Czym jest kultura organizacyjna firmy?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 4 listopada 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Kultura organizacyjna firmy to zespół norm społecznych i zasad, które wpływają na jakość funkcjonowania pracowników i relacji pomiędzy nimi. Jasno sprecyzowana misja firmy i metody stosowane przez liderów, aby wywołać u pracowników poczucie przynależności do zespołu, znacząco poprawiają szansę na sukces całej organizacji.

Tworzenie kultury organizacyjnej i dbanie o nią to jedno z najważniejszych zadań osób zajmujących pozycje kierownicze. Bardzo ważne jest, aby liderzy podejmowali działania, które spowodują, że członkowie zespołu będą w zgodzie i z zaangażowaniem dążyli do wspólnego celu.

Czym jest kultura organizacyjna firmy

Kultura organizacyjna firmy to zbiór wartości i norm społecznych, charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa. Na podstawie tych zasad budowane są relacje pomiędzy pracownikami oraz ich poczucie przynależności do zespołu. Choć brzmi to poważnie, nie zawsze oznacza, że pracownika obowiązują same zakazy i nakazy. W nowoczesnym podejściu do kultury organizacyjnej firmy chodzi raczej o działania, które powodują, że dany pracownik czuje się dobrze i jest dumny, że pracuje dla swojego przedsiębiorstwa.

Każda firma działa po to, aby osiągnąć konkretny cel. Powinien on być jasno określony i znany pracownikom, tak aby wiedzieli, do czego zmierzają. Jednocześnie wskazane jest, aby czuli, że otrzymują od firmy wsparcie. To pomaga poczuć się częścią firmowej rodziny i z przyjemnością działać dla wspólnego dobra.

Praca realizowana w poczuciu wzajemnego szacunku i w dobrej atmosferze przynosi najlepsze efekty. Ponadto każdy pracownik powinien dokładnie znać zakres swoich obowiązków i mieć poczucie, że jego rola jest naprawdę ważna dla przedsiębiorstwa, w którym pracuje. Zmotywowany i doceniony pracownik to dobry pracownik.

Znaczenie kultury organizacyjnej

Odpowiednie zarządzanie firmą to klucz do sukcesu. Nowoczesna firma to taka, w której każdy pracownik jest ważny, a wszyscy razem tworzą doskonale naoliwiony mechanizm. Przyświeca im jeden cel i pracują na podstawie tych samych zasad.

Zbudowanie doskonałej kultury organizacyjne to zadanie dla liderów. Od nich zależy, w jaki sposób będą się układały relacje pomiędzy poszczególnymi pracownikami i czy wspólna misja ich połączy. Poczucie wspólnoty kształtuje zaangażowanie i wydajność pracowników.

Jasna kultura organizacyjna firmy pozwala się wyróżnić na tle konkurencji. Wyraźnie sformułowane zasady, na podstawie których funkcjonuje firma, pozwalają potencjalnemu pracownikowi już na wstępie podjąć decyzję, czy będzie się dobrze czuł w jej szeregach. Jednocześnie, dzięki określeniu kultury organizacyjnej firma przyciąga takich pracowników, którzy wpisują się w przyjęty schemat. Przemyślany wybór środowiska pracy jest bardzo ważny. Daje poczucie spełnienia i bycia we właściwym miejscu.

Poszukaj wskazówek, jak znaleźć odpowiednią pracę.

Kultura organizacyjna bezpośrednio wpływa na wizerunek firmy, czyli to, co widzi klient. Jeśli wszystko działa, jak należy, klient odbiera przekaz, że firma stanowi całość, a pracownicy są dumni z bycia jej częścią.

Przykłady kultury organizacyjnej firmy

Żeby dobrze zrozumieć, czym jest kultura organizacyjna firmy, wyobraź sobie zespół pracowników jako rodzinę. W każdej dobrze funkcjonującej rodzinie obowiązuje podział ról i obowiązków. Jeden nie robi wszystkiego, bo grozi to przemęczeniem i wypaleniem, ale ponieważ wszyscy chcą żyć w przyjemnym otoczeniu, każdy robi to, co do niego należy. Każdy z członków rodziny wykonuje określone zadania na rzecz całości, a dzięki dobrej organizacji nikt nie musi w sobotę od rana do wieczora sprzątać i jest czas na wspólne wyjście do restauracji.

Dokładnie tak samo to działa w firmie poszczególni jej członkowie wykonują przydzielone im zadania, aby osiągnąć wspólny cel. Nagrodą jest sukces zespołu, a rolę sobotniego obiadu pełni premia, satysfakcja i na przykład wspólne wieczorne wyjście do klubu.

Dobre samopoczucie pracownika

Dobre samopoczucie pracownika to bardzo ważny element budowania poczucia przynależności do zespołu. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i możliwości finansowych firmy podejmują różne działania.

W największych firmach światowych istnieją strefy relaksu z rozwieszonymi hamakami, firmowe punkty opieki dla dzieci, aby mamy mogły spokojnie pracować, czy punkty serwujące darmowe i pyszne posiłki.

Nieco mniejsze firmy, o mniejszych możliwościach finansowych, dbają o dobre samopoczucie pracowników, organizując dzień gier planszowych, dzień pizzy czy wspólne zajadanie się pączkami w tłusty czwartek.

