Rozwój kariery

Pytania i odpowiedzi: jak długi powinien być okres wypowiedzenia w przypadku rezygnacji z pracy?

12/30/2020

Zwykle, odchodząc z firmy, przekazuje się przełożonemu list rezygnacyjny. Przekazując go i podając rozsądny okres wypowiedzenia, okazujesz szacunek przełożonemu i zapewniasz mu czas na zorganizowanie przepływu pracy i zadań przed odejściem. W tym artykule omówiono, czym jest okres wypowiedzenia i jak ustalić odpowiednią ilość czasu w celu złożenia rezygnacji.

Co to jest okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia to czas dalszej pracy od dostarczenia listu rezygnacyjnego do ostatniego dnia pracy. Wynosi zazwyczaj co najmniej dwa tygodnie, ale jego odpowiednią długość można określić, uwzględniając czynniki zmienne, takie jak stan bieżących projektów i grafik współpracowników.

Czemu służy okres wypowiedzenia?

Rekrutacja może być długotrwałym procesem, zwłaszcza w przypadku dziedzin specjalistycznych. Decydując o okresie wypowiedzenia, uwzględnij czas trwania procesu rekrutacji w firmie. Dział kadr musi przetworzyć powiadomienie o rezygnacji, utworzyć opis stanowiska, które zwalniasz, oraz uzyskać zatwierdzenie budżetu na rekrutację. Ten proces często wymaga kilku międzywydziałowych kontroli, zanim będzie można aplikować na stanowisko. Wszystko to wymaga czasu. Poza poszanowaniem czasu firmy jest kilka innych powodów, dla których okres wypowiedzenia jest niezbędny:

  1. Utrzymanie dobrej relacji z firmą: Niezależnie od tego, czy pracujesz na danym stanowisku kilka miesięcy, czy kilka lat, dobrze zostawić po sobie pozytywne wrażenie. Kiedy w przyszłości będziesz aplikować na inne stanowiska, możesz potrzebować referencji lub polecenia od obecnego pracodawcy. Powiadamiając go uprzejmie, masz szansę, że będzie się pozytywnie wypowiadał o Twojej pracy w firmie.

  2. Umożliwienie zorganizowania zastępstwa i dalszego przepływu pracy w firmie: Zapewnienie pracodawcy okresu wypowiedzenia pozwoli zespołom współpracowników uwzględnić w planach Twoją nieobecność. Zyskają wystarczająco dużo czasu na zorganizowanie zastępstwa i uzupełnienie luk w przepływie pracy.

  3. Uzgodniona umowa lub warunki: Umowa podpisana w momencie rozpoczęcia pracy w firmie zawiera warunki zatrudnienia, w tym często podawany okres wypowiedzenia.

Niekiedy po otrzymaniu rezygnacji w firmie może zostać podjęta decyzja o reorganizacji struktury biznesowej. Może się okazać, że Twoje obowiązki zawodowe zostaną przydzielone do kilku innych stanowisk.

Jak ustalić długość okresu wypowiedzenia?

Ustalając długość okresu wypowiedzenia, należy uwzględnić wiele zmiennych. Aby podjąć decyzję, odpowiedz sobie na te pytania:

1. Czy w momencie rozpoczęcia pracy została podpisana umowa?

W przypadku podpisania umowy może ona zawierać szczegóły dotyczące okresu wypowiedzenia. Planując rezygnację z pracy, warto sprawdzić najpierw treść umowy o pracę i na tej podstawie zaplanować kolejne kroki.

2. Jak długo zajmujesz stanowisko lub pracujesz w firmie?

Jeśli jesteś w firmie dłużej niż miesiąc, ale krócej niż dwa lata, przyjęte jest zapewnienie pracodawcy co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Rozważ co najmniej dwutygodniowy okres wypowiedzenia, nawet jeśli pracujesz w firmie tylko kilka miesięcy. Pracodawca zyska dzięki temu czas na zorganizowanie zastępstwa na Twoje stanowisko. Jeśli pracujesz w firmie ponad dwa lata, zapewnij jednomiesięczny okres wypowiedzenia.

Często jest stosowany dłuższy niż jednomiesięczny okres wypowiedzenia, gdy wiadomo, że proces rekrutacji w firmie trwa długo.

