Rozwój kariery

Cele SMART: definicja i przykłady

12/30/2020

Wyznaczanie celów pomaga odpowiednio pokierować karierą. Warto ustalić cele i opracować plan działania opisujący sposób ich osiągnięcia — dzięki temu można zdecydować, jak rozdysponować czas i zasoby, aby poczynić postępy. Bez wyznaczonych celów może być trudno określić, jak uzyskać konkretne stanowisko lub awans bądź osiągnąć inne ważne etapy rozwoju zawodowego.

Określając dla siebie cel, należy uwzględnić każdy krok niezbędny do odniesienia sukcesu. Może w tym pomóc model „cele SMART”. W artykule opisano model SMART, a także podano wskazówki i przykłady przydatne w ustalaniu celów.

Co to są cele SMART?

SMART to akronim pochodzący od angielskich słów: Specific (skonkretyzowany), Measurable (mierzalny), Achievable (osiągalny), Relevant (istotny) i Time-based (określony w czasie). Wszystkie elementy modelu SMART współdziałają ze sobą, tworząc starannie zaplanowany, wyraźny cel, którego realizację można śledzić.

Być może zdarzyło Ci się w przeszłości ustalić cele, których osiągnięcie sprawiało trudności, ponieważ były zbyt niejasne, zbyt wygórowane lub nieodpowiednio sformułowane. Praca nad osiągnięciem niedoprecyzowanego celu może zniechęcać i powodować przekonanie o niewykonalności zadania. W rozwiązaniu tych problemów może pomóc wyznaczenie celów SMART. Niezależnie od tego, czy ustalasz cele osobiste, czy zawodowe, model SMART umożliwia stworzenie solidnej podstawy do osiągnięcia sukcesu.

Poniżej opisano, jak zmienić ogólnikowy cel, taki jak „chcę zostać liderem”, w cel SMART.

S — skonkretyzowany (Specific)

Postaraj się określić zamierzone osiągnięcia w jak najbardziej wyraźny i konkretny sposób. Im bardziej zawęzisz cel, tym lepiej zrozumiesz, jakie kroki są niezbędne do jego realizacji.

Przykład: „chcę uzyskać stanowisko menedżera zespołu ds. rozwoju w start-upie technologicznym”.

M — mierzalny (Measurable)

Jaki dowód potwierdzi postępy ukierunkowane na osiągnięcie celu? Przykładowo, jeśli Twoim celem jest uzyskanie stanowiska menedżera zespołu ds. rozwoju w start-upie technologicznym, możesz określać postęp na podstawie liczby stanowisk kierowniczych, o które się ubiegasz, i liczby odbytych rozmów kwalifikacyjnych. Wyznaczenie celów cząstkowych umożliwia ponowną ocenę planu działania i jego korektę stosownie do potrzeb. Po osiągnięciu każdego celu cząstkowego pamiętaj o tym, aby sprawić sobie niewielką, ale znaczącą nagrodę.

Przykład: „będę aplikować na trzy oferty pracy na stanowisko menedżera zespołu ds. rozwoju w start-upie technologicznym”.

A — osiągalny (Achievable)

Czy ustalony cel jest osiągalny? Wyznaczanie celów, które możesz odpowiednio zrealizować w określonych ramach czasowych, pozwala zachować motywację i koncentrację. W przypadku podanego powyżej przykładu stanowiska menedżera zespołu ds. rozwoju musisz znać kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do uzyskania stanowiska kierowniczego. Zanim zaczniesz pracować nad realizacją celu, zdecyduj, czy możesz coś osiągnąć już teraz lub czy musisz wykonać dodatkowe czynności wstępne, aby lepiej się przygotować.

Przykład: „zaktualizuję CV, wprowadzając odpowiednie kwalifikacje*. Pozwoli mi to aplikować na trzy oferty pracy na stanowisku menedżera zespołu ds. rozwoju w start-upie technologicznym”.

R — istotny (Relevant)

Wyznaczając dla siebie cele, zastanów się, czy są istotne. Każdy z nich powinien być zgodny z Twoimi wartościami i celami długoterminowymi. Jeśli cel nie przyczynia się do ich realizacji, można go rozważyć ponownie. Zadaj sobie pytanie, dlaczego dany cel jest dla Ciebie ważny, w czym może Ci pomóc jego osiągnięcie i jak przyczyni się to do realizacji celów długoterminowych.

Przykład: „aby osiągnąć cel polegający na uzyskaniu stanowiska kierowniczego, zaktualizuję CV, wprowadzając odpowiednie kwalifikacje. Pozwoli mi to aplikować na trzy oferty pracy na stanowisku menedżera zespołu ds. rozwoju w start-upie technologicznym”.

