CTO – co to znaczy?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 13 maja 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Nazwy stanowisk bywają nietypowe i intrygujące, co jest szczególnie widoczne w sektorze IT i ICT. Co to znaczy CTO? Niejednokrotnie rozszyfrowanie odpowiedniego skrótowca stosunkowo niewiele mówi o profilu pracownika zatrudnionego na danym stanowisku. Jeżeli zastanawiasz się, czym zajmuje się CTO, ten artykuł pomoże Ci uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dowiesz się z niego co oznacza skrótowiec CTO i jakie obowiązki zawodowe się za nim kryją. Przedstawimy najważniejsze wymagania i kompetencje przydatne na tym stanowisku. Podpowiemy również co zrobić, aby zostać CTO.

Kim jest CTO?

Chief Technology Officer jest menadżerem wyższego szczebla, którego głównym zadaniem jest kontrolowanie i zarządzanie sprawami związanymi z technologią w firmie. CTO bywa również nazywany dyrektorem technicznym lub dyrektorem ds. technologii. Bardzo często CTO jest jednocześnie członkiem zarządu przedsiębiorstwa lub innego ciała wykonawczego. Jego wysokie umiejscowienie w strukturze stanowisk oznacza, że musi posiadać zarówno kompetencje techniczne i technologiczne, jak i biznesowe oraz marketingowe.

Czym zajmuje się CTO?

Osoby zatrudnione na tym stanowisku odpowiadają przede wszystkim za to, by stosowane w przedsiębiorstwie oprogramowanie, urządzenia i technologie efektywnie wspierały osiąganie jego celów. Z tego względu zazwyczaj to właśnie CTO jest najwyżej postawioną w hierarchii osobą z kompetencjami w zakresie IT.

Zakres obowiązków CTO jest bardzo szeroki. W codziennej pracy na tym stanowisku konieczne jest płynne łączenie umiejętności ściśle technicznych z kompetencjami w zakresie zarządzania. Szczegółowe zadania realizowane przez dyrektorów technicznych mogą znacznie różnić się pomiędzy firmami. Zależy to przede wszystkim od branży i sektora, w którym działa firma. Można pokusić się jednak o wskazanie ogólnych zadań, z którymi mierzy się większość CTO. Należą do nich przede wszystkim:

  • opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie realizacji strategii w zakresie stosowanych technologii, oprogramowania, sprzętu czy języków programowania;

  • współpraca z innymi działami firmy, która powinna polegać na rozpoznawaniu potrzeb i dostarczaniu takich narzędzi, które jak najlepiej będą wspierać osiąganie celów;

  • wybór i nadzór nad wdrażaniem i stosowaniem technologii;

  • tworzenie procedur i standaryzacja procesów;

  • mierzenie skuteczności stosowanych technologii;

  • rozpoznawanie i śledzenie trendów technologicznych na rynku;

  • ochrona danych i dbanie o bezpieczeństwo;

  • zatrudnianie lub udział w rekrutacjach na wyższe stanowiska techniczne.

Jak widać CTO ma mnóstwo pracy. Warto przy tym pamiętać, że (przynajmniej w teorii) wszystkie podejmowane przez niego działania powinny być zbieżne ze strategią przedsiębiorstwa, a przy tym prowadzić do zwiększania efektywności i ułatwiania osiągania celów biznesowych.

CTO — pożądane umiejętności

Dobry CTO powinien być przede wszystkim specjalistą w swojej dziedzinie. To od jego decyzji zależy techniczna i technologiczna sprawności działania firmy, a także kierunki rozwoju i prac badawczych. Oprócz umiejętności technicznych CTO powinien również wykazywać się kompetencjami w zakresie zarządzania zespołem. Jakie wymagania co do kompetencji i umiejętności najczęściej pojawiają się w ogłoszeniach o pracę na tym stanowisku?

Biegłość techniczna i umiejętności programistyczne

Doskonałe kompetencje w zakresie programowania są konieczne na tym stanowisku. W wielu firmach to CTO ma decydujący głos w zakresie decyzji projektowych, a te ciężko podejmować, gdy nie potrafi się przeczytać i zrozumieć kodu programu. Poza tym typowy CTO to zazwyczaj programista, który potrafi dostrzec szerszy kontekst swoich zadań. W codziennej pracy ta umiejętność jest bardzo ważna. Nie każdy deweloper potrafi wyjść poza zadania związane wyłącznie z tworzeniem oprogramowania, a takie podejście jest niezbędne na stanowisku CTO.

Umiejętności analityczne

Większość zadań na stanowisku CTO wymaga podejmowania decyzji w warunkach niepewności na podstawie danych, których dostarczają współpracownicy, inne działy firmy lub specjalistyczne oprogramowanie. Niezbędnym składnikiem procesu jest również osobiste doświadczenie. Każda decyzja powinna być poprzedzona sumienną analizą posiadanych informacji. Dobry CTO musi zatem potrafić interpretować dane i dostrzegać ukryte zależności.

Umiejętności w zakresie organizacji pracy

W wielu przypadkach CTO decyduje o trybie, tempie i kierunkach pracy zespołu. Jego zadaniem jest odpowiednia organizacja pracy, na którą składają się nie tylko narzędzia, oprogramowanie czy kompetencje członków zespołu, ale także odpowiednie ułożenie samego procesu pracy, w tym przepływu zadań.