3. Czy masz już zaplanowany urlop?

Jeśli masz już zaplanowane wakacje, uprzejmość wymaga, aby powiadomić pracodawcę, że po ich zakończeniu nie wrócisz już do firmy. Miej na uwadze, że to pracodawca decyduje, czy zaakceptować urlop.

4. Czy Twoja rola wymaga ścisłej współpracy z innymi osobami nad ukończeniem projektów?

Jeśli wiesz, że niektórzy współpracownicy planują wkrótce wakacje lub urlop rodzicielski, uwzględnij to przy ustalaniu, ile czasu należy dać pracodawcy. Gdy w biurze zabraknie jednocześnie kilku osób, wystąpią luki w przepływie pracy, a projekty mogą nie zostać ukończone na czas.

5. Czy jesteś w trakcie pracy nad dużym projektem firmy?

Długość okresu wypowiedzenia zależy także od niedokończonych prac. Zastanów się, ile czasu zajmie przeszkolenie współpracownika lub nowego pracownika i przekazanie mu zadań w toku. Być może pracujesz nad dużym projektem albo masz wyjątkową wiedzę lub umiejętności wymagane przy realizacji takiego projektu.

6. Czy rezygnujesz z pracy blisko końca roku podatkowego?

Harmonogram prac w wielu firmach bazuje na kalendarzu okresów podatkowych. Na jego podstawie są wyznaczane terminy zakończenia projektów i nowe cele na następny rok. Jeśli rozważasz złożenie wypowiedzenia, uwzględnij kalendarz roku podatkowego.

7. Dlaczego rezygnujesz i jakie są Twoje cele zawodowe?

Weź pod uwagę, czy rezygnujesz z powodu już zdobytej innej pracy, czy chcesz rozpocząć własną działalność, czy też planujesz odpocząć przez jakiś czas. Twoje cele zawodowe mogą być pomocne przy ustalaniu okresu wypowiedzenia.

8. Czy warunki umowy o pracę wymagają okresu wypowiedzenia?

Ustal, czy w opisie stanowiska na etapie aplikacji lub dokumentach podpisanych przed rozpoczęciem pracy podano okres wypowiedzenia. Sprawdź dokładnie wszystkie warunki ustalone na piśmie, zanim przekażesz rezygnację pracodawcy.

Jak zawiadomić o rezygnacji z pracy?

Aby w profesjonalny sposób zawiadomić o rezygnacji, poproś o spotkanie w celu przekazania formalnego listu zaadresowanego do przełożonego. Firmy mogą zachować list rezygnacyjny w dokumentacji na potrzeby działu HR lub na wypadek, gdy będziesz potrzebować referencji w przyszłości.

Najważniejsze założenia profesjonalnego listu rezygnacyjnego:

  1. List powinien być krótki.

  2. Podaj przyczynę rezygnacji i swój ostatni dzień w pracy.

  3. Wymień tylko pozytywne przyczyny rezygnacji. Warto utrzymać dobrą relację z pracodawcą po odejściu.

  4. Podziękuj pracodawcy za czas spędzony w firmie i zaproponuj pomoc w okresie przejściowym.

Przykład listu rezygnacyjnego:

[Imię i nazwisko przełożonego]
[Siedziba zakładu pracy]
[Adres firmy]

[Data]

Szanowny Panie\Szanowna Pani [Imię i nazwisko przełożonego]!

Pragnę poinformować o zamiarze rezygnacji ze stanowiska [stanowisko] w firmie [nazwa firmy] w dniu [ostatni dzień pracy]. Dziękuję za możliwość pracy w dziale [dział firmy]. Praca w zespole i zdobywanie umiejętności w branży [branża] przyniosły mi satysfakcję. Czas spędzony w firmie umożliwił mi uzyskanie wiedzy i rozwój zawodowy.

Chętnie pomogę w okresie przejściowym lub w szkoleniu osoby, która zajmie moje stanowisko w okresie od teraz do [ostatni dzień w pracy].

Dziękuję za zrozumienie mojej decyzji o odejściu z firmy w celu [przyczyna rezygnacji]. Życzę wielu sukcesów w przyszłości.

Z poważaniem

[Imię i nazwisko]

Powiązane

Zobacz więcej 

Cele SMART: definicja i przykłady

Dowiedz się, czym są cele SMART i jak mogą pomóc w osiągnięciu sukcesu zawodowego.

Jak napisać list polecający (z przykładami)

List polecający powinien zawierać kilka solidnych, spersonalizowanych przykładów pozytywnych interakcji z polecaną osobą.