Najważniejsze kompetencje lidera

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 8 czerwca 2022

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Nie każdy poradzi sobie z obowiązkami, jakie stawiane są przed managerami. Do tego, aby przewodzić ludźmi, potrzebne są dość dokładnie określone kompetencje lidera. Jakie cechy charakteryzują najlepszych managerów? Na co zawracają uwagę pracodawcy podczas procesu rekrutacyjnego?

Kim jest dobry lider?

Zasady kierowania zespołem bardzo się zmieniły w ciągu ostatnich kilku lat. Duże znaczenie mają w tym wypadku nowoczesne technologie, możliwości pracy zdalnej czy wzrost znaczenia kompetencji miękkich. To wszystko sprawia, że zmienia się także postrzeganie liderów, o czym może o tym świadczyć wynik raportu „Przywództwo przyszłości. Polski lider gotowy na zmiany?”. Zgodnie z danymi przedstawionymi w dokumencie niezbędne są nowe kompetencje, które pozwolą wdrażać innowacje zgodne z potrzebami klientów. Inaczej firmy nie mogą liczyć na rozwój. Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim dobry manager?

Znaczenie lidera w strukturze organizacyjnej firm

Dobry manager odgrywa niezwykle ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie. Globalne zmiany zachodzące dynamicznie na rynku pracy wymagają skupienia się na różnorodnych kompetencjach społecznych, cyfrowych, zarządzających i technologicznych. Dobry przywódca musi cały czas zdobywać i potwierdzać swoje kwalifikacje. Podobnie jest z kompetencjami miękkimi. Co musisz robić jako manager, by pozytywnie wpływać na rozwój firmy i podwładnych?

Poznaj swoich podwładnych

Prawdziwy przywódca słucha swoich podwładnych. Jako manager musisz zatem podjąć wszelkie kroki, które pozwolą Ci poznać mocne i słabe strony członków zespołu. Takie działanie pozwala przede wszystkim dobrze rozdzielić zadania, jednak nie tylko o to chodzi. Jeśli wiesz, jakie są priorytety pracowników, co przynosi im satysfakcje oraz jak radzą sobie ze stresem, masz szansę wspomóc ich w rozwoju zawodowym. A wraz z rozwojem pracowników firma ma możliwość objąć pozycję lidera w konkretnej branży.

Dziel się swoją wizją i inspiruj

Będąc liderem, musisz dzielić się swoją wizją przedsiębiorstwa. Regularnie spotykaj się ze swoimi podwładnymi, by omówić najważniejsze sprawy związane z życiem firmy. Jako przywódca musisz być wzorem godnym naśladowania, dlatego Twoje zachowanie, równe traktowanie wszystkich i szacunek dla odmiennych opinii będą stanowić podstawę do pracy nad dobrą atmosferą. Motywuj do działania, podsuwaj pomysły i sprawiaj, by każdy pracownik czuł się potrzebny i wartościowy. Budowanie pozytywnych relacji ze współpracownikami musi opierać się na wzajemnym zaufaniu i inspiracji.

Bądź elastyczny

Sztywne trzymanie się planu sprawi, że nie zauważysz ciekawych szans rozwoju. Oczywiście schemat działania jest potrzebny, by zespół wiedział, jakie cele ma osiągnąć. Jako dobry lider musisz jednak pamiętać, że rzeczywistość może wiele razy zaskoczyć. Dlatego w momentach, gdy coś idzie niezgodnie z planem, musisz działać. W tym wypadku konieczna jest umiejętność racjonalnego podejmowania decyzji i radzenia sobie ze stresem oraz zdolność do wyciągania wniosków.

Nie bój się podejmować trudnych decyzji

Dobry manager doskonale wie, że w pracy bywają momenty, kiedy trzeba podejmować trudne decyzje. Mogą one dotyczyć redukcji etatu, obniżenia budżetu na projekt lub zwolnienia nieefektywnego i toksycznego pracownika. Takie sytuacje nigdy nie są przyjemne i mogą bardzo obciążać psychikę, dlatego prawdziwy przywódca jest odporny na stres. Potrafi także zarządzać własnymi emocjami tak, by nie odbijały się w żaden sposób na podwładnych.

Buduj różnorodne zespoły

Największe firmy zawdzięczają swój sukces ludziom. To od ich innowacyjności, kreatywności i inicjatywy zależy, czy przedsiębiorstwo stanie się najważniejszym graczem w danej branży. Dlatego jako lider potrzebujesz pracowników o różnorodnych cechach, kwalifikacjach i umiejętnościach. Nie możesz tworzyć hermetycznych grup, które nie dzielą się swoim doświadczeniem. Oczywiście zarządzanie interdyscyplinarną grupą do łatwych zadań nie należy, dlatego Ty również, jako lider, musisz dbać o swój rozwój zawodowy poprzez nowe wyzwania.