T — określony w czasie (Time-based)

Jakie są ramy czasowe celu? Data końcowa może pomóc w zachowaniu motywacji i określaniu priorytetów. Przykładowo, jeśli cel polega na uzyskaniu awansu, możesz wyznaczyć sobie na to sześć miesięcy. Jeśli nie osiągniesz celu w tym okresie, zastanów się, dlaczego tak się stało. Być może ramy czasowe były nierealistyczne, wystąpiły nieoczekiwane przeszkody lub cel był nieosiągalny.
Przykład: „aby osiągnąć cel polegający na uzyskaniu stanowiska kierowniczego, zaktualizuję CV, wprowadzając odpowiednie kwalifikacje. Pozwoli mi to aplikować w tym tygodniu na trzy oferty pracy na stanowisku menedżera zespołu ds. rozwoju w start-upie technologicznym”.

Dlaczego warto korzystać z celów SMART?

Stosowanie modelu celów SMART wyznacza granice i określa kroki do podjęcia, zasoby potrzebne do ich realizacji i cele cząstkowe wskazujące postępy. Dzięki modelowi SMART skuteczne i efektywne osiągnięcie celu staje się bardziej prawdopodobne.

Oto kilka przykładów, jak cele SMART mogą pomóc w różnych okolicznościach:

 • Laura chce zmienić ścieżkę kariery z branży obsługi klienta na projektowanie…
 • Adam wie, że jego celem jest stanowisko kierownika działu sprzedaży, ale nie jest pewien, od czego zacząć…
 • Anna chce zdobyć pracę w branży opieki zdrowotnej, ale nie ma w niej doświadczenia…

Przykłady celów SMART

Oto dwa przykłady celów SMART:

Przykład 1

Zdobędę pracę jako nauczyciel matematyki w szkole średniej w ciągu trzech miesięcy od uzyskania tytułu licencjata nauk ścisłych ze specjalizacją pedagogiczną.

 • Skonkretyzowany: cel polegający na zdobyciu stanowiska nauczyciela matematyki w szkole średniej jest odpowiednio zdefiniowany.
 • Mierzalny: powodzenie można określić na podstawie liczby aplikacji, rozmów kwalifikacyjnych i ofert pracy.
 • Osiągalny: poziom wykształcenia osoby ustalającej cel będzie odpowiedni do stanowiska.
 • Istotny: osoba ustalająca cel planuje zdobyć stanowisko w branży edukacyjnej po uzyskaniu poziomu wykształcenia w dziedzinie pedagogicznej.
 • Określony w czasie: osoba ustalająca cel wyznaczyła termin jego osiągnięcia — ma to nastąpić w ciągu trzech miesięcy od uzyskania dyplomu.

Przykład 2

Uzyskam awans na starszego przedstawiciela ds. obsługi klienta, kończąc wymagane szkolenia w ciągu trzech miesięcy i aplikując na stanowisko na koniec następnego kwartału.

 • Skonkretyzowany: ustalono jasny cel polegający na awansie na starszego przedstawiciela ds. obsługi klienta.
 • Mierzalny: powodzenie można określić na podstawie ukończenia modułu szkoleniowego, aplikowania i uzyskania awansu.
 • Osiągalny: osoba ustalająca cel ukończy szkolenie niezbędne do uzyskania awansu.
 • Istotny: osoba ustalająca cel planuje wystąpić o awans po ukończeniu modułów szkoleniowych.
 • Określony w czasie: osoba ustalająca cel wyznaczyła termin jego osiągnięcia — ma to nastąpić na koniec przyszłego kwartału finansowego.

Wyznaczenie celów SMART może pomóc w rozwoju kariery i osiągnięciu pożądanego sukcesu. Cele bywają wyzwaniem, jednak model SMART ułatwia zorganizowanie procesu ich realizacji i zaplanowanie działań przed ich podjęciem

Powiązane

Zobacz więcej 

Pytania i odpowiedzi: jak długi powinien być okres wypowiedzenia w przypadku rezygnacji z pracy?

Gdy nadejdzie czas, aby zrezygnować z pracy i skorzystać z nowych możliwości, należy o tym uprzedzić obecnego pracodawcę. Zachowaj dobrą reputację, zapewniając okres wypowiedzenia.

Jak napisać list polecający (z przykładami)

List polecający powinien zawierać kilka solidnych, spersonalizowanych przykładów pozytywnych interakcji z polecaną osobą.