Kurs na księgowego/księgową – 4 najlepsze szkolenia dostępne na rynku

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 2 września 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Zastanawiasz się, który kurs na księgowego najlepiej wybrać? W naszym artykule opisujemy 4 szkolenia, dzięki którym zyskasz podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną (wraz z nauką obsługi programów komputerowych do księgowania) z zakresu rachunkowości. Ukończenie ich pozwoli Ci na pracę na stanowisku księgowego lub księgowej.

Najbardziej wartościowe kursy na księgowego

Wpisując w wyszukiwarkę internetową frazę „kurs na księgowego”, otrzymasz długą listę różnorodnych kursów. Pamiętaj, by zwrócić uwagę na to, czy oferta zawiera odpowiednią liczbę godzin praktycznej nauki obsługi księgowych programów komputerowych (np. Symfonii). Warto wybrać kurs, który kończy się egzaminem dającym prawa do wykonywania zawodu jako księgowy. Warte polecenia są m.in. kursy na księgowego w ADN Akademii czy Krajowej Izbie Księgowych.

1. Kurs Samodzielnego Księgowego Krajowej Izby księgowych

Krajowa Izba księgowych (KIK) jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych urzędu pracy. Oznacza to, że każda osoba bezrobotna chcąca ukończyć ten kurs może się starać o pokrycie kosztów szkolenia przez właściwy urząd.

Kurs Samodzielnego Księgowego to 108 godzin nauki online w pięciu blokach tematycznych:

 • Kadry i płace (15 godzin)

 • Podatki PIT, CIT, VAT (20 godzin)

 • Aktywa i kapitały (20 godzin)

 • Rachunkowość i księgowość (20 godzin)

 • Obsługa programu Symfonia Finanse i Księgowość (15 godzin)

Materiały dydaktyczne przedstawiane są w formie prezentacji i załączników. Kurs odbywa się na łatwej w obsłudze i intuicyjnej platformie e-learningowej. Każdy blok tematyczny zakończony jest testem cząstkowym. Test generalny to sprawdzian nabytych przez kursanta lub kursantkę umiejętności. Składa się z 30 pytań – żeby go zdać, wystarczy odpowiedzieć poprawnie na 25 z nich.

Po ukończeniu kursu absolwent lub absolwentka otrzymuje Dyplom Samodzielnego Księgowego, certyfikat ukończenia kursu, zaświadczenie na druku MEN oraz tytuł Samodzielnego Księgowego.

Kursy są na bieżąco aktualizowane stosownie do zmian i nowelizacji w przepisach.

2. Kurs Podstawy księgowości w CEE

Kurs ten jest prowadzony online w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy łączą się na żywo z wykładowcą. Co ciekawe, dostępne są dwie jego formy – kurs popołudniowy/wieczorowy i weekendowy. Całość odbywa się na specjalnie przygotowanej platformie, dzięki której możliwe jest wyświetlanie na ekranie wykładowcy prezentacji i czatu. Interaktywna tablica pozwala obserwować na bieżąco rozwiązywanie zadań. Komunikacja odbywa się dwoma kanałami: przez wspomniany już czat oraz głosowo, za pomocą mikrofonu komputera.

Uczestnicy kursu mają zapewnione profesjonalne materiały szkoleniowe i akty prawne dostępne w formie multimedialnej. Szkolenie kończy się egzaminem końcowym. Do zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zawodzie księgowy wystarczy zdać test i być na co najmniej 70% zajęć.

W trakcie realizacji programu poruszane są m.in. zagadnienia związane z:

 • zasadami rachunkowości;

 • podstawowymi operacjami gospodarczymi;

 • prawem podatkowym;

 • środkami pieniężnymi i ich ujęciem w rachunkowości;

 • zapasami (materiałami, towarami, produkcją w toku, produktami czy zaliczkami na dostawy);

 • środkami trwałymi;

 • kapitałem własnym;

 • przychodami i kosztami w rachunkowości;

 • rozliczeniami międzyokresowymi;

 • elementami prawa podatkowego;

 • sprawozdaniami finansowymi.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą zacząć pracę w księgowości. Program realizowany jest na podstawie aktualnych przepisów prawnych i polega m.in. na rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych, studiów przypadku oraz testów. Wykładowcy opracowują zadania i przykłady do samodzielnej realizacji, a następnie sprawdzają poziom wiedzy uczestników. Kursanci i kursantki poznają środowisko pracy w systemie księgowym na podstawie programu Systim.pl.

3. Akademia ADN – certyfikowany kurs księgowości od podstaw dla samodzielnego księgowego

Akademia ADN oferuje kurs na księgowego zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. To zajęcia dla osób, które nie znają podstawowych zasad rachunkowości, ale także dla tych, którzy chcą swoją wiedzę zaktualizować. Kurs ma na celu przystosowanie kursantów do efektywnego wykonywania prac w działach finansowych i księgowych.

