Moje umiejętności, czyli jak odnieść sukces?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 27 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Właściwie… jakie są moje umiejętności? Jeżeli zadajesz sobie to pytanie, jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu. Osoba pewna swoich mocnych stron na rozmowach kwalifikacyjnych przyciąga uwagę, a to często zwiększa szanse na zatrudnienie. Z naszego artykułu dowiesz się, jak rozpoznać swoje umiejętności oraz skutecznie je zaprezentować.

Rodzaje kompetencji

Istnieją dwa rodzaje umiejętności. Obie kategorie są ważne, jednak o zapotrzebowaniu na każdą z nich decyduje specyfika danej branży.

Umiejętności twarde

Jeżeli kandydat ich nie posiada, jego aplikacja może zostać odrzucona. Są mierzalne i stosunkowo łatwe do weryfikacji. Jeżeli ktoś ubiega się o pracę na przykład jako kierowca ciężarówki, rekruter prawdopodobnie spyta go o prawo jazdy kategorii C lub CE oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej. W takiej sytuacji odpowiednie dokumenty potwierdzą kompetencje niezbędne do uprawiania danego zawodu.

Oto przykładowe umiejętności twarde:

 • Znajomość języka obcego na konkretnym poziomie

 • Kompetencje z zakresu prowadzenia księgowości

 • Obsługa programów i systemów takich jak Office

 • Znajomość języków programowania

 • Kwalifikacje potwierdzone certyfikatami

Umiejętności miękkie

Dzielą się na dwie podgrupy — umiejętności osobiste oraz interpersonalne. Pierwsze z nich umożliwiają skuteczne samozarządzanie. Gdy ktoś ma gorszy dzień, a stres nie pozwala się skupić, to one sprawiają, że można działać efektywnie. Wśród nich wyróżniamy:

 • samoświadomość, w tym świadomość emocjonalną, właściwą samoocenę oraz wiarę we własne możliwości;

 • samoregulację, czyli zdolność do mierzenia się z negatywnymi emocjami oraz rozmaitymi impulsami poprzez samokontrolę, sumienność, przystosowalność i innowacyjność;

 • motywację, czyli zaangażowanie w działania, dążenie do osiągnięć, wykazywanie inicjatywy oraz optymizm.

Umiejętności interpersonalne ułatwiają natomiast kontakt z innymi ludźmi oraz pracę w zespole. Można być cennym pracownikiem, jeżeli umie się negocjować, wywierać wpływ lub rozwiązywać konflikty. Nawet tak niepozorne rzeczy jak uważne słuchanie bądź asertywność postrzegane są czasem jako ważne kompetencje zawodowe.

Jak rozpoznać swoje mocne strony?

Dostrzeżenie i nazwanie swoich zalet może wymagać wysiłku. Warto poświęcić trochę czasu, a czasami również zaryzykować, aby odnaleźć wyjątkowe umiejętności.

1. Pomyśl, co lubisz robić

Kiedy poświęcasz się swojej pasji, odczuwasz zadowolenie z efektów i masz motywację do rozwoju. Przyjemność skłania Cię ku dalszym działaniom, a równolegle rozwijają się Twoje naturalne talenty. Analiza ulubionych form spędzania czasu może pomóc Ci zdefiniować, w czym czujesz się dobrze i co tak naprawdę chcesz w życiu robić. Pamiętaj jednak, że odkrycie predyspozycji nie świadczy jeszcze o mistrzostwie. To praca, którą wykonasz, zadecyduje, czy staną się one Twoją mocną stroną.

2. Sprawdź różne perspektywy

Być może współpracownicy lub osoby bliskie dostrzegają umiejętności, których Ty w ogóle nie zauważasz. Ich reakcja na Twoją pomysłowość bądź działania pomoże Ci spojrzeć z innej perspektywy na siebie.

Ważne, aby zachować obiektywność. Ludzie mają skłonność do popełniania błędów i uproszczeń dotyczących tak zwanych atrybucji, które zakłócają właściwą ocenę sytuacji. Bywa, że wyjaśniają czyjeś zachowania stałymi umiejętnościami i cechami, nie dostrzegając wpływu środowiska. I odwrotnie — przy opisie samych siebie uwzględniają głównie kontekst zewnętrzny. Może się zdarzyć, że ktoś oceni Cię pochopnie, chociaż wiesz, że przydarzyła Ci się nieprzespana noc i spowodowała Twoją nieefektywność. Uważaj jednak na egotyzm atrybucyjny. Czasami ludzie przypisują swoje sukcesy wyjątkowym umiejętnościom, podczas gdy porażki wyjaśniają okolicznościami zewnętrznymi. Warto uczciwie i sumiennie przeanalizować działania, aby uniknąć odruchowych wniosków na swój temat.

