Czym jest hybrydowy model pracy?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 30 maja 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Hybrydowy model pracy to system coraz częściej wykorzystywany przez pracodawców. Skąd wynika popularność takiego rozwiązania i jakie są sposoby jego wdrożenia? W naszym artykule wyjaśniamy, na czym polega praca hybrydowa oraz opisujemy korzyści, które płyną z zastosowania takiego systemu pracy.

Czym jest hybrydowy model pracy?

Praca hybrydowa to system, który stanowi połączenie pracy zdalnej z wykonywaniem obowiązków z biura. Jest to więc model mieszany, a proporcje dotyczące podziału są w nim tak naprawdę zależne od struktury wybranej organizacji. Pracownicy mogą wykonywać czynności zawodowe nie tylko w domu czy biurze, ale i w innym, wyznaczonym przez pracodawcę miejscu.

Główne założenie opisywanego modelu opiera się na takiej organizacji pracy, aby wykonywanie zleconych pracownikom zadań było dostosowane do ich preferencji i stylu pracy. Co istotne, współpraca między pracownikami a firmą powinna odbywać się w najkorzystniejszych dla każdej ze stron warunkach.

Praca w systemie hybrydowym – na czym polega i jakie są jej rodzaje?

Wybrany przez daną placówkę model może zakładać przewagę pracy zdalnej, pracę według harmonogramu lub też w przeważającej części wykonywanie działań w siedzibie firmy. W zależności od specyfiki danej organizacji można wyróżnić trzy podstawowe warianty pracy hybrydowej:

„Remote first”

Ten model opiera się na dostosowaniu pracy do zaistniałej sytuacji. Część pracowników, zwłaszcza tych, którzy nie mogą pracować zdalnie, wykonuje swoje obowiązki w biurze. Natomiast pozostałe osoby pracują zdalnie, ale w razie potrzeby osoba zatrudniona zawsze ma możliwość dostępu do firmy, na przykład w celu organizacji spotkania.

System rotacyjny

Praca w modelu rotacyjnym wymaga podziału zespołu na grupy, z których jedna pracuje zdalnie, a kolejna wykonuje swoje obowiązki na miejscu w zakładzie pracy. Kiedy mija określony czas (może to być kilka dni, tydzień czy miesiąc), następuje wymiana zespołów.

W omawianym wariancie pracownicy najczęściej korzystają z ustalonych wcześniej grafików, dzięki czemu mogą odpowiednio zaplanować swój czas.

Stały podział zespołów pracujących stacjonarnie i zdalnie

Model, w którym większa część zespołu pracuje stacjonarnie, natomiast pozostali korzystają z pracy zdalnej.

Od czego zależy to, na jaki model decyduje się dana organizacja? Przede wszystkim znaczenie ma specyfika branży, a także sprzęt, którym dysponuje firma. Korzystanie z opisywanego systemu wymaga używania specyficznych narzędzi umożliwiających pracę zdalną, takich jak specjalistyczne oprogramowanie, platformy komunikacyjne czy wykorzystywane do zarządzania danym projektem.

Zalety pracy w systemie hybrydowym

Co sprawia, że pracownicy cenią sobie hybrydowy model pracy? Przede wszystkim dla wielu zatrudnionych ważna jest elastyczność w miejscu pracy, rozumiana jako swoboda związana z wyborem nie tylko miejsca, ale i dogodnego czasu na pracę. Część zwłaszcza młodych i stawiających pierwsze kroki na zawodowej ścieżce osób traktuje siedzibę firmy jako miejsce nie tylko zdobywania doświadczenia, ale i nawiązywania pierwszych relacji i kontaktów zawodowych. Druga grupa pracowników bardziej ceni możliwość wykonywania obowiązków zawodowych z domu, co pozwala im na pogodzenie często wielu życiowych ról.

