Czym jest rozwój zawodowy?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 3 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Ciągłe zmiany zachodzące w świecie, nowe technologie i szybki rozwój cywilizacyjny sprawiają, że ludzie muszą dostosowywać się do pojawiających się wyzwań i wymagań. Jeśli chcesz być atrakcyjnym pracownikiem dla potencjalnego pracodawcy i wyróżniać się spośród tłumu kandydatów, potrzebujesz stale uzupełniać i poszerzać swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, czyli zadbać o własny rozwój zawodowy.

W poniższym artykule dokładnie wyjaśniamy, czym jest rozwój zawodowy i dlaczego jest tak ważny oraz przedstawiamy wskazówki i sposoby umożliwiające jego usprawnienie.

Jaki wpływ na karierę ma rozwój zawodowy?

Rozwój zawodowy jest pojęciem bardzo subiektywnym i można go rozumieć na wiele sposobów, gdyż każdy człowiek inaczej definiuje sukces. Powinien on zostać dokładnie zaplanowany i przemyślany. Jest to osiąganie konkretnych celów i dobrej pozycji zawodowej w określonym czasie poprzez rozwijanie swoich umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na danym stanowisku lub uzyskania awansu. To także bardzo ważny element funkcjonowania każdego człowieka i wpisuje się w jego rozwój osobisty. Rozwój zawodowy sprawia, że możesz stać się bardziej atrakcyjnym kandydatem dla potencjalnego pracodawcy, który dostrzeże w Tobie potencjał i szansę na poprawę funkcjonowania firmy przez zatrudnienie właśnie Ciebie.

Często zdarza się, że działania pozazawodowe przenikają do sfery zawodowej, wzbogacając wiedzę pracownika i poszerzając jego kompetencje niekoniecznie związane z wykonywaną na danym etapie życia pracą, ale mogące okazać się pomocne w innym momencie.

Wyróżnia się pięć podstawowych funkcji rozwoju zawodowego:

 1. Poszerzanie wiedzy, która może okazać się pomocna w przyszłych sytuacjach kryzysowych.

 2. Zdobywanie doświadczenia na podstawie obserwacji siebie i innych pracowników oraz wprowadzanie nowych rozwiązań do wykonywanej pracy.

 3. Określenie własnego systemu wartości, zasad i norm postępowania oraz zmiana swoich poglądów.

 4. Diagnozowanie indywidualnych kompetencji pracownika i podnoszenia ich na wyższy poziom.

 5. Współpraca z innymi osobami – dzielenie się własną wiedzą, a także korzystanie z wiedzy innych pracowników, wzajemne działanie i nauka.

Racjonalne zarządzanie osobistym rozwojem pozwala także na świadomy wybór własnej drogi, umiejętne analizowanie swoich możliwości, daje zadowolenie z pracy oraz wpływ na otaczającą rzeczywistość. Ponadto dbanie o ciągły rozwój zapobiega wykształceniu się rutyny, która może powodować brak chęci do pracy i zaangażowania w wykonywane zadania. Doskonalenie zawodowe pozwoli na ponowne zainteresowanie się wykonywaną pracą i docenienie jej lub podjęcie decyzji o zmianie stanowiska na inne.

Czym motywowany jest rozwój kariery zawodowej?

Rozwój kariery zawodowej może być motywowany czynnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi. Pierwsze wynikają z zainteresowania pracownika określonym obszarem zagadnień, w związku z czym podejmuje on aktywności związane z konkretnym zawodem bądź też spoza tej sfery, które umożliwiają rozwój osobisty. Drugie są następstwem oczekiwań stawianych przez pracodawców, którzy zdają sobie sprawę z przewagi konkurencyjnej, jaką mogą uzyskać poprzez posiadanie kompetentnej, stale rozwijającej się kadry. Dużą wagę przywiązują więc do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi poprzez procesy takie, jak:

 • tworzenie kadry rezerwowej;

 • system ocen okresowych;

 • programy rozwoju zawodowego;