3. Wyjdź poza strefę komfortu

Czasami droga do odkrycia swoich umiejętności wiedzie przez nowe doświadczenia. Jedne okażą się być fascynujące, a inne niekoniecznie. Żadne jednak nie będą stratą czasu. Metodą prób i błędów zawęża się krąg poszukiwań. Możliwe, że jesteś osobą uzdolnioną technicznie, manualnie lub w zupełnie inny sposób. Warto eksperymentować, bo talentów można mieć wiele.

4. Testy

Pomagają stosunkowo jasno określić dominujące umiejętności. Jednym z najbardziej znanych jest test Gallupa. W zależności od wykonanej wersji można otrzymać różne informacje zwrotne. W przypadku wybrania podstawowej opcji otrzymasz czołowe 5 talentów, które są dla Ciebie najbardziej naturalne i które szczególnie opłaca się rozwijać. Jeżeli zdecydujesz się na pakiet rozszerzony, dostaniesz dostęp do wszystkich 34. Pierwsze na liście będą Ci najbliższe, jednak uzyskasz też pogląd na to, co nie jest Twoją mocną stroną.

Talenty dzielą się na następujące grupy: myślenie strategiczne, budowanie relacji, wywieranie wpływu oraz wykonywanie. Ich pełny hierarchiczny obraz może zmienić Twoje postrzeganie własnych umiejętności.

Test MBTI to natomiast kwestionariusz samoopisowy bazujący na 4 różnych wymiarach:

 • ekstrawersja – introwersja,

 • poznanie – intuicja,

 • myślenie – odczuwanie,

 • osądzanie – obserwacja.

Wynik testu informuje, który biegun każdego wymiaru jest u danego człowieka dominujący. Przykładowy zestaw to: ekstrawersja, intuicja, myślenie i obserwacja. W taki sposób da się utworzyć aż 16 kombinacji, które stanowią określone typy osobowości. Każdy z nich ma swoje charakterystyczne cechy, preferencje oraz stosunek do świata.

Umiejętności w CV

Kluczem jest adekwatne dobranie mocnych stron. To dobrze, jeżeli korespondują ze stanowiskiem, o które się ubiegasz. Należy je wyraźnie wypunktować — często rekruterzy nie mają wystarczająco dużo czasu, aby doszukiwać się ich w Twoim CV. Uporządkuj przy tym swoje umiejętności według kryterium ważności. Jeżeli nie masz pomysłu, jakie pozycje możesz wyszczególnić, przyjrzyj się ogłoszeniu o pracę.

Najważniejsze, by zaprezentowane mocne strony odpowiadały oczekiwaniom pracodawcy. Zrób to jednak szczerze, ponieważ lista umiejętności może stać się przedmiotem bacznej uwagi na spotkaniu twarzą w twarz. Sposobów na weryfikację zdolności jest wiele, a są to między innymi testy sytuacyjne czy recypatia (odnotowywanie wrażenia, jakie wywiera kandydat podczas rozmowy). Zadbaj również o to, aby w CV znalazły się zarówno kompetencje twarde, jak i miękkie. Jeżeli chodzi o te drugie, warto poprzeć je w nawiasach przykładami konkretnych sytuacji. Rekruter zobaczy wówczas, że przyniosły wymierny efekt i nie są jedynie słowami bez pokrycia.

List motywacyjny

Tutaj możesz omówić swoje umiejętności szerzej, a także zaprezentować, w jaki sposób wykorzystasz je na wymarzonym stanowisku. Mile widziane jest wyrażenie chęci rozwoju. Ważne, by personalizować opis przy każdej aplikacji — nie używaj jednej wersji listu motywacyjnego w wielu rekrutacjach. Gdy wspominasz o odbytych kursach, unikaj strony biernej. Stwierdzenia typu „nauczono mnie” bądź „szkolono mnie” mogą wzbudzać wątpliwości.

Krótko o rozmowie kwalifikacyjnej

Ważne, aby przed rozmową przygotować kilka swoich mocnych stron, o których pragniesz wspomnieć. Nie warto pozostawiać tej kwestii przypadkowi, licząc, że coś przyjdzie Ci na myśl w ostatniej chwili. Zręczną techniką jest wykorzystywanie słabych stron, które i tak prawdopodobnie przyjdzie Ci wymienić, do napomknięcia o cennych umiejętnościach. Możesz najpierw wspomnieć o problemach związanych z Twoją wadą, a następnie podać, w jaki sposób udało Ci się poradzić z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Dzięki takiemu zabiegowi rekruter nabierze także przekonania o Twojej zaradności.

Określenie własnych umiejętności może wymagać wysiłku. Mimo wszystko warto zadać sobie trochę trudu, aby poznać samego siebie, a także wyjść naprzeciw oczekiwaniom rekruterów. Mamy nadzieję, że nasz artykuł podsunął Ci kilka cennych rad. Powodzenia w znalezieniu pracy!

Uwaga: żadna z firm, instytucji lub organizacji wymienionych w artykule nie jest powiązana z Indeed.

Odkryj więcej artykułów