Jak napisać list polecający (z przykładami)

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 7 stycznia 2021

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Co to jest list polecający?

List polecający to dokument, o który może poprosić osoba aplikująca na ofertę pracy lub staż/praktyki, składająca podanie na studia, ubiegająca się o stanowisko kierownicze lub starająca się o odbycie wolontariatu. Celem takiego listu jest potwierdzenie wiedzy uzyskanej przez pracodawcę na temat kandydata i odpowiedź na niewyjaśnione kwestie dotyczące jego wyników lub zwyczajów.

Uczciwe polecenie zapewnia odbiorcy spersonalizowany opis doświadczeń związanych z kandydatem. Z tego względu należy mieć przynajmniej nieco wiedzy na temat działań i wyników kandydata w środowisku pracy. Przed wyrażeniem zgody osoba polecająca powinna zastanowić się, czy:

  • miała okazję pracować z kandydatem lub bezpośrednio obserwować jego pracę?

  • zna jego mocne strony i umiejętności, o których może wypowiedzieć się osobiście?

  • może podać konkretne przykłady pracy tej osoby?

  • może przekazać pozytywną opinię na temat tej osoby?

Przed zaakceptowaniem prośby należy rozważyć, czy napisanie rzetelnego listu polecającego jest w ogóle możliwe. W przypadku braku wystarczającego doświadczenia lub pozytywnych wspomnień związanych z kandydatem, które warto opisać, należy szybko i uprzejmie powiadomić go, że prośba jest niemożliwa do spełnienia. Dzięki temu kandydat zyska dużo czasu, aby znaleźć inne rozwiązanie.

Format listu polecającego: co należy uwzględnić?

List polecający powinien zawierać pięć elementów:

  1. Krótkie wprowadzenie z informacjami o sobie i relacjami z kandydatem oraz opis doświadczenia zawodowego lub wiedzy specjalistycznej

  2. Ogólny opis dostrzeganych mocnych stron kandydata w odniesieniu do odbiorcy

  3. Opis sytuacji ilustrujących jedną lub dwie cechy kandydata

  4. Uwagi końcowe ze zwięzłym podsumowaniem powodów dla których warto przyjąć polecaną osobę

  5. Podpis, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe

Jeśli kandydat nie dostarczył aktualnego CV i opisu stanowiska, należy poprosić o ich przesłanie, aby dobrze przygotować się do napisania polecenia. Pozwoli to uzyskać pełną wiedzę o doświadczeniu i osiągnięciach tej osoby.

Opis stanowiska jest potrzebny, aby zrozumieć, czego pracodawca oczekuje od kandydata. Na podstawie tego opisu można zdecydować, jakie elementy CV i osobistego doświadczenia ze współpracy warto uwzględnić.

Szablon listu polecającego

Niezależnie od tego, czy list polecający jest dla studenta, czy dla osoby aktywnej zawodowo, struktura dokumentu powinna być podobna. Należy uwzględnić krótkie wprowadzenie, informacje o wykształceniu i doświadczeniu kandydata, opis sytuacji z własnego doświadczenia i uwagi końcowe. Przy przygotowywaniu listu polecającego jako inspiracja może posłużyć ten szablon:

Do wszystkich zainteresowanych!

Z przyjemnością polecam [imię i nazwisko kandydata] na [stanowisko w firmie lub przyjęcie do instytucji].

Nazywam się [imię i nazwisko] i jestem [stanowisko] w [instytucja lub firma]. Mam [liczba] -letnie doświadczenie w pracy w [branża lub dziedzina nauki] i współpracowałem(-am) z wieloma młodymi specjalistami. Pracowałem(-am) z [imię i nazwisko kandydata] i jest to osoba, która zdecydowanie się wyróżnia.

W trakcie naszej współpracy [imię i nazwisko kandydata] wykazał(a) się wybitnymi zdolnościami w zakresie [umiejętność, cecha, doświadczenie, klasa itd.]. Już na samym początku [imię i nazwisko kandydata] sprawiał(a) wrażenie osoby kompetentnej, a wraz z rozwojem naszej współpracy zdecydowanie przewyższył(a) inne osoby pod względem wiedzy na temat [główna dziedzina].

[Wstaw opis sytuacji przedstawiający najważniejsze umiejętności, cechy, doświadczenie].