 • rekrutacja wewnętrzna;

 • system wynagrodzeń;

 • różnego typu działania rozwojowe, takie jak coaching czy mentoring;

 • zarządzanie talentami – dobry pracodawca wie, że inwestycja w pracowników to także inwestycja w całą firmę i jej rozwój;

 • opisy stanowisk;

 • ścieżki kariery określające, jakie szkolenia powinien odbyć dany pracownik, aby podnieść swoje kompetencje i uzyskać przydatne na danym stanowisku umiejętności – zdarza się, że widząc dużą chęć rozwoju, pracodawca decyduje się na pokrycie części lub całości kosztów;

 • struktura organizacji.

Jakie korzyści niesie ze sobą rozwój zawodowy?

Ciągła aktualizacja wiedzy i doskonalenie swoich umiejętności są bardzo ważnym aspektem ludzkiego życia. Dobrze wykonywane obowiązki mogą zapewnić pracownikowi różnorodne korzyści.

Poprawia pewność siebie

Zdobywanie nowych zdolności może sprawić, że staniesz się bardziej świadomym pracownikiem, poczujesz się bardziej komfortowo na swoim stanowisku, a tym samym zyskasz większą pewność siebie; to ważna cecha pracownika – dzięki niej potrafi podejmować logiczne i konkretne decyzje, jest bardziej skłonny do zaakceptowania nowych możliwości oraz przejawia cechy przywódcze. Można to łatwo zobrazować przykładem – osoba pracująca w danej firmie na konkretnym stanowisku przez długi czas ma znacznie bogatszą wiedzę niż wtedy, gdy dopiero zaczynała pracę i jest w stanie podejmować się bardziej zaawansowanych zadań.

Zwiększa Twoje szanse na zdobycie wymarzonej pracy

Poszerzanie wiedzy i umiejętności sprawia, że taka osoba staje się bardziej pożądanym kandydatem dla pracodawcy. Mając opinię wykwalifikowanego pracownika, znacznie zwiększasz szanse na to, że w porównaniu z konkurencją okażesz się bardziej atrakcyjnym aplikantem, więc otrzymasz daną posadę.

Rozwija różne umiejętności

Rozwój zawodowy pozwala na poszerzanie zarówno umiejętności twardych, jak i miękkich. Te pierwsze dotyczą wiedzy związanej z pracą, którą można zdobywać poprzez uczęszczanie na szkolenia czy kursy, natomiast te drugie to osobiste nawyki definiujące sposób pracy danej osoby. Ich połączenie może pomóc pracownikowi stać się ekspertem w swojej dziedzinie, dzielić się nabytą wiedzą i odkrywać nowe możliwości rozwoju.

Daje większe możliwości zatrudnienia

Rozwijanie swoich zdolności zwiększa szanse na otrzymanie awansu lub podwyżki. Pracodawca widząc, że konkretny pracownik wkłada wiele wysiłku w samodoskonalenie, będzie w dużym stopniu skłonny do powierzenia mu wyższej pozycji w firmie i bardziej odpowiedzialnych obowiązków. To wiążę się z kolei z możliwością uzyskania wyższego wynagrodzenia.

Rozszerza możliwości nawiązywania kontaktów

Rozwój własnych umiejętności i wiedzy zazwyczaj często wiążę się z uczestniczeniem w wydarzeniach, podczas których można nawiązać kontakt z profesjonalistami z danej branży. Należą do nich różnego typu seminaria, webinaria, konferencje, zajęcia lub programy czy wydarzenia dla wolontariuszy. Są to świetne okazje do poznania ekspertów i wpływowych osób z konkretnej branży. Spotkania z mentorami dostarczą cennych wskazówek, a koledzy z branży czy kierownicy do spraw rekrutacji mogą przekazywać Ci informacje o nowych możliwościach zatrudnienia pojawiających się na rynku pracy.