Umiejętność podejmowania decyzji

Chief Technology Officer to menadżer wyższego szczebla, często członek zarządu przedsiębiorstwa. Od osób tak wysoko postawionych w hierarchii stanowisk wymaga się podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za nie. Warto również, by CTO potrafił decydować bez zbędnej zwłoki. Otoczenie rynkowe ulega dynamicznym zmianom, więc przeciąganie i odwlekanie momentu podjęcia decyzji może skończyć się utratą szansy na wykorzystanie korzystnych dla firmy warunków.

Zarządzanie zespołem

Dbanie o efektywną pracę w zespole i dobór jego członków, zwłaszcza na wyższe stanowiska, jest jednym ze standardowych obowiązków CTO. Powinien on również troszczyć się o dobrą atmosferę pracy oraz mieć zdolność do łagodzenia konfliktów i napięć. Bardzo ważna jest również umiejętność obserwacji współpracowników i wyłapywania tych osób, których zachowanie sugeruje obniżoną motywację do pracy lub inne, niekorzystne dla zespołu emocje. Wszystkie te działania mają jeden główny cel — ograniczenie rotacji pracowników. Jest to o tyle ważne, że wdrożenie nowego specjalisty zazwyczaj zajmuje sporo czasu i angażuje kilka osób.

Cechy dobrego CTO

Kompetencje miękkie istotne są szczególnie na stanowiskach menadżerskich. Nie inaczej jest w przypadku CTO. Jakie cechy charakteru powinien zatem mieć dobry dyrektor ds. technologii?

Odporność na stres

Zazwyczaj im wyższe stanowisko, tym większa odpowiedzialności i związane z nią napięcie. Ciągła praca w stresie jest bardzo wymagająca, dlatego CTO musi sobie z takim obciążeniem radzić. Na tym stanowisko konieczna jest umiejętność kontrolowania własnego ciała tak, by ciężar odpowiedzialności za podejmowane decyzje nie paraliżował, ale stanowił dodatkowy czynnik motywujący do codziennej pracy.

Wysokie zdolności komunikacyjne

Jak wspomnieliśmy wyżej, jednym z obszarów, którymi zajmuje się dyrektor techniczny w codziennej pracy, jest zarządzanie zespołem. Efektywne działania w tym zakresie wymagają dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych. Dobra i skuteczna komunikacja jest podstawą pracy z ludźmi.

Elastyczność

Na stanowisku CTO niezbędna jest umiejętność dopasowywania się do zmieniających się warunków. Elastyczne podejście do pracy nie jest wyborem, lecz koniecznością. Dynamiczne otoczenie sprawia, że osoba zatrudniona na tym stanowisku nie może sztywno trzymać się raz podjętej decyzji lub obranej ścieżki działania. Niezbędne jest ciągłe analizowanie sytuacji i elastyczne dopasowywanie się do zmian.

Umiejętność zarządzania czasem

W zasadzie każdy pracownik może powiedzieć, że brakuje mu czasem czasu na wykonanie wszystkich zadań. Taki stan jest jednak czymś stosunkowo normalnym na stanowiskach menadżerskich. Umiejętność zarządzania czasem jest zatem szczególnie ważna. Dobry CTO powinien potrafić tak zorganizować swoją pracę, by pod koniec dnia zrealizowane były wszystkie ważne zadania.

Jak zostać CTO w czterech krokach?

Menadżerem wysokiego szczebla nie zostaje się na początku drogi zawodowej. Na stanowiskach tego typu wymagane są wysokie kompetencje i duże doświadczenie. Nie inaczej jest w przypadku CTO. Jak zatem zbudować ścieżkę kariery, by w przyszłości ubiegać się o stanowisko Chief Technology Officer?

1. Ukończ odpowiednie studia

Na stanowiskach menadżerskich wykształcenie wyższe jest w większości przypadków niezbędne. Co więcej, zazwyczaj nie wystarczy ukończenie dowolnego kierunku. Pracodawcy poszukujący kandydatów na stanowisko CTO oczekują wykształcenie kierunkowego. Duże znaczenie ma również ukończenie renomowanej uczelni.

2. Dbaj o wykształcenie dodatkowe

Ukończenie studiów to nie koniec edukacji. Powinnaś stale podnosić swoje kompetencje techniczne na kursach i szkoleniach. Warto zadbać o zdobycie certyfikatów branżowych. Możesz również rozważyć studia na kolejnym kierunku.

3. Zdobądź doświadczenie

Doświadczenie jest jednym z fundamentów pracy dobrego menadżera. Postaraj się tak zarządzać swoją karierą zawodową, by poznać różne stanowiska pracy i technologie. Im większe doświadczenie, tym lepiej dla Twojego rozwoju.

4. Rozwijaj kompetencje miękkie

Nad swoim charakterem da się pracować. Jeżeli dostrzegasz braki w tym obszarze, postaraj się rozwinąć odpowiednie kompetencje. Pamiętaj też, że część z nich da się wypracować, a nawet ich nauczyć. Dotyczy to zwłaszcza umiejętności komunikacyjnych i zarządzania zespołem.

Praca na stanowisku CTO może dawać wiele satysfakcji. Jest przy tym wymagająca, pozwala zatem na realizację ambicji i ciagły rozwój kompetencji zawodowych. Jeżeli lubisz programowanie i nowoczesne technologie, a w dodatku potrafisz dostrzec ich wpływ na otoczenie, zastanów się nad zaplanowaniem rozwoju zawodowego w kierunku pracy na tym stanowisku.

Odkryj więcej artykułów