Co to jest wakat?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 12 lipca 2022

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Przeglądając ogłoszenia o pracę, możemy spotkać się z pojęciem wakatu. W tym artykule wyjaśniamy, co to jest wakat i czym różni się od etatu. Podpowiadamy również, jak zaprezentować wakat, aby pozyskać wartościowego pracownika.

Wakat — co to jest?

Zgodnie z definicją, którą podaje Słownik Języka Polskiego, wakat jest wolnym, nieobsadzonym miejscem pracy w strukturze danego przedsiębiorstwa. Jeśli zatem pracodawca poszukuje pracownika do zatrudnienia na etat lub jego określoną część, mówimy o wakacie.

Zobacz także: Praca dla 50 plus — zobacz, jak znaleźć etat

W jaki sposób powstaje wakat?

Sytuacji, w których może pojawić się wakat, jest kilka. Najczęściej miejsce pracy staje się dostępne w wyniku ustania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, przeniesienia pracownika do innego działu lub jego awansu, zwiększonego zapotrzebowania na pracowników w danym obszarze działań firmy lub utworzenia nowego stanowiska.

Ustanie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

Jeśli rozwiązanie umowy o pracę nie było spowodowane koniecznością likwidacji stanowiska, powstanie wolne miejsce pracy. Niezależnie od tego, kto i z jakiego powodu zdecydował się na rozwiązanie umowy o pracę, wakat jest gotowy do obsadzenia z chwilą ustania stosunku pracy.

Zobacz także: Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron — Wzór

Przeniesienie lub awans dotychczasowego pracownika

Rozwój zawodowy jest istotnym elementem kariery. Aktualna wiedza oraz umiejętności zgodne z najnowszymi trendami podnoszą wartość pracownika na rynku pracy. Osoby ambitne stale uzupełniają swoje kwalifikacje oraz dbają o to, aby takie kroki dawały wymierne korzyści na przykład w postaci awansu. Pracownik zmieniający dział lub stanowisko pozostawia po sobie wakat.

Zobacz także: Kompetencje a kwalifikacje — najważniejsze informacje

Zwiększone zapotrzebowanie na pracowników w wybranym obszarze działań firmy

Gdy pojawiają się nowe zlecenia, wzrasta liczba zamówień lub poszerzony zostaje profil działalności, firma odnotowuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, a tym samym powstaje przestrzeń do utworzenia nowych wakatów. Czasowym rozwiązaniem może być rozdzielenie mniejszych partii zadań pomiędzy już zatrudnionych pracowników. W dłuższej perspektywie korzystne może być jednak zatrudnienie nowych osób. Jeśli dwóch sprawnych programistów nie nadąża z realizacją zadań, to znak, że konieczne jest zatrudnienie kolejnego członka zespołu. Takie działanie powinno odciążyć obecną załogę, zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa i przełożyć się na lepsze wyniki finansowe.

Utworzenie nowego stanowiska

Na początku działania, zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach, zespół składa się często z zaledwie kilku osób. Naturalną konsekwencją dobrego zarządzania każdym przedsiębiorstwem jest jednak jego rozwój. W wyniku przekształceń, które przechodzi firma, zwiększa się obszar podejmowanych działań, a w związku z tym rozrasta się struktura pracownicza. Stopniowo pojawiają się nowe stanowiska, które wymagają zatrudnienia kolejnych osób.

Wakat powstały w wyniku zapotrzebowania na podjęcie zupełnie nowego rodzaju działalności jest szczególnym rodzajem pracy. Jeśli będziesz pierwszą osobą zatrudnioną na danym stanowisku, będziesz również wyznaczać standardy pracy i sposób wykonywania obowiązków. To doskonała sytuacja dla osób twórczych, samodzielnych, dobrze zorganizowanych i gotowych na wyzwania. Jeśli sprawdzisz się w tej roli, możesz liczyć na długotrwałą i satysfakcjonującą współpracę. Osoby, które wolą działać w ramach wcześniej ustalonych norm i boją się przyjmowania na siebie odpowiedzialności mogą jednak poczuć się w tej sytuacji przytłoczone.

Zobacz także: 4 funkcje zarządzania

Co zrobić z wakatem?

Wolne miejsce pracy nie powinno przez dłuższy okres pozostawać nieobsadzone. Obowiązki, które były dotychczas wykonywane przez nieobecnego już pracownika, mogą być pomijane, ponieważ nikt nie posiada odpowiednich kompetencji, aby je wykonywać lub nikt nie czuje się za nie odpowiedzialny. Taka sytuacja jest niekorzystna, ponieważ powstaje luka w działaniach firmy i następuje utrata ich płynności.

Przy niewielkiej ilości obowiązków pracodawca może czasowo rozdysponować je pomiędzy pozostałych pracowników. Jednak w sytuacji, gdy zatrudnienie pracownika jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania firmy, dobrze jest zagospodarować wakat jak najszybciej. Niewystarczająca ilość pracowników będzie powodowała nadmierne przeciążenie i spadek wydajności obecnej załogi, co może skutkować utratą istotnej liczby zleceń.

Jak zachęcić pracownika do podjęcia pracy?

W 2022 roku bezrobocie w kraju utrzymuje się na poziomie 5%. Obecny rynek pracy jest zatem szczególnie korzystny dla pracowników. Tę sytuację boleśnie odczuwają pracodawcy. Obsadzenie wakatu nie jest łatwe. Brakuje wykwalifikowanych specjalistów, a osoby odpowiadające na ogłoszenia często mają znacznie wyższe wymagania finansowe niż kwalifikacje.

Atrakcyjne ogłoszenie informujące o wakacie

Wartościowego pracownika można pozyskać, prezentując oferowany wakat w równie wartościowy sposób. Dobrze napisane ogłoszenie o pracę jest wolne od błędów oraz napisane jasnym i zrozumiałym językiem. Jego atrakcyjność zwiększą konkretne informacje na temat:

  • wysokości wynagrodzenia netto,

  • korzyści w postaci dodatkowego ubezpieczenia czy karnetu do klubu fitness lub kina,

  • formy zatrudnienia — umowa o pracę będzie cieszyć się większym zainteresowaniem niż umowa o dzieło,

  • szczegółowego zakresu obowiązków,

  • godzin pracy,

  • wymagań — sprecyzowanie oczekiwań pomoże uniknąć zgłaszania się osób bez odpowiednich kwalifikacji.

Umieszczenie ogłoszenia o pracę na wielu portalach zwiększy jego zasięg. Jeśli w przedsiębiorstwie nie ma działu, który zajmuje się profesjonalnym pozyskiwaniem pracowników, obsadzenie wakatu można zlecić firmie specjalizującej się w organizacji procesu rekrutacyjnego.

Zobacz także: Jakie są najczęstsze oczekiwania pracodawcy?

Rozmowa z pracownikami jako sposób na pozyskanie nowych członków zespołu

Jedną z bardziej skutecznych metod poszukiwania pracowników jest bezpośrednia rozmowa z lojalnymi i zadowolonymi podwładnymi. Takie osoby mogą polecić do pracy kogoś ze swojego bliskiego otoczenia. Dobre relacje z polecającym pracownikiem zwiększają szansę na to, że nowo przyjęta osoba będzie wartościowym nabytkiem. Zadowolony pracownik, cieszący się dobrą opinią, raczej nie wskaże kogoś, kto mógłby negatywnie wpłynąć na jego relacje z szefem.

Odkryj więcej artykułów