Doceniaj swoich podwładnych

Przywódca, który w żaden sposób nie docenia osiągnięć podwładnych, nie jest dobrym managerem. W ten sposób można stracić bardzo dobrego pracownika. Nagrody w postaci pochwał, premii czy awansu stanowią część życia zawodowego. Dlatego musisz uważnie śledzić sukcesy podwładnych, by nie zrezygnowali z pracy i czuli się docenieni.

Naucz się udzielać feedbacku

Skuteczny feedback niestety może też oznaczać krytykę. Jako lider nie możesz bać się upominać pracowników. Musisz przy tym pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim nie chodzi o to, by podważać wszystkie kompetencje i kwalifikacje zatrudnionych. Udzielanie krytyki jest trudną sztuką, a Ty jako manager musisz ją opanować do perfekcji. Jednocześnie konieczne jest, by wspierać podwładnych w drodze do lepszego wykonywania obowiązków zawodowych.

Zadbaj o dobrą komunikację

Komunikacja wewnętrzna to podstawa prawidłowego funkcjonowania wszystkich firm. To od Ciebie zależy, czy każdy pracownik będzie się czuł równo traktowany. Musisz zatem zadbać o to, by wszystkie osoby miały taki sam dostęp do informacji.

Oprócz tego warto wspólnie z zespołem ustalić najważniejsze zasady skutecznej komunikacji. Takie działanie pomoże, jeśli pojawią się konflikty, a tych w pracy nie da się uniknąć. Dlatego wymagaj od pracowników wzajemnego szacunku, jednocześnie pokazując im, że każdy będzie wysłuchany.

Postępuj etycznie

Skoro lider ma być wzorem do naśladowania, konieczne jest etyczne postępowanie. Jako manager musisz kierować się ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Tylko wtedy masz prawo wymagać, aby podwładni również działali zgodnie z zasadami moralnymi. Warto także regularnie przypominać pracownikom o wartościach i misji firmy. W ten sposób zwiększysz świadomość podwładnych, którzy będą w stanie identyfikować się z pracodawcą.

Sprawnie zarządzaj zasobami

Wypełniając zadania na stanowiskach wyższego szczebla, musisz doskonale zdawać sobie sprawę z zasobów, jakimi dysponuje firma. Tylko w ten sposób masz możliwość dobrze pokierować zespołem podczas realizacji poszczególnych etapów projektu. Dlatego do Twoich obowiązków należy określenie budżetu i ocena, czy w danym momencie przedsiębiorstwo ma szansę poczynić inwestycje, na przykład na zakup odpowiednich narzędzi.

Korzystaj z nowoczesnych technologii

Kompetencje cyfrowe to obecnie konieczność w każdej branży. Nie możesz sprawnie zarządzać zespołem bez wiedzy na temat nowoczesnych możliwości, jakie daje globalna sieć. Staraj się także motywować podwładnych, by również rozwijali swoją znajomość narzędzi ułatwiających wykonywanie zadań. Dzięki temu cały zespół będzie bardziej efektywny.

Dbaj o swój rozwój

Wybór idealnej ścieżki kariery zawodowej do łatwych nie należy. Jeśli Tobie się udało i znajdujesz się w miejscu, które przynosi Ci satysfakcję, pamiętaj, by dbać o własny rozwój. Podnoś swoje kwalifikacje, podejmuj wyzwania, stwórz plan, który pozwoli Ci cały czas wzrastać. Pamiętaj, by dobrze zarządzać nie tylko podwładnymi, lecz także sobą. Postępując w ten sposób, masz szanse stać się dobrym przywódcą.

Uwaga: żadna z firm, instytucji lub organizacji wymienionych w artykule nie jest powiązana z Indeed.

Odkryj więcej artykułów

 • Asertywność w pracy — Twój głos powinien się liczyć
 • Jak wybrać zawód w 7 krokach
 • Moje umiejętności, czyli jak odnieść sukces?
 • Cechy dobrego managera
 • Umiejętności interpersonalne w pracy – to warto wiedzieć!
 • Czym jest rozwój zawodowy?
 • Dress code w pracy: jak wybrać strój do pracy
 • Cechy dobrego dyrektora szkoły
 • Kopia świadectwa pracy – jak ją uzyskać?
 • Jak obliczyć staż pracy
 • Jak zwalczyć niechęć do pracy
 • Cztery typy komunikacji (z przykładami)