Podczas kursu online w Akademii ADN utrwala się wiedzę przez rozwiązywanie testów i zadań. Na zakończenie słuchaczy czeka zadanie sprawdzające wiedzę z całego zakresu szkolenia – obejmuje ono działania księgowe od otwarcia do zamknięcia bilansu.

Kurs składa się z 4 modułów:

 • Wprowadzenie do rachunkowości

 • Rachunkowość finansowa

 • Elementy prawa podatkowego

 • Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu Symfonia

Jako potwierdzenie ukończenia kursu, uczestnicy i uczestniczki otrzymują zaświadczenie wydawane na drukach MEN. Istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego zdobycie kompetencji w zawodzie księgowego. Jest on odpłatny i odbywa się w trybie stacjonarnym.

4. CEDOZ – certyfikowany kurs księgowości z księgowością komputerową

CEDOZ oferuje kurs księgowego dla osób, które nie miały wcześniej styczności z rachunkowością i zaczynają od podstaw. Szkolenie podzielone jest na trzy moduły:

 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów

 • Rachunkowość poziom pierwszy – podstawy rachunkowości

 • Księgowość komputerowa

Kurs ten przygotowuje słuchaczy i słuchaczki do pracy w zespole księgowym. Pozwala na zdobycie wiedzy m.in. na temat księgowania dowodów zakupu czy sporządzania podstawowych zestawień do sprawozdań finansowych. Dzięki zajęciom praktycznym każdy kursant i kursantka ma możliwość nauki księgowania przy użyciu programu komputerowego Symfonia.

Zajęcia mają formę warsztatów poprzedzonych wykładem, które dają słuchaczom możliwość aktywnego uczestnictwa w szkoleniu. Wykładowcy omawiają liczne przykłady i interpretacje przepisów prawnych. Dzięki pracom kontrolnym, czyli testom i zadaniom, kursanci i kursantki mają możliwość sprawdzenia i utrwalenia swoich umiejętności i wiedzy.

Po ukończeniu kursu absolwenci i absolwentki są przygotowani do:

 • gromadzenia i archiwizacji dokumentów księgowych;

 • dokonywania zapisów ewidencji kosztów;

 • ewidencjonowania środków pieniężnych i kredytów bankowych;

 • ewidencjonowania środków trwałych;

 • dokonywania zapisów ewidencji dochodów, ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop czy VAT.

Kurs trwa 109 godzin. W tym czasie mieszczą się również zajęcia z programu księgowego Symfonia i egzamin końcowy.

Czym zajmuje się księgowy?

Księgowość to jeden z elementów rachunkowości. Polega m.in. na katalogowaniu stanu wszystkich składników majątkowych czy źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Dotyczy rejestrowania wszelkich zdarzeń gospodarczych prowadzących do zmian w majątku firmy, np. wpływów, wydatków czy transakcji, które mają wpływ na stan majątkowy przedsiębiorstwa.

Księgowy pracuje w dziale księgowości. Zajmuje się wszelkimi czynnościami, które są związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Do obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku należy ponadto zbieranie, katalogowanie i analiza faktur, jak również współpraca z różnymi instytucjami (w tym z urzędem skarbowym).

Do jej obowiązków można zaliczyć także:

 • tworzenie zestawień obrotów i sald,

 • wycenę aktywów i pasywów,

 • weryfikację dowodów księgowych pod kątem ich prawidłowości,

 • ewidencję zdarzeń gospodarczych.

Powyższe obowiązki wymagają dobrej znajomości przepisów prawa, w tym m.in.: ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy podatku dochodowym od osób prawnych.

W tym zawodzie ważna jest sprawna obsługa komputera i programów do obsługi księgowej. Obecnie często korespondencja z urzędami odbywa się właśnie za pośrednictwem komputera.

Księgowy może znaleźć pracę w firmach, biurach rachunkowych, bankach, instytucjach finansowych czy organizacjach zawodowych.

Księgowymi mogą zostać osoby, które ukończyły odpowiednią szkołę średnią, jeden z wielu dostępnych kursów (stacjonarnych i online) lub wyższe studia (na kierunkach rachunkowość, finanse czy matematyka finansowa).

Wynagrodzenie księgowego

Średnie roczne wynagrodzenie księgowego w Polsce wynosi 58 175 zł. Najwyższe stawki oferowane są w Warszawie (87 782 zł), Krakowie (83 052 zł) czy Poznaniu (80 588 zł).

Oferta szkoleniowa w temacie rachunkowości nie kończy się tylko na kursie samodzielnego księgowego. Wiele firm ogłasza cykle wykładów dla głównego księgowego, doradcy podatkowego czy biegłego rewidenta.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne w serwisie Indeed Wynagrodzenia w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Uwaga: żadna z firm, instytucji lub organizacji wymienionych w artykule nie jest powiązana z Indeed.

Odkryj więcej artykułów