Komunikacja pomiędzy pracownikami

Doskonałym przykładem kultury organizacyjnej firmy jest również sposób, w jaki odnoszą się do siebie poszczególni pracownicy. W niektórych firmach normą jest to, że wszyscy zwracają się do siebie po imieniu. W innych bardzo wyraźnie zaznaczona jest hierarchia. Wszystko zależy od profilu przedsiębiorstwa. Nie ma jednego uniwersalnego wzorca.

Organizacja przestrzeni

W niektórych firmach przeważają otwarte przestrzenie z luźnym podziałem na strefy, w innych wyraźnie zaznaczone miejsca pracy. Wszystko zależy od profilu danego przedsiębiorstwa. To, co doskonale sprawdzi się w pracowni artystycznej, może zupełnie nie zadziałać w biurze rachunkowym. Dobrze, jeśli zastosowana forma jest przemyślana i koreluje z oczekiwaniami przedstawicieli danego zawodu.

Dodatkowe benefity

To coś, co w dużych firmach jest już standardem, ale w małych jeszcze prawie nie istnieje. Najwięksi światowi pracodawcy zapewniają swoim pracownikom prywatną opiekę lekarską, bezpłatne wizyty u fryzjera, karnety na basen czy siłownię, a nawet darmowe korzystanie z pralni.

Mniejsze firmy niestety nie mogą w tym zakresie zbyt wiele zaproponować swoim pracownikom. Wiąże się to z ograniczeniami finansowymi.

Kiedy podejmowane działania możemy nazwać kulturą organizacyjną firmy?

Bez względu na to, jak spektakularne są działania przedsiębiorstwa, aby mogły być nazwane kulturą organizacyjną firmy, muszą być:

  • zrozumiałe dla wszystkich,

  • oparte na wzajemnym szacunku,

  • przemyślane,

  • powtarzalne,

  • zgodne z misją firmy,

  • nastawione na budowanie poczucia jedności w zespole, czyli mieć wartość integracyjną,

  • budować poczucie przynależności do firmowej rodziny.

Rola lidera w tworzeniu kultury organizacyjnej firmy

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska pełnią w tym aspekcie bardzo ważną rolę. Do ich zadań należy taka organizacja środowiska pracy, żeby kultura organizacyjna firmy była jasna i czytelna dla każdego pracownika. Od skuteczności ich działań zależy szansa na sukces firmy.

Przedstawienie pracownikom misji i wizji firmy

Misja firmy to uzasadnienie istnienia firmy na rynku. Tworzeniu się każdego podmiotu gospodarczego przyświeca jakiś cel, który już na początku powinien zostać nazwany i sprecyzowany. Misją agencji reklamowej może być na przykład budowanie skutecznego wizerunku firmy. Misja firmy powinna być doskonale znana wszystkim pracownikom. W dobrze zorganizowanej jednostce nikt nie ma w tej kwestii wątpliwości.

Przekazanie pracownikom pożądanych wzorów zachowania

Normy społeczne panujące w danej firmie to kolejny element tworzący kulturę organizacyjną firmy. Zapoznanie z tymi zasadami każdego nowego pracownika to kolejne zadanie przełożonego. Bardzo ważne jest, żeby pracownik wiedział, jakie zachowania są pożądane, a jakie nie są tolerowane. Warto również wskazać mu, do kogo może się udać, jeśli pomiędzy członkami zespołu pojawi się sytuacja wymagająca interwencji.

Motywowanie pracowników do działania

Dobry przełożony potrafi sprawić, że członkowie jego zespołu pracują chętnie i z zaangażowaniem. Przede wszystkim jest dla nich wzorem do naśladowania. Ponadto potrafi doskonale obserwować i wzmacniać poczucie pracowników, doceniając nawet najmniejsze sukcesy.

Może interesuje Cię kwestia motywacji do pracy — co sprawia, że chce nam się pracować?

Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami

Relacje między pracownikami są bardzo ważnym elementem dobrej organizacji każdej firmy. Przyjazna atmosfera pracy sprzyja doskonałym rezultatom. Rola przełożonego jest tutaj bardzo ważna to on wybiera kolejnych członków zespołu i to jego zadaniem jest czuwanie nad dobrą jakością kontaktów pomiędzy nimi. Kultura organizacyjna firmy powinna określać, za pomocą jakich metod odbywa się integracja zespołu, a przełożony ma za zadanie dbać o ich stosowanie. Dobór metod zależeć będzie od wielkości, profilu firmy i predyspozycji pracowników. Mogą to być na przykład wspólne wyjścia do kina w każdy pierwszy piątek parzystego miesiąca lub wspólne jedzenie obiadu w poniedziałki.

Kultura organizacyjna firmy również ulega zmianom

Jeśli kultura organizacyjna firmy jest dobrze przemyślana i działa, firma osiąga sukcesy. Zbudowanie zespołu, który funkcjonuje jak zdrowy organizm, oznacza, że podjęte działania są prawidłowo dobrane. Pamiętaj jednak o tym, że w obecnym świecie wszystko bardzo dynamicznie się zmienia. Obserwuj trendy i staraj się niczego nie przegapić. Idea kultury organizacyjnej Twojej firmy może się zestarzeć i konieczne będzie wprowadzenie niezbędnych zmian. Dużo łatwiej będzie Ci modyfikować koncepcję stopniowo niż nagle i gwałtownie.

Odkryj więcej artykułów