Umożliwia znalezienie mentora

Z powyższym punktem ściśle związana jest możliwość znalezienia własnego mentora, co jest bardzo dobrym sposobem na poprawę rozwoju zawodowego. Osoba godna naśladowania, posiadająca szeroką wiedzę w danej branży, może pomóc Ci w prowadzeniu ścieżki rozwojowej i osiąganiu zamierzonych celów, a także uczyć Cię nowych umiejętności i udzielać cennych porad. Mentor może także opowiedzieć Ci o różnych możliwościach rozwojowych i stanowiskach dostosowanych do Twoich potrzeb i dążeń. Warto, aby była to osoba zajmującą posadę, którą Ty pragniesz w przyszłości objąć, gdyż będzie mogła pokazać, jak dotarła do tego konkretnego punktu.

Jak usprawnić swój rozwój zawodowy?

Istnieje kilka sposobów i kroków, które mogą pomóc Ci usprawnić rozwój kariery zawodowej.

 • Stworzenie harmonogramu i określenie własnych celów – na przykład ukończenie programu szkoleniowego bądź nauka nowej umiejętności – pozwala na śledzenie własnych postępów oraz sprawdzanie na bieżąco, które obszary Twojej wiedzy czy zdolności wymagają jeszcze poprawy.

 • Podejmowanie się nowych ról i zadań – posiadanie wielu obowiązków pokaże pracodawcy, że jesteś w stanie przejąć inicjatywę i poza podstawowymi zadaniami wykonywać również inne, oraz że wyrażasz chęć ciągłego rozwoju i uczenia się nowych rzeczy.

 • Stałe kształcenie się – aby usprawnić swój rozwój zawodowy, możesz zdobywać kolejne tytuły naukowe czy certyfikaty oraz uczestniczyć w programach szkoleniowych lub zajęciach w celu uczenia się i nabywania nowych umiejętności związanych z danym zawodem.

Przykłady rozwoju zawodowego

Istnieje wiele sposobów na usprawnienie własnego rozwoju zawodowego. Oprócz wspomnianych wcześniej szkoleń i kursów można brać także udział w warsztatach, których celem jest nauka pracy w grupach oraz poprawa umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Dobrym sposobem jest także czytanie książek o samorozwoju lub rozwoju kariery. Wybór jest bardzo duży, więc warto poprosić o rekomendację osoby z branży lub mentora.

Swoją karierę można rozwijać również poprzez aktywny udział w konferencjach – wygłaszanie referatów i dzielenie się własnym projektem lub koncepcją z innymi osobami. Oprócz zainteresowania innych osób swoimi pomysłami można także udoskonalić umiejętności komunikacyjne i zniwelować obawy przed publicznymi występami.

W celu rozwoju swoich umiejętności można także obserwować współpracowników lub menedżerów. Dodatkowo jest to świetny sposób na sprawdzenie, czy dane stanowisko jest dla Ciebie interesujące.

To, w jakim kierunku będzie zmierzała Twoja kariera, zależy tylko od Ciebie. Warto swój rozwój zawodowy prowadzić zgodnie z własnymi odczuciami i oczekiwaniami. Mamy nadzieję, że nasz artykuł okazał się przydatny i już wiesz, jakie funkcje pełni rozwój kariery zawodowej, jakie przynosi korzyści oraz co możesz zrobić, aby go usprawnić. Sposobów jest wiele, więc wierzymy, że odnajdziesz ten, który będzie odpowiadał Ci w stu procentach.

Odkryj więcej artykułów

 • Awans w pracy – jak się zachować?
 • 13 podstawowych zasad prawa pracy
 • Młodzi na rynku pracy
 • Staż w przedszkolu — obowiązki stawiane przed kandydatami
 • Co to jest rynek pracy?
 • Umowa na czas określony a ciąża
 • Badanie alkomatem w pracy — poradnik
 • Kara dyscyplinarna – kiedy grozi pracownikowi?
 • Czym jest kultura organizacyjna firmy?
 • Jak radzić sobie ze stresem w pracy?
 • 16 typów osobowości i odpowiednie ścieżki kariery
 • Jak stworzyć parafkę?