Model hybrydowy łączy zalety pracy zdalnej z możliwością korzystania z udogodnień oferowanych w siedzibie firmy przez pracodawcę. Można więc stwierdzić, że praca w modelu hybrydowym jest rozwiązaniem kompromisowym, mającym wiele zalet zarówno z perspektywy pracownika, jak i przedsiębiorcy. Pracownicy cenią sobie przede wszystkim powiązaną z opisywanym systemem możliwość wyboru. Dzięki temu w zależności od indywidualnej sytuacji mogą zdecydować, czy wygodniej jest im przyjść do biura, czy też pracować z domu.

Wymieniając korzyści, nie sposób pominąć również kwestii związanych z oszczędnością zarówno czasu, jak i pieniędzy.

Praca stacjonarna często łączy się z koniecznością pokonywania każdego dnia wielu kilometrów w drodze do siedziby firmy. W rezultacie pracownik zmuszony jest do ponoszenia dodatkowych wydatków na benzynę czy bilety komunikacji miejskiej. Traci również czas, który w wariancie hybrydowym mógłby poświęcić na odpoczynek lub wykonywanie innych czynności.

Warto w tym miejscu podkreślić, że oszczędności pojawiają się również po stronie pracodawców. Grafik pracy w systemie hybrydowym można rozplanować w taki sposób, aby część pracowników pracowała w sposób zdalny. Tym samym firma wykorzystuje mniejszą powierzchnię, a jej wydatki związane z funkcjonowaniem placówki są niższe.

Hybrydowe miejsce pracy stało się dla części pracodawców również szansą na zróżnicowanie zespołu i zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów mieszkających nawet w znacznej odległości od firmy. Ponadto pracownicy, którzy mają możliwość dopasowania harmonogramu pracy do swojego życia prywatnego, mogą czerpać większą satysfakcję z wykonywanej pracy, a tym samym zwiększa się ich produktywność.

Jak wdrożyć hybrydowy model miejsca pracy w Twojej organizacji?

Warto spojrzeć na proces wprowadzania hybrydowego modelu organizacji pracy nie tylko jak na wyzwanie organizacyjne, ale i możliwość uzyskania przewagi nad innymi firmami działającymi w tej samej branży. Jak tego dokonać? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które warto zastosować, wprowadzając hybrydowy model miejsca pracy:

1. Zapewnij pracownikom możliwość dokonania wyboru

To bardzo istotne, aby przed wprowadzeniem zmian każdy z pracowników miał szansę wypowiedzieć się, jaki model elastycznej pracy mu odpowiada. Może się okazać, że część pracowników będzie preferowała pracę niemal wyłącznie stacjonarną, podczas gdy inni w mniejszym lub większym stopniu zdecydują się skorzystać z pracy zdalnej.

Warto wsłuchać się w głos personelu i na podstawie sugestii pracowników stworzyć plan działania firmy, proponując zatrudnionym osobom kilka opcji do wyboru. Ważne jest też to, aby proponowanych rozwiązań nie było zbyt wiele, ponieważ może to wprowadzić niepotrzebny chaos i być trudne do zrealizowania.

2. Zorganizuj przestrzeń do pracy zdalnej

Przechodząc na hybrydowy model pracy, konieczne jest dokonanie zmian w przestrzeni organizacyjnej danej firmy. W sytuacji, w której część pracowników będzie wykonywała swoje obowiązki z domu, warto wykorzystać uzyskaną w ten sposób wolną powierzchnię do stworzenia wspólnych przestrzeni coworkingowych, przeznaczonych dla tych pracowników, którzy bywają w firmie rzadko, zazwyczaj pracując w sposób zdalny.

Dzięki takiemu rozwiązaniu zawsze wtedy, kiedy pojawi się konieczność przyjazdu do firmy, nie będzie potrzeby organizowania dodatkowego miejsca pracy. Warto rozważyć również stworzenie większej liczby sal konferencyjnych, w których w razie potrzeby będą odbywały się spotkania zespołów.

Planując zmiany aktualnej konfiguracji biura, przyjrzyj się obecnie funkcjonującym rozwiązaniom. Na podstawie takiej analizy będziesz w stanie ocenić, które z nich działają bez zarzutu, a jakie należy zmodyfikować.

