając do rankingu stworzonego przez Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, można także sprawdzić ryzyko bezrobocia dla poszczególnych kierunków studiów. Według niego w przypadku aż 800 kierunków na różnych uczelniach prawdopodobieństwo bezrobocia wyniosło 0%. Na pierwszych dziesięciu miejscach znalazły się: filologia francuska, retoryka stosowana, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia romańska, filologia niderlandzka, filologia z logopedią nauczycielską oraz matematyka. W wielu wypadkach wystarczy ukończyć studia I stopnia nie wpłynie to negatywnie na poszukiwanie pracy w zawodzie. Warto podkreślić fakt, że niekoniecznie muszą być to studia stacjonarne. To, czy po danym kierunku łatwo będzie znaleźć pracę czy też nie, zależy także w dużym stopniu od uczelni wyższej i jej prestiżu.

Jak dobrze wykorzystać okres studiów?

Osoby, które dopiero co uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych, mogą mieć nieco więcej trudności ze znalezieniem pracy, niż osoby już posiadające doświadczenie zawodowe. Aby nieco sobie ułatwić przyszłe poszukiwanie pracy, warto podejmować pewne działania już w trakcie kształcenia. Będąc na studiach, można się podjąć pracy dorywczej, najlepiej w branży, z którą wiążesz swoją przyszłość. Dobrym wyjściem są także praktyki i staż. Nie każdy jednak może sobie na to pozwolić, ze względu na natłok obowiązków uczelnianych. Na szczęście nie jest to jedyny sposób na zdobycie cennego doświadczenia.

Na wielu uczelniach funkcjonują koła naukowe i różnego typu organizacje studenckie, pomocne w pozyskaniu przydatnych umiejętności. Uczestnictwo w nich zdecydowanie pozytywnie wpłynie na sposób postrzegania Twojej osoby przez potencjalnego pracodawcę i pozwoli Ci się wyróżnić spośród tłumu kandydatów. Dobrym pomysłem jest także branie udziału w kursach i szkoleniach, związanych z Twoim przyszłym zawodem.

Warto się również zorientować, jakie programy studenckie oferuje Twoja uczelnia. Najpopularniejszym jest zdecydowanie Erasmus+, który pozwoli Ci na doskonalenie siebie, podszkolenie języka obcego, a do tego będzie świetną przygodą. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz wziąć udziału w wymianie studenckiej, możesz zostać opiekunem zagranicznych studentów, przyjeżdżających do Polski. Pomoże Ci to nie tylko podnieść swoje kompetencje językowe, ale także poznać odrobinę obcą kulturę.

Będąc na studiach, można uczestniczyć w różnych wydarzeniach studenckich czy targach pracy i zdobywać cenną wiedzę poprzez zabawę. Dobrze jest także zaistnieć w mediach społecznościowych i tworzyć własny profil zawodowy, nawet jeśli nie masz doświadczenia, to sama otwartość na propozycje zawodowe już stanowi duży atut.

Wierzymy, że nasz artykuł okazał się przydatny i pomógł Ci uzyskać rozeznanie, jak wygląda aktualnie rynek pracy, jakie perspektywy stoją przed absolwentami szkół wyższych i jakie są najbardziej opłacalne kierunku studiów, a także gdzie szukać bardziej szczegółowych danych na ten temat. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Ci rozwiać część wątpliwości, dotyczących wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne w serwisie https://ela.nauka.gov.pl/ w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Powiązane artykuły

Na jaki zawód się przekwalifikować?