Czym jest job-sharing?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 8 maja 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Elastyczne formy zatrudnienia cieszą się dużą popularnością. Od kilku latach coraz częściej pojawia się na polskim rynku pracy pojęcie job-sharing. Jest to jeden z systemów pracy szczególnie wykorzystywany w przypadku specjalistów z bardzo wąskiej branży. Jeśli szukasz pracy, sprawdź, czym jest job-sharing.

Czym jest job-sharing?

Job-sharing polega na dzieleniu się stanowiskiem pracy. Oznacza, że dwie osoby wypełniają te same zadania naprzemiennie. Jest to zatem forma pracy w niepełnym wymiarze godzin. Na taki rodzaj zatrudnienia decydują się osoby, które z różnych przyczyn nie mogą podpisać umowy na pełny etat. Zjawisko job-sharingu powstało jako odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Taka modyfikacja pracy w niepełnym wymiarze godzin pojawiła się w Stanach Zjednoczonych już w latach 30. XX wieku w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego. Angielski termin w polskiej literaturze branżowej tłumaczy się czasem jako: dzielenie pracy, podział miejsca pracy, system pracy dzielonej.

System ten rozwijał się cały czas w USA, by w pewnym momencie dotrzeć do Europy, w tym także do Polski. Obecnie coraz więcej firm decyduje się na taką formę zatrudnienia, dlatego warto się z nią zapoznać, by ocenić, kiedy takie rozwiązanie dobrze się sprawdza.

Jak wygląda podział obowiązków w przypadku job-sharingu?

Tworząc stanowisko typu job-sharing, należy dokładnie określić podział obowiązków pełnoetatowych. Najczęściej zadania rozdzielane są między dwóch pracowników, chociaż może być ich więcej. W związku z tym, że obowiązki wykonywane są w różnym wymiarze, płaca też może być określana indywidualnie dla poszczególnych zatrudnionych. Najbardziej powszechny jest jednak podział pracy 50:50. W takiej sytuacji wynagrodzenie jest jednakowe dla obydwu osób pracujących. Oczywiście wspólne wykonywanie zleceń oznacza dzielenie się odpowiedzialnością.

Warto także wspomnieć, że ten rodzaj zatrudnienia wymaga dokładnego określenia rozdysponowania praw pracowniczych. Dotyczy to głównie urlopu wypoczynkowego, który wyliczany jest wprost proporcjonalnie do czasu pracy. Najczęściej przy rozwiązaniu tego typu partnerzy wykonują zadania w różnych porach dnia. Grafik ustalany jest wspólnie, tak aby odpowiadał każdej stronie.

Rodzaje job-sharingu

Job-sharing jest dość elastyczny także pod względem rozdziału obowiązków. Obecnie istnieje kilka rodzajów tej formy zatrudnienia. Pracodawca wybiera konkretny typ, biorąc pod uwagę specyfikę pracy. W końcu to, co sprawdza się w jednej firmie, może się okazać nietrafionym rozwiązaniem w innym przedsiębiorstwie. Wyróżnia się następujące rodzaje job-sharingu:

 1. Shared responsibility. W tym modelu pracodawca nie rozdziela obowiązków między osoby zatrudnione na jednym stanowisku. Zadania wykonywane są zamiennie. Ten rodzaj job-sharingu sprawdza się w firmach zapewniających ciągłość pracy. Oczywiście podwładni muszą pamiętać o sprawnej komunikacji, inaczej trudno jest zrealizować polecenia przełożonego.

 2. Divided responsibility. Jest to opcja wymagająca dokładnego podziału obowiązków. Ten model idealnie pasuje do stanowisk, w których pracownicy obsługują różnych klientów. W takiej sytuacji każdy z zatrudnionych odpowiada za swoje zadania.

 3. Unrelated responsibility. W tym wypadku stanowisko dzielą osoby z zupełnie innymi umiejętnościami i kwalifikacjami, które się dopełniają w celu realizacji jednego projektu. Oznacza to, że dwa niepełne etaty zostały połączone w jedną posadę.

Job-sharing praca idealna dla młodych mam

Praca z elastycznym grafikiem idealnie nadaje się dla młodych mam, które z jednej strony chcą poświęcić czas na wychowanie dziecka, a z drugiej potrzebują zajęcia pozwalającego zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. W takiej sytuacji pracodawca wspólnie z podwładnymi dzielącymi posadę ustala zasady rozdziału obowiązków. Istotne jest, by razem stworzyć grafik odpowiadający każdej osobie. Takie rozwiązanie zapobiega powstawaniu luk w CV. W końcu nie trzeba całkowicie rezygnować z rozwijania kariery nawet po urodzeniu dziecka. Czasami na job-sharing decyduje się zarówno mama, jak i tata. W ten sposób mogą się dzielić opieką nad małym dzieckiem.

Job-sharing to tak naprawdę idealne rozwiązanie dla wszystkich osób, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą pracować na pełny etat. Dlatego coraz częściej w ten sposób zatrudnia się studentów, próbujących pogodzić naukę z wypełnianiem obowiązków zawodowych. Dzięki temu cały czas kontynuują naukę i podwyższają swoje kwalifikacje, zdobywając jednocześnie doświadczenia zawodowe.