3. Wykorzystaj dostępne rozwiązania technologiczne

Proces przekształcania firmy w jednostkę działającą w modelu hybrydowym nierozerwalnie związany jest z koniecznością cyfryzacji zasobów. Warto również sięgnąć po nowoczesne rozwiązania technologiczne, ułatwiające nie tylko skuteczną komunikację, ale i przeprowadzenie innych procesów, takich jak zdalna rekrutacja.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania służącego do udostępniania plików każdy pracownik, bez względu na miejsce pracy, może korzystać z zasobów wiedzy i dzielić się niezbędnymi informacjami z pozostałymi członkami zespołu.

4. Zadbaj o integrację

Dobrą praktyką jest też inwestowanie w zacieśnienie relacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu. Warto zadbać, aby w grafiku znalazło się stałe miejsce na wideokonferencje czy korzystanie z komunikatorów.

Część pracodawców decyduje się na wykorzystanie specjalistycznych aplikacji wspierających współpracę, korzysta też z dedykowanych przestrzeni online, które dla pracowników pracujących zdalnie mogą stanowić namiastkę przestrzeni biurowej. Jednym z interesujących rozwiązań są też tematyczne sesje online czy nawet zdalne imprezy, w których uczestniczą wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa.

Nie można zapominać także o spotkaniach offline. Wyjście na kawę, wyjazdowa impreza integracyjna czy wspólne zajęcia jogi mogą przełożyć się na wzmocnienie poczucia wspólnoty i poprawę jakości współdziałania zespołu.

Wszystkie opisane powyżej działania mają wzmocnić w każdej z grup pracowników, zarówno tych pracujących w biurze, jak i tych wykonujących pracę zdalną, poczucie przynależności do jednego zespołu.

5. Stwórz wiele kanałów komunikacji

Podstawą działania każdej organizacji jest zrozumiała i czytelna komunikacja – zarówno pomiędzy członkami jednego zespołu, jak i na linii przełożony-pracownik. Z uwagi na to, że w modelu hybrydowym część pracowników wykonuje swoją pracę poza siedzibą firmy, mogą pojawić się problemy z właściwym odczytaniem informacji.

Z tego względu pracodawca powinien zadbać o ustalenie jasnych reguł przekazywania informacji zwrotnych, na przykład podczas codziennych spotkań podsumowujących dzień. Istotne jest też wykorzystanie w tym celu wielu kanałów komunikacji, takich jak komunikatory, telefon czy wiadomości mailowe.

6. Zmodyfikuj sposób rekrutacji pracowników

Jeśli Twoja organizacja stosuje hybrydowy model pracy, w procesie rekrutacyjnym nie musisz ograniczać się do osób zamieszkujących określony obszar. Dzięki pracy zdalnej potencjalny kandydat ma możliwość podjęcia pracy nawet jeżeli jego miejsce zamieszkania znajduje się w znacznej odległości od siedziby firmy.

Istotne jest, aby już w ofercie pracy znalazła się wzmianka na temat pracy hybrydowej, wraz z informacją, na czym polega wykonywanie obowiązków na konkretnym stanowisku zgodnie z założeniami opisywanego modelu. Warto poruszyć omawiany temat również podczas spotkania z kandydatem, dzięki czemu zarówno pracownik, jak i pracodawca zyskują możliwość rozważanie danej oferty i podjęcia decyzji zgodnej z własnymi preferencjami.

Istotna jest też modyfikacja sposobu przeprowadzania rozmowy rekrutacyjnej i zastąpienie tradycyjnego spotkania rozmową online oraz zmiana całego procesu związanego z zatrudnieniem danej osoby w taki sposób, aby była on komfortowy i satysfakcjonujący dla każdej ze stron.

Hybrydowy model pracy to rozwiązanie stosowane przez dużą część przedsiębiorców, które po odpowiednim wdrożeniu może być korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Odkryj więcej artykułów