Moje uznanie wzbudziły nie tylko umiejętności techniczne. Współpraca z [imię i nazwisko kandydata] była przyjemnością ze względu na jego(-j) wybitnie pozytywne nastawienie i [pozytywna cecha]. [Pozytywna cecha] i [pozytywna cecha] również były niezbędne. Cechy te spotkały się z uznaniem nie tylko moim, ale również współpracowników, którzy chętnie korzystali z jego(-j) wsparcia przy realizacji zadań.

Mam całkowitą pewność, że [imię i nazwisko kandydata] doskonale sprawdzi się w [instytucja/firma]. Nie tylko wniesie poszukiwane przez Państwa umiejętności i doświadczenie, ale także szybko stanie się częścią zespołu i pomoże wszelkimi możliwymi sposobami w rozwoju [instytucja/firma].

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji lub konkretnych przykładów, proszę skontaktować się ze mną pod numerem\adresem [informacje kontaktowe]. Ponieważ list polecający omawia jedynie fragment jej (jego) umiejętności i osiągnięć, z przyjemnością opowiem więcej o naszej współpracy.

Z poważaniem

[Imię i nazwisko, firma oraz tytuł]

Przykład listu polecającego

List polecający może mieć różne formy. Poniżej podano przykład gotowego listu dla kandydata ubiegającego się o pracę, który opracowano na podstawie powyższego szablonu:

Do wszystkich zainteresowanych!

Z przyjemnością mogę polecić Annę Nowak na stanowisko analityka danych w firmie L&Q International.

Nazywam się Robert Kwiatkowski i jestem dyrektorem regionalnym w firmie IT Tech. Mam 15 lat doświadczenia w pracy jako statystyk i specjalista ds. obsługi klienta i współpracowałem z wieloma młodymi specjalistami. Pracowałem z Anną Nowak i jest to osoba, która zdecydowanie się wyróżnia.

W trakcie naszej współpracy Anna Nowak wykazała się wybitnymi zdolnościami w zakresie aplikacji technicznych, takich jak ArcGIS, programowanie w języku R, Python i obsługi kilku innych narzędzi do wizualizacji danych. Już na samym początku Anna Nowak sprawiała wrażenie osoby kompetentnej i wykazywała wyjątkowe zdolności techniczne, a wraz z rozwojem naszej współpracy zdecydowanie przewyższała inne osoby pod względem wiedzy na temat analizy danych i narzędzi używanych w handlu.

Już wkrótce po zatrudnieniu Anny Nowak mogłem przekonać się o jej elastyczności. W ubiegłym roku mieliśmy klienta, który przesłał dane w arkuszu Excel wymagającym dogłębnego wyczyszczenia. W tym czasie doświadczenie Anny Nowak w zakresie obsługi programu Excel było niewielkie, jednak pracowała po godzinach, aby nauczyć się prawidłowego usuwania zbędnych danych, korzystając z funkcji. W ciągu tygodnia dane klienta zostały prawidłowo sformatowane, dzięki czemu można je było poddać efektywnej analizie i wizualizacji. Co więcej Anna tak umiejętnie zwizualizowała dane, że klient pochwalił rezultat jej wysiłków.

Moje uznanie wzbudziły nie tylko umiejętności techniczne. Współpraca z Anną Nowak była przyjemnością ze względu na jej wybitnie pozytywne nastawienie oraz zaangażowanie w dotrzymywanie terminów. Jej chęć działania i umiejętność pracy zespołowej również były niezbędne. Cechy te spotkały się z uznaniem nie tylko moim, ale również współpracowników, którzy chętnie korzystali z jej wsparcia przy realizacji zadań.

Mam całkowitą pewność, że Anna Nowak doskonale sprawdzi się w firmie L&Q International. Nie tylko wniesie poszukiwane przez Państwa umiejętności i doświadczenie, ale także szybko stanie się częścią zespołu i pomoże wszelkimi możliwymi sposobami w rozwoju firmy L&Q International.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji lub konkretnych przykładów, proszę skontaktować się ze mną pod numerem +48 222-22222 lub adresem e-mail: rkwiatkowski@ittech.com. Ponieważ list polecający omawia jedynie fragment jej umiejętności i osiągnięć, z przyjemnością opowiem więcej o naszej współpracy.

Z poważaniem

Robert Kwiatkowski
Dyrektor regionalny
IT Tech

Odkryj więcej artykułów