Jak może wyglądać grafik przy stanowiskach łączonych?

Istotną kwestią dla każdego pracownika są godziny pracy. W przypadku stanowisk łączonych harmonogram można różnorodnie układać, w zależności od potrzeb pracowników i pracodawcy. W wielu przypadkach podział odbywa się na godziny poranne i popołudniowe, przy czym kilka godzin zatrudnieni są w pracy razem. To oczywiście jest możliwe, jeśli fizycznych stanowisk pracy jest kilka. Czasami grafik rozdziela się na tygodnie pracy przez 5 dni obowiązki wykonuje jedna osoba, a w kolejnym tygodniu druga. Takie rozwiązanie jest idealne, gdy pracownicy chcą podróżować lub dodatkowo prowadzą własną działalność gospodarczą i potrzebują czasu na zadbanie o własny biznes. Innym pomysłem może być wypełnianie obowiązków kilka dni z rzędu, podczas gdy reszta tygodnia należy do drugiej osoby. Kwestia grafiku daje w tym wypadku dużą dowolność.

Proces rekrutacyjny przy job-sharingu

Tak samo jak przy zatrudnieniu na cały etat, tak i w przypadku pracy w trybie job-sharing przeprowadzany jest proces rekrutacji. Istotne jest, by już na wstępie poinformować kandydatów o tym, że nie będzie to stanowisko na pełny wymiar godzin. Większość pracodawców, opisując w ogłoszeniu wszystkie warunki zatrudnienia, zaznacza w takiej sytuacji, że oferuje tryb job-sharing.

Czy przygotowanie do rekrutacji będzie w tym wypadku inne, niż przy całym etacie? Raczej nie. Aplikujący muszą wysłać CV, a czasem także list motywacyjny (jeśli tego wymaga pracodawca), zgodne z ogłoszeniem. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, jest zapoznanie się z warunkami, jakie stawia przed kandydatami pracodawca.

Jeśli Twoje dokumenty aplikacyjne przykuły uwagę pracodawcy, możesz liczyć na spotkanie. W takiej sytuacji należy przygotować listę pytań do rekruterów, dzięki którym dowiesz się, jak będzie wyglądał system pracy. Przykładowe pytania mogą wyglądać następująco:

 1. Jak będzie wyglądał podział obowiązków?

 2. Czy grafik będzie ustalany wspólnie, czy narzucany odgórnie?

 3. Czy praca będzie się odbywać w godzinach popołudniowych?

 4. Czy każdy z pracowników będzie odpowiedzialny za odrębne zadania?

 5. Czy osoba współdzieląca stanowisko ma mieć takie same kwalifikacje?

 6. Jak będzie rozwiązana kwestia urlopu?

 7. Czy pracownicy podpisują z pracodawcą umowę o pracę, czy umowę zlecenie?

 8. Jak przebiega system komunikacji na łączonym stanowisku?

 9. Czy przy job-sharingu możliwy jest awans?

Wady i zalety job-sharingu

Job-sharing, tak samo jak każdy inny system pracy, ma swoje wady i zalety. Korzyści, jakie stanowisko łączone daje pracodawcy, to zachowanie ciągłości wykonywanych zadań. Jeżeli jedna osoba zachoruje lub jest na urlopie, to obowiązki i tak są realizowane. Taki system sprawdza się także w przypadku złej sytuacji gospodarczej. Przy wysokiej stopie bezrobocia pozwala zmniejszyć liczbę osób pozostających bez zatrudnienia. Dodatkowo pracownicy są bardziej wydajni, ponieważ mają czas na odpoczynek lub zajęcie się własnym życiem prywatnym. Praca dwóch osób na jednym stanowisku pozwala maksymalnie wykorzystać umiejętności zatrudnionych. W końcu każdy podwładny ma inne doświadczenie i kwalifikacje, a ich połączenie może przynosić firmie spore korzyści finansowe.

Elastyczny system pracy to dla wielu osób najlepsze rozwiązanie, jeśli nie chcą przychodzić do firmy codziennie. Job-sharing pozwala się skupić na pasjach lub życiu rodzinnym, co dla młodych rodziców jest bardzo ważne. Taka forma zatrudnienia pozwala zdobywać doświadczenie niezależnie od problemów i zobowiązań w życiu prywatnym (na przykład, gdy pracownik sprawuje opiekę nad chorym członkiem rodziny, nie musi całkowicie rezygnować z pracy).

Do wad job-sharingu można zaliczyć ryzyko nierównego podziału odpowiedzialności. Jeżeli jakieś zadanie zostanie źle wykonane przez jednego pracownika, to czasem druga osoba musi naprawiać jego błędy. To oczywiście zależy od tego, czy rozdział obowiązków został dobrze przeprowadzony. Zdarza się również, że dochodzi do konfliktów między zatrudnionymi, na przykład, gdy partnerzy chcą wziąć urlop w tym samym momencie.

Aby job-sharing przynosił same korzyści, niezwykle ważną rolę odgrywa odpowiednie dobranie pracowników, a to zadanie do łatwych nie należy. Brak porozumienia między partnerami może zniweczyć pracę, co naraża firmę na duże koszty.

Odkryj więcej artykułów